Over Zoeken naar boeken met Google
Overzicht
Ideeën en meningen
Algemene hulp

Partnerprogramma
Voor uitgevers en auteurs
Nu aanmelden
Hulp voor partners

Bibliotheekproject
Overzicht
Bibliotheekpartners
Hulp voor bibliothecarissen

Schrijver Richard Lowry heeft meer lezers bereikt en meer verkocht met Zoeken naar boeken met Google.

Militair historicus en voormalig matroos Richard Lowry was zeer geïnteresseerd in Operation Desert Storm, die in 1991 plaatsvond. Lowry heeft veel materiaal verzameld over deze militaire operatie, waaronder bijzonderheden die hij verzamelde door de belangrijkste betrokken generaals aan te schrijven. Hij had op een gegeven moment zoveel informatie ter beschikking, dat hij besloot een boek te schrijven waarin de gehele campagne wordt beschreven. Hij heeft er 12 jaar over gedaan.

'Ik wist helemaal niets over de uitgeversbranche,' herinnert Lowry zich. 'Ik dacht dat ik ergens een boek kon inleveren en dat het dan in alle boekwinkels terecht zou komen.' Na enig 'al doende leert men', zoals hij het uitdrukt, en de vurige wens om dit boek uit te geven, heeft hij het 300 pagina's tellende manuscript met de hulp van iUniverse gepubliceerd. The Gulf War Chronicles verscheen voor het eerst in november 2003.

Zoals zovele anderen, typt Lowry af en toe zijn naam in Google. Zo ontdekte hij dat zijn boek verkrijgbaar was via het programma Zoeken naar boeken met Google. iUniverse had zich aangemeld bij Zoeken naar boeken met Google om zijn boek en hun andere titels via Google aan de man te brengen. Zoeken naar boeken met Google zorgt dat de volledige tekst van boeken kan worden doorzocht, naast websites en al het andere dat door Google wordt geïndexeerd, waardoor fragmenten van titels in Zoeken naar boeken met Google worden aangeboden met links naar boekwinkels.

Programma's voor uitgevers en bibliotheken
De inhoud die gebruikers van Google kunnen zien van elk boek, hangt af van hoe het boek Zoeken naar boeken met Google bereikt. Gebruikers die titels vinden in het programma voor uitgevers, kunnen een beperkt aantal pagina's van het boek bekijken. Gebruikers die boeken vinden waar auteursrecht op rust en die Google heeft gescand via het bibliotheekproject, zien slechts een 'informatiepagina' met bibliografiegegevens, het aantal keren dat de opgegeven zoekterm voorkomt en, bij de meeste boeken, een aantal tekstfragmenten waarin het trefwoord voorkomt.

Zowel grote als kleine uitgevers maken gebruik van Zoeken naar boeken met Google als gratis wereldwijd verkoop- en marketinghulpmiddel voor mensen die informatie zoeken aan de hand van relevante woorden en zinnen in hun boeken. Zij gebruiken het om nieuwe lezers te bereiken en de verkoopcijfers van boeken te verhogen. Google biedt de mogelijkheid nieuwe inkomsten te genereren via contextuele advertenties. Bovendien stelt het programma hen in staat klanten rechtstreeks naar hun website te leiden via Dit boek kopen-links.

Toen The Gulf War Chronicles voor het eerst in Zoeken naar boeken met Google verscheen, steeg de notering van de verkoop ervan op de Barnes & Noble-index 'aanzienlijk' (met 85%) en bleef op die positie.

Uitgevers van boeken in eigen beheer, zoals iUniverse, moeten veel moeite doen om hun schrijvers voor het voetlicht te brengen tussen alle andere talloze nieuwe boeken die elke maand worden gepubliceerd. iUniverse biedt zijn auteurs diverse marketingdiensten, zoals ondersteuning bij publiciteit en reclame. Zoeken naar boeken met Google biedt auteurs voordelen door hun boeken op Google zichtbaarder te maken en iUniverse helpt Zoeken naar boeken met Google om hun auteurs hun boeken aan te laten prijzen en te verkopen.

Meer publiciteit en verkoop genereren
Hoewel Lowry in eerste instantie huiverig was voor het idee dat zijn volledige boek online doorzoekbaar zou zijn, waarbij gebruikers gedeelten konden bekijken, was hij toch blij met de opname van zijn boek in Zoeken naar boeken met Google. 'De manier waarop het boek wordt weergegeven, is erg goed. Ik heb geen probleem met het kannibaliseren van de verkoop,' zegt hij. Sterker nog, zonder aanvullende marketing door Lowry, steeg de notering van de verkoop ervan op de Barnes & Noble-index 'aanzienlijk' (met 85%) toen The Gulf War Chronicles voor het eerst in Zoeken naar boeken met Google verscheen, en het boek bleef op die positie. 'De aandacht door Zoeken naar boeken met Google heeft enorm geholpen,' zegt hij. Lowry is goed bekend met de marketing van zijn eigen werk. Hij heeft een website ontwikkeld (www.gwchronicles.com), hij geeft lezingen, doet onderzoek en schrijft nog steeds. 'Je boek houdt op te verkopen wanneer jij ophoudt je boek te verkopen,' zegt hij. Hij spreekt dus met veel waardering over de mogelijkheid om in het boek te zoeken ('iedereen die ik heb geïnterviewd, vindt zijn naam terug en dat is directe verkoop,' zegt hij). Hij is ook blij met het feit dat er verschillende mogelijkheden op de pagina beschikbaar zijn om het boek te kopen.

Deels vanwege het vele werk dat Lowry heeft verricht om zijn boek te promoten, heeft hij een agent in de arm genomen en heeft hij al een contract voor zijn tweede boek, dat begin 2006 zal worden uitgegeven door Berkley Publishing. Bovendien is hij aan een derde boek begonnen over mariniers die in Irak dienen, getiteld U.S. Marine in Iraq – 2003, dat zal worden uitgegeven als deel van de Warrior Series van het Britse Osprey Publishing.

Zowel Berkley als Osprey zijn uitgeverijen binnen het programma Zoeken naar boeken met Google, en Lowry vindt dat prima. 'Ik ben heel blij dat zij deelnemen aan Zoeken naar boeken met Google, omdat het mijn verkoop stimuleert,' zegt hij. 'Over niet al te lange tijd zullen we alle kennis van de wereld binnen handbereik hebben en Zoeken naar boeken met Google zal een belangrijke rol spelen om die kennis bij ons thuis en op het werk te krijgen.'

 

©2011 Google - Startpagina - Over Google - Privacybeleid