Pagina-afbeeldingen
PDF

Arrius dixit Patrem majorem, Filium mi- A 711. 4. [dclxxxix] (Beda ) Justinianus *** con

norem, Spiritum sanclum creaturam esse. Machedonius negabat Spiritum sanctum. Nestorius dixit sanctam Mariam non Dei, sed hominis tantum genilricem esse. Eulhiceus Constantinopolitanus abbas dixit Christum per humanam assumtionem non ex duabus existere naturis, sed solam in eo divinam naturam manere. Theodorus dixit aliuuiu esse Deum verbum, et alium esse Cbrisium, et Mariam non Dei esse malreim. Macharius vero Constantinopolitanus episcopus dixit unam voluntatem et operationem in Christo esSe.

[blocks in formation]

pene tota in sanguineo vultu elaboravit , donec post gallicantum cepit paulatim delimpidare et in suo reverti.] 700. 10. [dclxxviii] Sanctus Beda presbiter, Anglicus compotator , his teiuporibus clarus habetur. 701. 11. [dclxxix] Benedictus papa 80 annis 4, mensibus 10. 702. 12. {dclxxx] (cf. l. pont.) Iste ab ineunte ætate in æclesia militavit, et paupertatis amator semper pro Christo extitit. 705. 15. [dclxxxi] (BEDA) Sancta *** virgo Edilthrida, filia Annæ regis Anglorum cnm magnificis tribus viris fuit conjuncta; post 12 annos tuorum incorrupta servavit maritalem. Post reginam accepto in construendum monasterium loco qui et Eilge dicitur, abbatissa et nutrix sanctarum virginum virgo consecratur. Cujus caro post 16 annos sepulturæ, et vestis qua iuvoluta erat, incorrupta repperitur. 706. 16. [dclxxxiv] (cf. l. pont.) Benedictus papa obiit [post dies paschæ] 8 Idus Maii, et sepultus apud beatum Petrum. 707. 17. [dclxxxv] (l. pont.) Joannes 8t papa anno 1, mense M. [Ilujus tempore regnavit Justinianus, augusto mortuo patre, in initio mensis Septembris, indictione 14. Johannes papa obiit 4 Non. Augusti.] I{omanorum 69 Justinianus minor, filius Constantini, annis 10, usque in annum 684 post passionem. 708. 1. [dclxxxvi] (Beda.) Conon 82 papa anno ! mensibus 1 1. 709. 2. [ dclxxxvii ] Sanctus Kilianus Scottus, ιle Hiberiiia insula natus, Wirziburgensis episcopns , clarus habetur. [Conon papa obiit 21 die Septembris.] 710. 3. [Dci.xxxviii] (t. pont.) Sergius 85 papa annis 13, mensibus 9. Pipinus, Ansgisi, Arnolfi filius, regit Francos annis 27.

stituit pacem cum Sarracenis decennio terra marique; sed et provincia Affrica subjugata est Romano imperio, qnæ erat detenta a Sarracenis, ipsa quoque Cartagine ab eis capta et destructa. 712. 5. [dcxc] (l. pont.) [Sergius papa constituit ut tempore confractionis Dominici corporis Agnus Dei a clero cantaretur.] 714. 7. [Dcxcii] (Beda.) Justinianus Sergium papam, qui erratice suæ sinodo, quam Constantinopolim fecerat, favere el subscribere noluisset, misso Zacharia protospatario suo, jussit Constantinopolim deportari; sed** prevenitmilitiaRavennatæ urbis vicinarumque partium jussa principis nefanda, et eundem Zachariam contumeliis et injuriis ab urbe Roma pepulit. 716. 9. [dcxciv] (Beda.) Sergius papa ordinavit venerabilem virum Wilbrordum, cognomine Clementem, Fresonum genti episcopum, de Brittania matum, genere Anglicum. 717. 10. [dcxcv] (Beda.) Justinianus ob culpam perfidiæ regni gloria privatus, exul in Pontum*secedit. Romanorum 70 Leo regnavit annis 5, usque in annurn 686 post passionem Domini. 718. 1. [dcxcvi] (Beda.) Papa Sergius in sacrario beati Petri apostoli capsam argenteam, quæ in angulo obscurissimo diutissime jacuerat, et in ea crucem diversis ac pretiosissimis lapidibus adorna

