Pagina-afbeeldingen
PDF
ePub

nie

sensisse, saepius de te similia me audisse, ac falso A correptionem meam, ut optaveram, prodesse tibi audita pro veris recepisse, atque tenuisse, et quia non vidi, de quibus reprehendi te audio, tacere tibi voluntarie audio verba mendacii, et detractoribus non audeo, et qnæ adversum me, rationi et auctoriluis aurem libenter accommodo, non me ad iram tali alque saluti tuæ contraria, contraque alios libi commoveo, quia et capiti nostro plura et majora male non meritos, quibus poles molitionibus salagis, mendaciter objecta fuere, scilicet, quia dæmonium unde apud homines inconveniens nomen episcopo, haberet, et publicanorum alque peccatorum esset el periculum habes coram Domino, quæ nullo ranamicus (Matth. XI) ; et multa alia. Unde et in his core sed pio animi dolore commemoro, tibi tacere tilulum mei Domini recognosco, et tanta ac talia non debeo, cum Dominus dicat : Ne oderis fratrem mihi et facta, et dicta, et mandata habes, ut de his luum in corde tuo, sed publice argue eum, commoveri non possim : sed quod ad remedium tibi habeas super illo peccatum (Levit. xix); et item : adinvenisti, remediabiliter dictum accipio : quia Si peccaverit in le frater tuus, increpa illum; sicut Heliu prævius arrogantium, qui non meruit per si pænitentiam egerit, dimilte illi (Luc. XVII). beatum Job, sicut cæteri amici ejus, a sua stultitia Non igitur nobis tacendum est ea quæ ad dicendum hostiis expiari, de se dicit: Venter tuus quasi muslum sunt necessaria, vel his a quibus honoramur, vel his

B absque spiraculo, quod lagunculas novas disrumpit a quibus contemnimur, cum Dominus unicuique no(Job xxxn), nisi se verbis evaporet inflata adver strum dicat : Ecce dedi faciem tuam valentiorem fasum me tua stomachalio, aut follem inflati ven ciebus eorum, et frontem tuam duriorem frontibus tris tui disrumperet, aut alias secundum antiquum eorum : ut adamantem el silicem dedi facień tuam poetam,

(Ezech. 11), ut nec subditorum humilitatem debea

mus erubescere, nec superbiam formidare. Sed nec Ut displosa sonat quantum vessica sonaret.

honorantes, nec contemnentes nos admonere debeFactus sum insipiens, tu me coegisti. Sed nec te mus erubescere, cum Veritas dicat : Qui me erucogente tibi taliter responderem, nisi beatum Au buerit et meos sermones, hunc filius hominis erubegustinum Juliano, elato ac duræ mentis juveni et scel, cum venerit in majestale sua (Luc. 1x). Sed et exepiscopo, respondisse hujusmodi sensu el partim quem in suis actibus infirmari, vel in contumacia etiam verbis legissem, docente Paulo, et explanante permanere conspicimus, remissiores et clementiores Gregorio, qualiter sit respondendum Galatarum nos illis, usque dum firmenlur àc corrigantur, ostenmentes habentibus. Verumtamen quia sapientibus dere non debemus. Unde scriptum est : Filiæ tibi el insipientibus debitor sum, præcipue omnibus con sunt, serva corpus illarum, et non ostendas hilarem

с sistentibus in provincia Rhemensi, cujus sollicitudo faciem tuam ad illas (Eccli. vi). Infirmæ quippe meæ in liguitati est a Deo commissa, et unicuique animæ, atque ad appetitum mundi deditæ, aliquando secundum ordinem et personam ac qualitatem suam,

