Pagina-afbeeldingen
PDF
[ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small]
[ocr errors]

fereert. ibid.art. 586 Vonnis condemnerende in amende. ibid.art. 589

Vonnis in saecken van beden, reparatien &c. executabel onder cautie,

[ocr errors]
[ocr errors]

doen. ibid art. 632 Vonnis ten minften by vyf Heeren te gheven. ibid art.95

Vonnis voldoen binnen 12 daghen.

- ibid.art. 641

Vonnis waer ende hoe te pronunCitr ton.

Proc. van Bruffl art. 22

Criminele vonnissen waer te pro

nuncieren. ibid.alt. 161

[ocr errors]
[ocr errors]

Voorcoopers en moghen op sommighe tijden geen eetwat ren coopen. Antwerpen

[ocr errors]

Voordeel van den lest-levenden.

[ocr errors]

Antwerpen tit.41.art. 1OO Lier tit. 15.art. 13 Santhoven 21 I. I 2, I | Herentals tit. 12. art. 16 Casterle tit. 12.art. o Berghen op Zoom tit. 18. art. 18 Deurne art. 734

Lest-levenden moet in alle deylinge sijn voordeel hebben. Antwerpen

VOOR-KINDERS.

[ocr errors]

Voor-kinders en hebben geen recht !

op het goedt van de naer kinders. Hilvarenbeeck art. 3

[ocr errors]

naer kinders. Uccle art.3 o.& 31 Recht van de voor ende naer-kinders

[merged small][merged small][ocr errors]

art. 22.

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors]

Loven tir. 1 1.art. I o T hienen til. 8. art. 15 Bruflel art. 125 Lier tit.7 art,7 Bergen op Zoom tit. 13.art.7 u cl art. G3 یا K VOOR WAERDEN.

[merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small]
[ocr errors]

Santhoven art.30

voUTE

[ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][merged small]

Hoe de vrouwe haeren man authoriseert om haer goedt t'alieneren. Antwerpen tit,41.art. 20

[merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors]

Vrouwe moeten de met douwarie

uyt haer mans (terfhuys (cheyden,

en is niet ghehouden in de schulden. Antwerpen tit.41.art.82

[ocr errors]

Vrouwe heeft preferentie in het becommert sterf-huys van haren man. Antwerpen tit. 4 i art-95

[ocr errors][merged small]

Vrouwe moet d'alimentatie van de voefter-kinders betaelen. Antwerpen : tit.66.art.21

blijvende.
Brufel art. 233
Antwerpen tit.41.art.24

h 2. Vrou

[ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]
[merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]
[merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][subsumed][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small]
« VorigeDoorgaan »