Verkondinghe van de rechtveerdighe pretensie des ridderlycken ordens van S. Ian van Ierusalem, residerende tot Malta, teghen eenighe onderdanen der Hoogh-Mogh: Heeren staeten van de vereenighde provincien in Neder-landt, die des voorsz. ordens goederen onder de iurisdictie der voorsz. staeten gheleghen, inne houden ende usurperen

Voorkant
1651 - 4 pagina's
0 Recensies
 

Wat mensen zeggen - Een review schrijven

We hebben geen reviews gevonden op de gebruikelijke plaatsen.

Geselecteerde pagina's

Inhoudsopgave

Bibliografische gegevens