melius ex severitate servantur, ut obfirmala facie, id inter quos et tu annumeraris, væ mihi est, si non est per severitatis custodiam, ab omni spe frivola docendo, custodiendo, suadendo, increpando, mul remissionis obducta , inconstantem animam terreat, cendo, terrendo, aliquando leniler, aliquando vero atque a delectatione vitiorum districtionis vigore severius agendo, pro viribus et captu meo evangeli constringat. Quod cum a doctore agitur, semper nezavero tibi cum aliis, quæ ad fidem rectam, et bonos cesse est ut dulcedo et humilitas in corde teneatur, mores, atque ad bonas actiones pertinent, in sanctis quatenus et mullum amet, et nunquam contra eum Scripturis atque sacris canonibus reciam habere quem corrigit, per elationem superbiat, cui lamen intelligentiam, el continuam observantiam, et humi amorem suum, et humilitatem pro utilitate ejus litatem, atque obedientiam tibi praelatis, secundum prodere recusat. Mihi ergo, fili el contemplor, el libi sanclas Scripturas, el eosdem sacros canones depen parces, si a contumacia cordis, et ab incondilis modendam, et libi subditis necessariam sollicitudinem, ribus, atque inconvenientibus actibus resipreris. Tibi et benignitatem, atque modestiam impendendam, et D et mibi parcam, quando ea, que de te displicenda in his continuum Jaborem atque perseverantiam. andiero, aut corrigenda in le videro vel cognovero, Quia cum dicitur nobis qualibuscunque speculatori non lacebo. Ut igitur ego non taceam, et tu libenter bus : Quia sanguis nobis subdilurum, si non an audias, atque obaudias, consideremus pariter quam nuntiaverimus eis, de manibus nostris requiretur liber a commissorum sibi sanguine fuerat prædicator (Ezech. 11), augetur metus. Quia si in subjectis suis, egregius , qui dicebat : Mundus sum a sanguine om is qui prælatus ad speculandum est, etiam de morte nium vestrum, non enim sublersugi quo minus annuncorporis quandoque morituri lam graviter reus tene tiarem omne consilium Dei vobis (Acl. xx). Si enim non lur, quo reatu de morte animæ subjectorum con annuntiasset, mundus a sanguine eorum non esset : stringitur, quæ potuisset semper vivere, si verba sed quibus omne consilium Dei annuntiare studuit, correptionis audisset? Sanguis ergo morientis de ab eorum sanguine mundus fuit. In qua voce nos manibus speculatoris requiritur, quia peecatum sub convenimur, nos constringimur, nos rei esse ostendidili culpæ præpositi si tacuerit reputatur. Et quia , mur, qui sacerdotes et prælati vocamur, qui super frequenter, juxta præceptionem Domini, verbis et ea mala que propria habemus alienas quoque morlilleris, secreto per me et cum aliis, te corripui, sed tes addimus, quia tot occidimus, quot ad morten jre

[ocr errors]

quotidie lepidi et lacentes videmus, et solertissime A bus dicit (epist. 15, ad Pulcheriam) : « Sedis, inallendamus, quia non suflicit tantum si verbo sine quiens, apostolicae moderatio hane temperantiam bono exemplo prædicemus, quia cujus vita despicitur, observat, ut severius agat cum obduralis, el veniam restat ut et prædicatio contemnalur; et : Qui man cupiat præstare correctis. » Quam temperantiam ex datum solverit et docuerit, hic minimus vocabitur in divino magisterio sedes apostolica suscepit, et hanc regno cælorum ; qui autem fecerit et docuerit, hic mil omnibus sedibus imitandam proposuit : quoniam ergnus vocabil ur in regno coelorum (Matth. v), id est in ror confessus el correctus jam culpa caret, quia veEcclesia justorum. Igitur corrige hæc quæ egisti, et de niam habet : error vero convictus nec sic correctus, cætero sollicite stude, ne hujusmodi probra incurras, et culpam habel et venia carei. « Et, ul Auguaut scripturas authenticas, aut ea quæ Dominus per slinus dicit, melius est in factis malis humilis sanctos suos locutus est corrumpendo, quia scriptum confessio, quam in bonis superba gloriatio. est : Non addas quidquam verbis illius, et arguaris, Et bealiis Joannes in Apocalypsi voce divina aninveniarisque mendar (Prov. xxx). Quod ita catholici gelo, id est episcopo Ephesi dicit : Memor esto doctores exponunt: Ne corrumpas eloquia sanctarum unde excideris , et age pænitentiam , et prime opera Scripturarum, quod quidam haeretici, ne his convin fac : sin autem, venio tibi et movebo candelabrum cerentur, fecisse noscuntur.

B tuum de loco suo, nisi pænitentiam egeris (Apoc. 11). CAPUT XLIV.

Et angelo, id est episcopo Laodiciæ ecclesiæ dicit ;

Collyrio inunge 'oculos luos ut videas (Apoc. n). Qualiler redire valeat ad paternæ charitatis dulcedinem.

