Gelegentheyt van 'sHertogen-Bosch vierde hooft-stadt van Brabandt: haer oorspronck, fundatie ende vergrootinge, verscheyden hare belegeringen, ende eyntlijcke overwinninge, verrassinghe ende inneminghe van Wesel ende meer andere geschiedenissen des Iaers 1629 : alles onder 't voorsichtigh wijs ende kloeck beleyt van [...] Frederick Henrick, Prince van Orangien, Grave van Nassau [...]

Voorkant
A. Meuris, 1630 - 446 pagina's
 

Geselecteerde pagina's

Overige edities - Alles bekijken

Veelvoorkomende woorden en zinsdelen

Bibliografische gegevens