Tegen-vertooch, by eenighe lief-hebbers vande waerheyt ende haer vaderlandt, ende mede participanten vande Oost-Indische compagnie, aende ... Staten Generael, op seecker vertooch, by eenige gemiscontenteerde participanten ... in openbaren druck uyt ghegheven ...

Voorkant
ghedruckt by Jacob Pietersz, 1622 - 12 pagina's
 

Wat mensen zeggen - Een review schrijven

We hebben geen reviews gevonden op de gebruikelijke plaatsen.

Geselecteerde pagina's

Bibliografische gegevens