Collyrio quippe oculos ut videamus inungimus, cum Unde, frater et quondam dulcissime fili , qui exi ad conspiciendam veri luminis claritatem intellectus gentibus peccatis de nido paterno, velut implumis,

nostri aciem medicamine operationis adjuvamus. citius quam necesse fuerat evolasti, et antequam so Sicque in muluam gratiam redire valebimus, si biec Vidiiale plumarum, id est humilitatis veste fieres

et alia tibi salubria, et ministerio nostro compelenproteclus, quasi nudus his animositatum et sæcula lia, agere et sequi volueris : quia, ut itein beatus rium cupiditatum spinis ac vepribus, quibus lacera

Leo dicit: « Dulcius munera gratiæ divinæ proveniunt, ris, insedisti, sed si volueris sacris regulis et religioni quoties non sine magais suioribus acquiruntur, et concordari, gratia Dei sine difficultate ad cubile pa

minus videri bonum soles pax continuata per olium lernæ dulcedinis redire valebis, le ante leipsum re quam reddita per labores : ipsa quoque veritas et pone, et mémenlo unde excideris, et age pæniten

clarius renilescit, el fortius retinetur, dum quic diam. Quod si volueris, necesse est ut intelligas per c marit. Noli ergo diutius, tanquam civili bello, no

prius fides docuerit, hæe postea examinatio confirqualia el quanta delinquas, qui apud te lumens, nulli subesse voles, et cunctis præesse non potes : et

stris contra nos erectis signis armisque pugnare, et idcirco sacras regulas, perverse interpretando, et

se ditiones a multis et per multos super multos comquas prave interpretari non potes, quasi non sint, in pressas, redivivo contumacice furore in perniciem tuis collectionibus ex studio prætermittendo, convel luam, et Ecclesiæ catholicæ commotionem reexcilere satagis, quibusdam etiam de tuo quædam con

lare. Redi ad paternam charitatem humiliter, quam tra veritatem immiltis, et dum invictus esse deside contempsisti contumaciter. Fiat pax, ut dicit beatus ras, exterius quæ non debes defendis, et interius ve Augustinus de Donatistis contra Ecclesiam se eriram dilectionem amillis, et le a compage fraterna

gentibus, in virtute Jerusalem, que virtus charitas unanimitatis præcidis : quod sine ulla dubitatione de

est, cui sanctæ civitati dictum est : Fiat pax in virillius magisterio tibi descendil, qui, ut scriptum est :

tule tua, el abunduntia in turribus fuis (Psal. cxxi). Omne sublime videt, el est rex super universos filios

Et noli te extollere contra maternam metropolis lux superbiæ, factusque est ut nullum timeret (Job xli); generalem totius provinciae sollicitudinem, et conquique dixit : Ascendam super altitudinem nubium, tra paternam nutritoris et ordinatoris lui benignitasimilis ero Allissimo (Isu. xiv). Et quia divine ordi- D lem, quam tibi cum caieris, sine aliquo detrimento, nationis dispositionem servare, et socialem vitam in tantum ut le recognoscas, el metropolis privilegium, cælo tenere non voluit, Lucifer qui mane oriebatur el metropolitani dilectio, sine difficultate cupiunt exde cælo cecidii, et veram beatitudinem perdens,

hibere. Sciunt enim ct auctoritas metropolis et memiseriam sempiternam incurrit, sibi consentientes tropolitanus, illum vere esse magnum, qui totius

ambitionis fuerit alienus, dicente Domino : Quicunet obsequentes alque complices de beatis iniseros fecit, et adeo in miseriam suam excrevit, lil se re

que voluerit inter vos major fieri, sit vester minister : et cognoscere et humiliare non possit. Quod vitium quicunque voluerit inter vos primus esse , erit vester primis parentibus nostris immisit, ut sam culpam servus, sicut filius hominis non venit ministrari , sed delinquentes non dicerent, sed in alium, videlicet in ministrare (atth. xx). « Et tamen, inquit Leo, hæc auctorem suæ conditionis, non autem iniquitatis, illis tunc insinuabantur, qui de pusillo volebant relorquere studerent. Quo vitio adhuc non minime crescere, et de infimis ad summa transire. » Tu aulaboral genus humanum, el timeo ac doleo quia ego tem, ut scriptum est, jam magister infantium, et doet lu ab hoc vitio in totum alieni non simus. Aliende ctor insipientium factus, debes modum tuum cognoigitur iota mentis intentione verba beati Leonis, qui scere, el tibi subditis, a quibus obedientiam exigis,

