Aerme-liŽn-kermis door de milde aelmoesse van cleederen, broodt, vvijn, bier en gheldt, wt-ghereyckt aen twee-hondert schaemele mans ende vrauwen, by [...] H. Antonivs Triest [...] op de ghedenc-feeste van het vijf-en twintichste iaer zijns bisdoms, ghehouden tot Ghendt op den 4. Nov. 1642

Voorkant
by Ian-Baptiste ende Lucas vanden Kerchove, 1642
 

Wat mensen zeggen - Een review schrijven

We hebben geen reviews gevonden op de gebruikelijke plaatsen.

Geselecteerde pagina's

Bibliografische gegevens