Groote ende kleene capitalen tot dienst der penn'constlievende geinventeert en ghesneeden

Voorkant
 

Bibliografische gegevens