[blocks in formation]
[merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small]

755 [Cod. in marg., Ciclus solis incipit.] 735. 5. [dcci] (l. pont.) Sergius papa obiit 5 die IJus Septembris [indictione 14]. 794. ι. [occii] Johannes 8i papa annis 3, mensibus 5. [Cod. in marg., Ciclus decenn. 10 incipit ind. 1.] 725. 5. [occiii] Beda presbiter in libro de temporibus, in anno quo eum condidit, et ita perhil,et (c. 14): « Si vis nosse quot sunt anni ab incarmatione Domini juxta Dionisium, scito quot fuerint ordines indictionum; utpote in presenti anno 5 Tij)erii 46. Hos multiplica per 15 , fiunt 690 ; adde semper regulares 12, quia 4 indictione secundum Dioiiisium natus est Dominus, et indictionem anni illius cujuscumque volueris, utpote in presente unam, fiunt 705; isti sunt anni nativitatis Domini juxta Dionisium. • lIæc Bella, 726. 6. [dcciv] (Beda.) Gisulfus, dux gentis Langobardorum Beneventi, Campaniam igne, gladio et eaptivitate vastavit; cumque non esset qui ejus iuipeiti resisteret, apostolicus papa Johaunes, qui $ergio successerat, missis ad eum sacerdotibus ac Jonariis perplurimis, universos redemit captivos, atque hostes domum redire fecit. Johannes papa obiit intlictione 5 secundum gesta pontificum (l. pont.). 727. 7. [dccv] (Beda.) Johannes 85 papa amnis %, nnensibus 8, Johannes papa inter multa opera inlustrium fecit oratorium sanctæ Dei genitrici opere pulcherrimo, intra ecclesiam beati Petri apostoli. lIerebertus rex Langobardorum multas curtes et patrimonia Alpium Cottiarum , et **ae quondam ad jus pertinebant apostolicæ sedis, sed a Langobardis multo tempore fuerant ablata, restituit juri ejusdem sedis, et hanc donationem aureis scriptam litteris Romam direxit. IRomanorum 72 regnavit Justinianus II cum Tiberio filio suo annis 6, usque in annum 700 post passionem. 728. 1. [dccvi] (Beda.) Hic auxilio l.iterpelli regis Vulgarorum regnum recipiens, occidit eos qui se expuleranl patricios, et Leonem, qui locum ej s usurpaverat, necnon et successorem ejus Tiberium, [tempore Johannis papæ, secundum gesta forsiificum]. Gallinicum vero patriercham erutis ocuus misit Itomam, et dedit episcopatum Cyro, qui erat abbas in Ponto, eumque alebat exulem. [Johannes papa obiit 1* Kal. Novembris, indictione 6.] 729. 2. [dccvii] (l. pont.) Sisinnius 86 papa post Petrum mense uno. [Sisinnius papa obiit 8 Ill, Novembris (l. pont.).] 750. 5. [dccviii] Constantinus 87 papa annis 7 , mense 1. 731. 4. [dccix] Justinianus Constantinum papam ad se venire jubens, honorifice suscepit ac remisit, Ita ut eum die dominica missas sibi facere jubiens.

[ocr errors]

A communionem de manu ejus acceper.t, quem pro

stratus in terra pro suis peccatis intercedere rogans, cuncta æclesiæ privilegia renovavit. 752. 5. (Beda.) Qui •** cum exercitum mitteret in Pontum, multum prohibente papa apostolico • ad comprehendendum Philippicum quem ibi reliquerat, conversus omnis exercitus ad partem Philippici, fecit eum ibidem imperatorem. 753. 6. [dccx] Reversusque *** cum eo Constantinopolim, pugnavit contra Justinianum, ad 12um ab urbe miliarium, et victo atque occiso Justiniano, regnum suscepit Philippicus. (l. pont.) [Constantinus *** papa jusu imperatoris Justiniani, die 5 mensis Octobris, indictione 9 , egressus de Itoma, venit Ydronto, ubi moras fecit,

