Lofdichten ter eeren den doorluchtighsten vorst Frederic-Henri, prince van Orange, etc. over de twee voortreffelcijcke victoryen der stercke steden Wesel ende het onwinbaar geachte 's Hertogenbosch ...

Voorkant
Wachter, 1629
 

Geselecteerde pagina's

Veelvoorkomende woorden en zinsdelen

Bibliografische gegevens