Over Zoeken naar boeken met Google
Overzicht
Ideeën en meningen
Algemene hulp

Partnerprogramma
Voor uitgevers en auteurs
Nu aanmelden
Hulp voor partners

Bibliotheekproject
Overzicht
Bibliotheekpartners
Hulp voor bibliothecarissen

Succesverhalen

Fondscatalogus van Brill vergroot zichtbaarheid en genereert nieuwe verkopen door Zoeken naar boeken met Google.
Brill

Over het bedrijf

Brill is in 1683 opgericht in Leiden, en heeft een lange traditie in het ondersteunen van de internationale wetenschappelijke gemeenschap. Tegenwoordig richt de uitgever zich op vakgebieden als het oude Nabije Oosten en Egypte, het Midden-Oosten en Islamitische studies, Aziatische studies, geschiedenis, religieuze en bijbelstudies, sociale wetenschappen, mensenrechten en internationaal recht, en natuurwetenschappen en biologie. De uitgeverij beschikt over verschillende drukkerijen, waaronder Martinus Nijhoff (internationaal recht), VSP (natuurwetenschappen), IDC (primair bronmateriaal en zeldzame materialen beschikbaar op microfiche, microfilm en online) en Hotei Publishing (boeken over de visuele kunsten van Japan).


"Het digitaliseren van alle titels uit onze fondscatalogus met Google heeft ons geholpen onze prestigieuze catalogus met wetenschappelijke titels naar het bureaublad van onze doelgroepen te brengen. Hiervan kunnen onze wetenschappelijke auteurs blijven profiteren doordat de informatie over hun werken wordt verspreid naar hun collega's en naar het grootst mogelijke publiek"

zegt Dr. Matthias Wahls
Manager bedrijfsontwikkeling van Brill

Uitdaging

Met vestigingen in Leiden en Boston is Brill echt een internationale uitgever. Het verkrijgen van de gewenste internationale zichtbaarheid, met name voor de fondscatalogus en kleine titels van Brill, is een belangrijk onderdeel van de marketingstrategie van Brill en is een hoofddoel van haar auteurs. In de meeste markten waarin Brill opereert, spelen boeken nog steeds een belangrijke, zo niet dominante, rol en de informatie die in deze boeken wordt gepubliceerd, blijft lange tijd relevant en van toepassing.

Oplossing

Brill neemt vanaf juli 2005 deel aan Zoeken naar boeken met Google en heeft momenteel zo'n 6.000 titels uit de fondscatalogus opgenomen in het programma. Vanaf het najaar van 2006 worden ook alle toptitels toegevoegd aan Zoeken naar boeken met Google. De uitgever is zeer tevreden over de resultaten tot nu toe en meldt 'een onverwacht hoog aantal paginabezoeken' en kliks op de 'Dit boek kopen' link.

"Het digitaliseren van alle titels uit onze fondscatalogus met Google heeft ons geholpen onze prestigieuze catalogus met wetenschappelijke titels naar het bureaublad van onze doelgroepen te brengen. Hiervan kunnen onze wetenschappelijke auteurs blijven profiteren doordat de informatie over hun werken wordt verspreid naar hun collega's en naar het grootst mogelijke publiek," zegt Dr. Matthias Wahls, Business Development Manager van Brill.

Sinds deelname aan het programma hebben de titels van Brill meer dan een half miljoen bezoekers gehad, met meer dan drie miljoen afzonderlijke paginaweergaves. Na het bekijken van deze pagina's klikt ongeveer vijf procent van de bezoekers op de 'Dit boek kopen'-link. Bij dit getal wordt geen rekening gehouden met die lezers die ervoor kiezen het boek in de bibliotheek te bekijken of het boek offline kopen of op een later tijdstip bestellen op de website van de uitgeverij of via een andere online winkel.

Het aantal bezoeken op de site van de uitgever is ook toegenomen dankzij Zoeken naar boeken met Google, waarbij naast het boek altijd een link naar de website van de uitgever wordt opgenomen. Dit verhoogt het aantal bezoeken dat al wordt gegenereerd door Google.nl, wat zorgt voor ongeveer de helft van het totaal aantal bezoeken op de website van Brill.


"Een aantal zeer bekende titels van Brill... heeft een hoog aantal 'Dit boek kopen'-klikken ontvangen en in 2005 en 2006 waren de verkoopcijfers aanzienlijk hoger dan in de voorafgaande jaren"

zegt Dr. Matthias Wahls
Manager bedrijfsontwikkeling van Brill


Een aantal zeer bekende titels van Brill, The Encyclopedia of Islam, 1st Ed (1993), Islamic Law and Finance (1998), The Nag Hammadi Library in English (1996) en Kingdom of Kush (1997), heeft een hoog aantal 'Dit boek kopen'-klikken ontvangen en in 2005 en 2006 zijn de verkoopcijfers aanzienlijk hoger dan in voorgaande jaren.

Het succes van deelname aan Zoeken naar boeken met Google heeft Brill doen besluiten om alle toptitels vanaf het najaar van 2006 beschikbaar te maken via Zoeken naar boeken met Google.

"De totale resultaten van de eenjarige deelname van Brill aan Zoeken naar boeken met Google zijn fantastisch geweest vanuit zowel een strategisch als een marketingoogpunt en hebben al onze verwachtingen overtroffen," zegt Dr. Wahls.

Over Zoeken naar boeken met Google

Met Zoeken naar boeken met Google kunnen uitgevers hun boeken adverteren op Google. Google scant de volledige tekst van publicaties van deelnemende uitgevers, zodat gebruikers van Google boeken kunnen zien met de onderwerpen waar ze naar zoeken. Wanneer een gebruiker op het boekresultaat van een zoekopdracht klikt, wordt de gebruiker doorgestuurd naar een webpagina die wordt gehost door Google en waarop de gescande afbeelding staat van de relevante pagina uit het boek. Elke pagina bevat tevens meerdere 'Dit boek kopen'-koppelingen, waarmee het boek gekocht kan worden bij online winkels. Gebruikers kunnen ook contextgerichte advertenties van Google AdWords op deze pagina's zien. Uitgevers ontvangen een deel van de opbrengsten uit advertenties op hun pagina's.

©2011 Google - Home - Alles Over Google - Privacybeleid