humilitatem obedientiæ tibi prælatis dependendo in- A tibi collum abscideretur, quam ad illa perducereris sinuare : præsertim cum ordines et distinctiones agenda, quæ multi dicunt a le etiam iterata. Et sicut episcoporum sacri canones et decreta sedis Romanæ illa non servasti vera, quæ lolies atque tantisper pontificum, necnon el leges quas Ecclesia probat et alligare curasti, qui solebas dicere et scribere, quia servat, susficientissime ostendant, et irrefragabiliter verba sacerdotis aut vera sunt aut sacrilega, ita conservari decernant : quæ si quis præsumit con sunt nihilominus falsa quæ diceris per plures dissevellere, quid est aliud nisi seipsum ab universali minare, scilicet quia nihil aliud adversum le habeo, Ecclesia, que partim jam in cælo cum Deo regnat, nisi quoniam non vis consentire ut sedes apopartim autem adhuc in terris peregrinatur, et ad pa stolica suam poleslalem non habeat. A lemetipso triam coelestem suspirat, præcidere ? Unde, frater, enim hæc dicis, et non alii libi dixerunt de me, nec maximo cordis dolore perculsus, cogor tibi dicere didicisti a me, nec etiam vidisti in me, vel audisti quod Moyses et Aaron rebelli et sibi populo resisten ex me : sed lu auxiliator humanus illam summam seti dixerunt : Nec contra nos esl murmur vestrum,

sed dein non pelitus inde adjuvas unde a le se adjuvari contra Dominum. Nos enim quid sumus? (Exod. xvi.) non sentit.Jam per annorum millia etiam in paganismo Et licet me nihil esse cognoscam, scio tamen quia orbis caput existens, nec ex quo Petrum apostoloservanda est mihi in corde humilitas, et quando B rum Cepham, quin caput el principem, cui Dominus causa exigit, in regimine disciplinæ miscenda est dixit : Tu es Petrus et super harc petram, id est, lenitas cum severitate. Faciendum quoddam ex nitro super hanc firmam et solidam fidei confessionem, que temperamentum, ut neque multa asperitate quam tu es confessus, ædifcabo Ecclesiam meam exulcerentur subditi, neque nimia benignitale sol (Matth. XVI ); et : Ac tu aliquando conversus vantur jura regiminis. Quod juxta Pauli vocem (llebr. confirma fratres tuos (Luc. XXII); et : Si diligis Ix), bene illa tabernaculi arca significat, in qua cum me, pasce oves meas (Joan. Xx), videlicet quæ tabulis virga simul et manna est : quia cum sacræ sunt in universo mundo, quaquaversum se calholica Scripturæ scientia in rectoris pectore sic esse debet diffundit Ecclesia, licet per terrarum plagas dispersa, virga districtionis, ut sit etiam manna dulcedinis : sub uno tamen pastore ac pastorum principe Christo, et rursum non sit tanta dulcedo, ne hac dissolutione unitate fidei in ovili uno conclusa, suscipere meruit sui loci oblitus quis pereat. Nam falsa pietate supe prima sedes,et omnium ecclesiarum in toto orbe terraratus, quia ferire Aeli delinquentes filios noluit, apud rum mater atque magistra, antequam heri sero vel nudistrictum judicem semetipsum cum filiis crudeli dam diustertius terra te germinaret, et uterus maternus natione percussit. Si autem mihi locus et possibilitas, in hanc lucem produceret, mansit et permanet. Nam quocunque obstaculu intercludente, ad id exsequen-C non ego, sed tu illius potestati ac privilegio derogare dum quod debeo defuerit, ponam sarlaginem inter me videris, qui Dei ordinationi, quam per eam dispoel obsistentem mihi, murum ferreum,ut zeli munitione suit, ut nulli subesse valeas, resistere prout potes labodefendar, ne destitutus pro dissolutione condemner. · ras. Quanquam non unde, nec sicut canones sacri,quos CAPUT XLV.