B quia hiems erat. Justinianus autem imperator a

Nicea Bithiniæ precepit papæ ut Nicomediam veiiiret oviam regi a Nicea venienti; ubi papa et rex simul convenierunt. Papa de Nicomedia egressus, 24 die mensis Octobris, indictione 10, Romam intravit; deinde post menses 5 audivit quod Philipicus Justinianum occidit.] Romanorum 75 regnavit Philippicus anno uno , mensibus 6, usque in annum 702 post passionem Domini. 754. 1. [dccxii] (Beda.) Hic ejecit Cyrum de pontifieatu, eumque ad gubernandum abbatis jure monasterium suum Pontum redire precepit. lderu Constantino papæ misit litteras pravi dogmatis, quas ille cum apostolicæ sedis concilio respuit. Et htjus rei causa fecit picturas in porticu sancti Petri, quæ acta sex sanctarum synodorum universalium continerent. Nam et laujusmodi picturas, cum haberentur in iirbe regia, Philippicus jusserat auferri. $1atuitque populus Ilomanus, ne heretici imperatoris nomen aut cartas vel figuram solidi susciperent; unde nec ejus effigies in æclesia introducta est, ncc nomen ad missam prolatum. 735. 2. [dccxiii] (P. D. vi, 54) Contra hunc Anastasius insurgens, regno oculisque eum privavit. IRomanorum 74 regnavit Anastasius annis 5 usque in annum 7 post passionem Domini. 756. M. (bccxiv] (BEDA.) Iste litteras Constantino papæ I{omam per Scholasticum patricium et exar

D chum Italiæ direxit, quibus se fautorein caiholicæ

fidei et sancti sexti coi:cilii predicatorem esse dixii. [Constantinus papa obiit 6 lllus Januarii (l. pont.)]

757. 2. [dccxv] Gregorius 88 papa annis 18 , mensibus 10. Hic erat vir castus el sapiens, qui bonifacium, patre atque etiam matre Scottum , ordinavit episcopum ad sedem Megontinum , et per eiim in Germaiiia verbum salutis predicavit, geiitemque illam in tenebris sedentem evangelica luce inlustravit. (!. pont). [Iste enim Bonifatius de Hibernia nissus est cum Willebrordo Anglico episcopo , ut

[merged small][ocr errors][ocr errors]

in vita ejus Wil. legitur •** (148)] [Gregorii papae A Romanorum 76 regnavit Leo annis 0, et inde annis

tempore, indictione 14, visa est luna ctuetitata usque ad mediam noctem. (l. pont.) Qui Gregorius fuit temporibus imperatorum Anastasi et Theodosi et Leonis.] Pipinus, filius Ansgisii Anchisæ Trojani noin n • appellalus. Apud Gallias Francorum regnans, obiit. Cui Carolus, qui et major domus, filius ejus, in regno successit per annos 27, iisque ad filios suos Carolomannum et Pipinum primum imperatorum Francorum. (Bkda.) Liutbraudus rex Langobardorum donationein patri- monii Alpium Cottiarum, quam IIerel;erctus rex fecerat et ille repetierat, ammonit'one veneral,ilis papæ Gregori confirmavit. Ecberctus vir sanctus de gente Aiiglorum et sacerdos monachica vita et peregrinus exornans, plurimas Scotticæ gentis provincias ad canonicam paschalis temporis ol)servantiam, a qua diutius aberraverant, pia predica.ione convertit, anno ab incarnatione Domini juxta Dionisium 716. 758. 3. [dccxvi] (cf. l. pont.) Gregorius *°* papa constituit ut in quadragesimali tempore jejunium atque missarum celebritas , fieret ^uod ante eum non erat. ' Romanorum 75 Theodosius regnavit anno uno, usque iu annum 705 post passionem Domini. 759. 1. [Dccxvui] (P. D. vi, 56.) Anastasius augusius cum clasem in Alexandriam contra Sarracenos d' rexit exercitus, dimidio itinere reveruitur, et Theodosium imperatorem facit, coactufque eum in solio imperii confirmavit. Qui deinde apud Nicenam civitatem gravi prelio vicit Anastasium , in quo septem imilia de exercitu ceciderunt. Capto autem Anastasio, datoque sibi sacramento, clericum fieri ac presbeterum fieri fecit ordinari. Theodosius vero, ut regnavit, cum esset catholicus, mox in regia urbe imaginem illam venerandam, in qua sanctæ sex synodi erant depictæ, et a Philippico fuerat dejecta , pristino in lo. o erexit. (BEDA.) Tiberis fluvius alveum suum egressus [indictione 15] inulta Ito mæ fecit exitia, ita ut in via Lata ad unam et semis sta uram excresceret, atque a porta sancti Petri usque ad Pontum Molvium aquæ se descendeutes conjungerent. Mansit autem diebus 7, donec, ageutibus letamias crebras civibus, demum die

