Refereynen int vroede, op de vraghe, Wat dier ter węrelt meest fortse verwint. Ite[m] int Zotte, op de vraghe Wat volck ter węerelt meest zotheyt tooght. Item int Amorueze, opden stoc, Och moghticse spreken, ic ware ghepaeyt. Vertooght binnen Ghendt by de xix. cameren van Rhetorijcken aldaer comparerende den xx. in April M.D. neghen ende dertigh

Voorkant
by my Ioos Lambrecht [...], 1539 - 220 pagina's
 

Wat mensen zeggen - Een review schrijven

We hebben geen reviews gevonden op de gebruikelijke plaatsen.

Bibliografische gegevens