ipsa veneratur et servat, precipiunt, sed pro moti. Ul recordelur quanta in dulcedine fuerit initio epi

bus incompositi animi tui, undecunque et per androscopatus, el deponat animositatem.

nas de bora in horam appellas, et illam semel etiam Tandem, frater et fili, moneo te, reduc in memo et secundo ab ea litteris evocatus adire detrectas : riam, qui nunc es omnibus in proverbio, el motione cum ea quæ voles, et pro quibus te illam fingis capitis, atque in fabula et cantico lola die, cum appellando adire, quolibet modo apud domnum quanta quiete a lumullu cogitationum, quibus nunc regem oblines, pro certo sciens adhuc de causis in diversas distenderis, degebas in primis diebus regulari ordine non te compellari, pro quibus appelquando ad episcopatum venisti, cum quanta beni

lans in synodo, cum appellatione tua illam, sicut ipsa gnitate a domno rege suscipiebaris, quanta dulcedine

per canones præcipit, cures adire. Licet absque mea fruebaris, quanta unanimitate cum fratribus et

rationabili necessitate, quantum ex te constat, lillecoepiscopis nostris utebaris, cum quanto amore a D ras evocationis tuæ obtinueris, ut ipsam primam et Palatinis, el ab aliis hujus terræ hominibus coleba

sanctam sedem adires. Cæterum ipsa unde et sicut ris, cum quanta amoris reverentia a tibi commissis, audit rescribit. Crede mihi, frater ac fili, si qui sed et a nostris, a quibus et cum quibus et inter sunt qui te hortantur in hac pertinacia, quam inquos nutrilus fuisti, venerabaris, antequam immode debite et sine ulla necessitale assumpsisli, et in qua ralus amor sæculi tibi irreperet, et per quosdam permanes, pertinere, non pro lua salute, neque pro subriperet, el ad se te raperet ; et cum le raplum tuo honore hoc faciunt. Et non episcopum, non habuit, fecit mundus sicut solet facere mundus im

quemcunque sanum sapientem invenies, cum ad mundus, cunctos quos accepit decepit, cunctos qui certam rationem veneris, qui tibi consentiat ita bus arrisit irrisit, et sicut a plurimis dicitur, ad ea intelligere debere sacras regulas, sicut eas interprete sponte offerre (tantum ut hoc ego nescirem, nullo laris, et ab aliis vis intelligi, ut nulli debeas subdi : nisi forle cupiditate aut indebito timore cogente, quod tibi pressius demonstrabo, si necessitate, quod quem non haberes si episcopaliter viveres) exsequen absit, cogente me ad hoc sine mea voluntate compuda perduxil, quæ in tantum detestabaris, ut antea leris. Accipe ergo salubre et honestum tibi oblatum