[blocks in formation]

15 usque ad Pipinum Francorum primum imperatorem hoc est usque in annum 729 post passionem Domini.

740. 1. [dccxviii]

741. 2. [dccxix] (BEDA.) Sarraceni *** cum in.enso exercitu Constantinopolim [civitatem] triennio obsiderit , donec civil)us multa instantia orationum ad Deum clamaverunt. Tunc plurimii Sarracenorum fame, frigore et pestilentia perierunt. Saraceni vero pertæsi obsidionis abscedunt. Qui inde regressi , Vulgarorum gentem , quæ est super Danubium , bello adgrediuntur. Ab hac quoque victi refugiunt, ac naves repetunt suas *°°.

[Cod. in marg., Ciclus undecimus decennov. ind.

5 incipit.]

744. 5. [dccxxii]

745. 6. [Dccxxiii] Juramentum sancti Scotti archiepiscopi Bonifatii (conc. III, p. 1857) , in ecclesia sancti Petri apostoli coram papa Gregorio II, imperatoris Leonis anno 6, sed et Constantini iii.peratoris filii ejns.]

747. 8. [dccxxv] Iloc *°" anno Beda computator minorem compoui librum componit, ipso ita teste : • Si vis nosse per annos singulos quot sunt epactæ , sume annos Domini juxta Dionisium, quot fuerint, utputa in presenti octava indictione 725, partire per decem novem decies novies triceni quingenti septuaginta, decies novies octoni centum quinquagies dupoiidius, remanent tres; hos item multiplica per

C. decem, fiunt triginta tres; tolle triginta , remanent

tres ; isti tres sunt epactæ presenlis anni. » llæc ait Beda (De temp. rat., c. 50). 749. 10. [dccxxvii] Alia epistola ejus lem (146) papæ Gregorii secundi ad Bonifatium (conc. III, p. 1858), data 10 Kal. Decembris, imperii Leonis anno 10, sed et Constantini regni anno 8, indictione decima, et reliq. [Cod. in marg., Ciclus solis incipit.] 750. 11. [dccxxviii] (l. pont.) [Langobardis *°* imdictione 11 pervasum est Sutrinse castellum , et quadraginta diebus possessosum ab eis, donec Gregorii papae continuis scriptis et donationibus dimiserunt. Mense Januarii, indictione 12, plus diebus steJla quæ Antifer dicitur apparuit in occidua, raliens in aquiloae et ad medium cœlum, tempore Gregorii papæ.] 755. 44. [dccxxxi] (l. pont.) [Gregorius papa obiit 3 ldus Februarii, indictione 14, Leone et Constantiiio imperatoribus.] 754. 15. [dccxxxii] Gregorius 89 papa annis 11. 755. 16. [Dccxxxiii] (Beda.) Sarraceni vero pre

