Advys vanden Hollantschen resident Le mair in Denemercken, beneffens eenen brief aenden Koninck aldaer aende Heeren Staten der Vereenichde Landen, slaende beyde op pretensie, ende contra-pretensie van schade, ende injurien, d'een Staet, d'ander Staets onderdanen aengedaen

Voorkant
voor Pierre Lacourt, 1662 - 8 pagina's
 

Wat mensen zeggen - Een review schrijven

We hebben geen reviews gevonden op de gebruikelijke plaatsen.

Geselecteerde pagina's

Bibliografische gegevens