Het Belgische kruidboek of de Gentsche hovenier, Volumes 3-4

Voorkant
 

Wat mensen zeggen - Een review schrijven

We hebben geen reviews gevonden op de gebruikelijke plaatsen.

Geselecteerde pagina's

Overige edities - Alles weergeven

Veelvoorkomende woorden en zinsdelen

Populaire passages

Pagina 151 - Vytkruid (Illecebrum suffruticosum van Linnaeus) is een langlevend houtachtig kruidgewas van Spaenje, dat alhier in sommige kruidhoven wordt geplant, en 's winters in de planthuizen moet bevrydzyn; bloeit meest in mei, met vyf bloembladen in de bloemkelken en tien meeldraedjes, waervan vyf misbloeid en met geen helmknopjes zyn voorzien. Het Vytkruid is van over zeer oude tyden om zyne deugden bekend, dewyl Matthiolus en Lobel, in hunne kruidkundige werken daervan melding maken. Lobel noemde dit kruid...
Pagina 293 - ... dan zy zouden kunnen verrotten of verkankeren; helgeen ook gebeurt al ware de plaets, daer de tak afgekapt is, eenige centimeters door het midden breed; niet dat ik wil zeggen dat het even goed is eenen dikken tak van eenen ouden boom af te kappen, waerdoor hy kan verrotten; neen,*maer dat het somtyds noodzakelyk is zulke dikke takken af te kappen, om de boomen eene meerdere lengte en hoogte van stam te doen verkrygen. Indien het noodig is zulke dikke takken van eenen fruitboom af te houwen,...
Pagina 132 - Linnaeus) is een langlevcnd houtachtig kruidgewas van Spaenje, dat alhier in de planthuizen wordt gekweekt, en meest in april bloeit, met witte bloemen, waervan het onderste gedeelte der bloembladen violet gespikkeld is. De Vlasboom (Linum trigynum van Curtis) is een langlevend houtachtig gewas van de Kaep; het bloeit alhier in mei, met gele bloemen.

Bibliografische gegevens