[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small]

tempestate, plurimi etiam mersi sunt ex ipsis et necati. Plurimae *°° enim naves eorum merse el C0nfractæ erant per litora. 757. 18. [pccxxxv] (BEDA.) Liutbrandus *" vero rex Langobardorum audivit quod Sarraceni loca sancta corrumperent. Audivit quod, depopulata Sardinia, etiam loca illa fedarent ubi ossa sancti Augustini episcopi propter vastationem barbarorum olim translata et honorifice fuerant recondita. Misit ergo, et dato magno pretio accepit, et transtulit ea in Ticinis, ibique cum debito tanti patris honore recondidit. 759. 20. [occxxxvii] Beda computator obiit 2 Kal. Jan. 760. 21. [dccxxxviii] (cf. l. pont.) Gregorius predictus papa constituit in missa : * quorum solennitas hodie •it , et reliqua usque • largitor admitte per Christum dominum nostrum. • (A. Hersf.) [Initium Herolvesfeld.] 762. 23. [dccxl] (l. pont.) Ipse vero obiit 4 Kal. Dec. sepultusque est in æclesia beati Petri. [Epistola tertii Gregorii ad Bonifacium Scottum Mogontinum nrchiepiscopum (Conc. ed. Mansi xii, p. 285), data 4 Kal. Novembris, Leonis imperii anno 23, et Constantini filii ejus 20, indictione 8.] (l. pont.) [Gregorius •i* tertius fuit temporibus Leonis et Constantini imperatorum, ea persecutione grassante quæ per ipsos mola est ad depositionem et destructionem sacrarum imaginum domini mostri Jesu Christi et sancte Dei genetricis et sanctorum apostolor:m omniumque sanctorum et martirum et confessorum, pro quibus papa, ut ab hoc resipiscerent ac removerentur errore, misit instituia apostolicæ sedis per Ceorgeum presbiterum , qui cum ea ob metum imperatoribus Constantinopolin non reddit, iterum de Roma a papa ad regiam urbem directus, seeundo eadem dedit , quæ scripta in parte in Sicilia insula retinuit, non ultra ad Constantinopolim permisit, et portatorem exilio per annum relegavit. Unde papa in concilio 25 episcoporum cum presbiteris el diacouibiis et cuncto clero et nobilibus, etiam consulibus et reliquis christianis plebibus, coram corpore beati Petri aposloli statuit (l. poni.) ut, si quis deinceps

antiqua eonsuetudinis apostolice tenentis fidelem D

usum conte inens contra easdem imagines depositor atque destructor et profanator vel blasphemusextitit, sit extorris a corpore et a sanguine domini nostri Jesu Christi vel totius Ecclesiæ unitate ei compage; quod et siibscriptione sua sollempniter confirmavit cum omni concilio. Quæ sinodalia pro erigendis sacris imaginibus per Constantinum defensorem

dicti (147) cum alium peterent, ingruente subita A misit

imperatoribtis , quæ similiter tenuerunt et portatorem in carcerem per annum tenuerunt et tunc cum injuris remiserunt, sed et tota Iìomana provincia pro erigendis imaginibus supplicationis scripta unanii:iiter ad eosdem imperatores direxerunt per Sergium patricium et straticum insulae Ciciliae, •is quibus imperatores scripta rapuerunt, et portatores 8 mensibus tenentes, cum exprobris et iiijnris remisserunt. Iterum papa per Petrum defensorem ad regiam urbem tam Anastasio pervasore sedis (.onstantinopolitanæ quamque imperatoribus Leoui et Constantino.] [Cod. in marg., Ciclus decennovenn. 12 incipit ind. 9.] 763. 24. [dccxli] Karolus, filius Pipini, qui et major domus dictus, rex Francorum obiit. [Leo im

I8 perator obiit. Constantiuus filius ejus successit. ]'

* hoc anno in margine etiam hæc leguntur : [lioine est ecclesia sanciæ Mariæ quæ vocatur ad Mart.] IRomanorum *** 77 regnavit Pipinus, filius Karoli, Francorum primus imperator, annis 27, usque in annum 755 post passionem Domini. 764. M. [occxlii] (l, pont.) [Gregorius papa obiit 4 Kal. Dec., inlictione 10.] Zacharias 90 papa ann. 11 765. 2. [dccxliim] Sanctus Bonifatius Mogontinus archiepiscopus clarus habetur. [Epistola Zachariæ papæ ad Bonifatium (conc. 111, p. 1882), data Kal. April., 24 anno regni Constantini, sed imperii ejus auuo 2, infctione 11 et reliqua. Epistola Zachariæ papæ ad Bonifacium Scottum archiepiscopum Mlo

