Pagina-afbeeldingen
PDF
[ocr errors][graphic]

i l - - r - / r t 1 / ** n - 1 ** 4 - h V v

[graphic]
[ocr errors][merged small][merged small]
[ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors]

- - * GEN
EN
6,
UIT HET ooRSPRONKELYKE GRIEKSCH, GEHEEL OP NIEUw vER-
TAALD, EN MET ZEER VELE AANTEEKENINGEN OPGEHELDERD,
D o o R

Ev. wAssEN BERGH en H. BosscHA,

HooGLEERAAREN TE FRANEKER EN AMSTERDAM, EN LEDEN vAN
HET HOLLANDSCH koNINKLYK INstrrrrrt vAN wETENscHAP,
LETTERKUNDE EN SCHOONE KUNSTEN.

[merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
« VorigeDoorgaan »