Almanach ofte oprechten Nederlantschen hemel-meter, voor het [schrikkel-]jaer ons heeren Jesu Christi ... Ghemaeckt ende gecalculeert op den meridiaen der vermaerde stadt Ghendt, ende d'omligghende steden ende landen

Voorkant
by Michiel Maes [Boekdrukker], 1698
 

Geselecteerde pagina's

Overige edities - Alles bekijken

Veelvoorkomende woorden en zinsdelen

Bibliografische gegevens