C. guntiuum (Ibid., p. 1906), data Nouas Januarias,

regui C instantini anno 28, imperii ejus anno 6, indictione 15. Alia epistola Zachariæ papæ ad Bonifacium Scottum archiepiscopum Mogunlinum (Ibid., p. 1909), data kal. Maii, anno 29 regni Constantini patris ejus, id est imperii anno 7, •indictione M. Alia epistola Zachariæ papæ ad Bonifacium (Ibid., p. 1915). data 2 Non. Novembris, Conslanlini anno 52, patris ejus anno 11, indictione 5.] 766. 5. [dccxliv] (cf. A. Hersf., Fuld.) Sanctus Bonifatius Fuldam monasterium in solitudine Bochonia inchoavit. 767. 4. [Dccxlv] (cf. Reg.) Carokomannus rex, frater imperatoris, cuin fratre tractat seculum dimittere. 768. 5 [dccxlvi] (A. Aug.) Carolomannus imperium permittens, Almaniam ingreditur. 769. 6. [dccxlvii] (A. Hersf.) Carolomannus pergens Romam, tonsoratur a papa Zacharia. (EuNii. c. 2) [Carolomannus Rome in monte Soracle apud ecclesiam sancti Silvestri constructo monasterio cum fratribus secum ad hoc venientibus per aliquot annos perfruitur. Sed ob insolentiam Francorum P.>

VARIAE LECTIONES.

[ocr errors]

haec Heyse,£odicem cum edito contulit; qui hotas marginales de cjclis etc. minus

a. 761. scripta. *** hacc in margine scripta t.

accurate indicasse videtur. 0rthographium quoque non semper emiendavit

[ocr errors][ocr errors]

mam visitantium, qui eum velud dominum quondam A

suum preterire nolebant, ad monasterium sancti Benedicti situm in castro Casino secessit, ubi postea regulariter vixit.] 770. 7. [dccxlviii] (A. Hersf.) Grifo fugit in Saxoniam ob metum imperatoris ***. 771. 8. [dccxlix] (A. Hersf.) Grifo iterum de Saxonia revertitur. 772. 9. [dccl.] (A. Hers.f) Pipinus decreto Zachariae papaea Bonifatio Mogontinoarcliiepiscopo unguitur im imperatorem, et deinde ob id post papam secundus habetur episcopus Mogontinus *** (ib. a. 746). 773. 10. [dccli] (A. Hersf ) [Burgardus primus episcopus Wirtiburgensis consecratur, et sedit ann. •*• 40 *** (A. Hersf.).] 774. 11. [Dcclii] (l. pont.) Grifo obiit. Zacharias papa obiit ld. Mart., indictione quinta. 775. 12. [dccliii] (A. Hersf.) Stephanus 91 papa post Petrum annis 5, mense M. (cf. Reg.) Stephanus papa et Carlomannus predictus monachus a monte Casima venerunt ad Pipinum in Franciam, pelentes defensioueim contra Haistulfum regem Langobardotum. 776. 13. [Dccliv] (A. Hersf) Unxit autem Stephanus duos filios Pipini Carolomannum et Karolum Magnum in imperatores 5 Kal. August. (l. pont.) Stephanus *** papa venit de Itoma 14 die mensis 0ctobr., indictione 7, et 15 die mensis Novembr., cum licentia Astulfi regis Langobardorum de civitate Papia indictione 7, ad Franciam venit, ubi in loco nomine Ponticone Pipinum invenit, qui die 6 mensis Jauuar. papæ promisit omne quod petivit; et post dies unxit papa Pipinum cum duobus filiis suis reges Francorum. Tunc in monasterio in Francia Carolomannus monachus obiit. Pipinus el StephaDus papa, occisis Langobardis bello et fugato Aistulfo rege eorum, 8 Idus obsedent civitatem Papiam. Item Aistulfus obsides dedit. Iterum Pipinus contra Aisiulfum Langobardos intrat. Papiam civitatem obsedit, et Aistulfus obsedes reddit.] 777. 14. [dcclv] (A. Hersf.) Sanctus Bonifatius archiepiscopus adnuntiens verbum Dei in Fresia •ι•, Passus est cum aliis martiribus Non. Junii (Reg.). 778. 15. [dcclvi] (A. Hersf.) Lullus archiepiscopiis post Bonifatium successit annis 52.

779. 16. [dcclvii] (A. Hersf.) Organum primiuis venit in Franciam, missum a Constantino rege Greoiae Pipino inperatori. — [Aistulfus **• rex Langobardorum obiit; cui Desiderius dux succesit.] [suephanus **° papa obiit 5 Kal. Maii, indictione 10 (l. pont.) Cui successit germanus ejus Paulus, tempore Leonis et Constantini imperatorum.]

780. 17. [dcclviii} Paulus 92 papa post Petrum annis 10, mense 1. 781. 18. [dcci.iv] (A. Aug.) Pipinus imperator ,n Saxoniam ingreditur. 782. 19. [dcclx] (A. Aug.) Pipinus in Wascones ingreditur. 783. 20. [dcclxi] (EiNh. c. 6.) Pipinus imperator Italiam intravit, et bellum contra regem Langobardorum Ilaistulfum suscepit. 784. 21. [i)cclxii] (Ibid.) Pipinus *** Haistulfum regem paucorum dierum obsidione apud Ticenum compulit, et obsides dare et recepta a Romanis oppida atque castella restituere ei ut reddita non repeterentur sacramento fidem facere. 787. 24. [dcclxv] (A. Hersf.) lliemps grandis et

I3 valde etiam durissimus.

788. 25. [dcclxvi] (A. Hersf.) Gordogangus episcopus corpora sanctormm Gorgoni et Nazarii in Franciam Iloma advexit.

789. 26. [dcclxvii] (Eish. c. 3.) Pipinus, finito Aquitanico bello, contra Waifarium ducem Aquitaniæ ab eo s;iscepto, per continuos 9 annos gesto, Turonis ad Saactum Martinum causa orationis perrexit (I{ec.).

790. 27. [dcclxviii] (EiNii. c. 3.) Inde egressus, Parisius ad Sanctum Dionisium vix perveniens, ibi morbo aquæ intercutis 9 Kal. Octobr. obiit, et sepullus. — (l. pont.) [Paulus *** papa obiit in aestate, et eessavit episcopalus anno 1, mense 1 ; quo Constantinus laicus transgressor apostolicæ sedis invasor

C extitit. Idem [indictione ***] 6, mense Julio deposi

tus est, et Stephanus papa successit, et quæsivit episcopos periios a Pipino imperatore, qui judicarent (;onstantinum in synodo. Nuncii papæ venerunt ad Karolum et Carlomannum, quia inuerim Pipinus oi)iit, et Constantinus papa cæcatus est. Facto igitur concilio in basilica salvatoris domini nostri Jesu Christi juxta Lateranis Rome, combusserunt omnes sacerdotes Constantinum in médio presbyterii ipsius ecclesiæ, alapis ejus cervicem cædere prius facientes in ecclesia ; sicque combustus est (l. pont.) Clerus et populus et papa clamabant kyrieeleyson, et statuerunt ut omnes consecrationes ejus iteratæ *** fuissent preter baptisina et chrisma. Rogavit autem papa Constantiuus Constantinum et Lconem augu

D stos magnos imperatores, deprecans eorum imperia

lein clementiam, ut in ipsis Greciæ partibus Paulum exilio mancipatum retineri precepisseiit. — Aiatequam *** mortuus esset Paulus papa, ilico Toto dux Nepesinæ civitatis et Passimus et Paschale *** germanum suum Constantiuum laicum fecerunt papam, et comminando invite Georgio episcopo, compulerunt euim orationem clericatus eidem Constantino

[merged small][ocr errors]
[ocr errors]

quentibus auctor sæpius quæ ad unum annum pertinent pluribus scripsit. *** deest H. qui Idem pro indictione scripsisse videtur. Idem Constantinus *** harc in marg. post locum ad a. 732 relatum leguntur. Anno 789 (707)

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

*** haec in marg. a. 787 ve! 788.

« VorigeDoorgaan »