consilium. Depone noxiam tibi animositatem, et A subjectis intentaret damnationem, repente fronti illas nænias, quin potius tragedias, quæ vadis per signo crucis impresso omne in se incendium furoris tuas collectiones et subscriptiones interpretando, exstinxisset, et minas deposuisset. El si homini sæciimiki ostende, el tempore congruo, cum quibus et lari potestate prædito sic utique est agendum, quid cum quantis volueris de fratribus et coepiscopis no nos miseri sacerdotes in judicio Dei dicemus, qui loco stris, sed et de communibus nostris fidelibus, fami sacerdotali devincti, non nostras ullo modo, sed divi. Jiariter illas legamus, et inveniamus inde consilium, nas injurias cum misericordia et discretione in alios, qualiter et sine luo periculo, et sine opprobrio so et cum severitate in nosmetipsos, vindicare debepiantur, quia illa tua subscriptio, divinæ auctorita mus, si ad evindicationem parati semper existimus, tis, quæ per beatum Leonem dicit, quia in causis, quibus dicitur : Benefacite his qui oderunt vos, non quæ ad generalem observantiam pertinent omnium reddentes malum pro malo (Matth. v). Scriptum est Domini sacerdotum, nihil sine primatibus oportet enim : Mihi vindictam, et ego retribuam, dicit Domiimpleri, est contradictio. Et si in plurimorum sa nus : sed si esurieril inimicus luus, ciba illum ; si silil, pientum notitiam perlata fuerit tua derisio, inci polum da illi (1 Petr. 1; Rom. XII). Et Salomon pient, inquit Dominus, omnes illudere ei, dicentes : dicit : Melior est pariens viro forte, et qui dominatur Quia hic homo cæpit ædificare, et non potuit consum. B animo suo expuynatore urbium (Prov. xvi). Minor mare (Luc. xiv). Quia enim nihil fit, nisi quod aut Do. est ergo victoria urbes expugnare, quia extra sunt minus voluntate facit, aut fieri contra voluntatem suam quæ vincuntur : majus autem est quod per palieninterdum juste permillit, et miro modo fit, quia ejus liam vincitur, quia ipse a se animus superatiir, et consilio militant etiam quæ ejus consilio repugnant, semetipsum sibimetipsi subjicit, quando eum patiensi quædam aliquando perverse a perversis obtinentur, tia in humilitate tolerantiæ substernit. Qui, inquit vel evindicantur, aut ad eorum damnationem, aut ad Apostolus, suni Christi, carnem suam crucifixeruni eleclorum purgationem, aut ad utrumque fieri Domi cum vitiis et concupiscentiis (Gal. v), ut non solum a nusjuste permittit, et in suo tempore eos irridebit,quia pravo opere, sed etiam a concupiscentia pravi operis sicutilem scriptum est: Illusionibus ipse deludet (Prov. crucisixi, non sequamur deliberatione, minime au111). Propter quod Psalmista Spiritu sancto repletus, tem opere, quod prave a nobis concupiscitur, vel unumquemque fidelem aumonel dicens : Noli æmulari in menle suggeritur, Domini incessanter petentes in eo qui prosperatur in via suu, in homine fucienie inju- clementiam, ut qui nos jussit vigilare et orare, lit stitias, quoniam qui malignantur exterminabuntur. El: non intremus in lentationem, sua nos gratia prole. Vidi impium superexaltalum, et elevalum super vedros gai, ne inducamur in tentationem : el si uit homines Libani. Transivi, el ecce non erat, quaesivi eum, et non est

Clabimur, cilius ad pænitentiam redeamus ut no!! inven!us locus ejus. Custodi innocentiam el vide ccauila regnet peccatum in nostro mortali corpore ad obelem, quoniam sunt reliquiæ homini pacifico (Ps.xxxvi). diendum desideriis ejus; cui videlicet peccato, si CAPUT XLVI.

lollere non possumus, ut non sit in nobis tollamus De eo quod gloriatur se in omnibus, quæ contra

tamen per Dei adjutorium illi regnum, re dominetur quoslibel suscepil, fuisse ac semper lore viclorem. nostri. Maxima quippe infelicitas est hominis, in

Quæ idcirco dico, quia sicut a pluribus audio, malo suo prosperari feliciter. Scriptum est enim : per vanitatem te jaclilas, quoniam quæcunque in Tria sunt quæ bene gradiuntur, et quartum quod incepisti, aut contra regem, aut contra me, aut contra cedil seliciler (Prov. XXXVIII). Non enim omne quod quoscunque tuorum, sive clericos, sive laicos, qui feliciter, bene : nec omne quod bene, feliciter. Felicontra luam voluntatem fecerunt, vel contra vicinos citer enim semper incedere, filio perditionis est luos, qui se contra le erexerunt, lolum ex parle maxima proprium. « Grandis namque offensa esi, ut Hierosemper evicisti, et quod adhuc reslat evinces. Unde nymus dicit, postquam peccaveris, iram Dei non tunc potes in Domino le gloriari victorem, si per mereri. » Et sanctus Gregorius : « Necesse est ut reciitudinem vincis errorem ; si autem de errore er peccantes quosque lunc consideremus amplius mi

D rorem, aut vincis rectitudinem per errorem, non le seros esse, quando eos conspicimus in culpa sua sine poles gloriari victorem,sed debes flere miserabiliter te Nagello dereliclos. » Hinc etenim per Salomonem viclum errore, et siita non sapis, insipide desipis, quia dicilur : Aversio parvulorum interficiet eos, et prounde tristari et flere debueras, inde jactaris. Gra sperilas stultorum perdet illos (Prov. 1). Qui enim a viore enjin sunt vindicta pleclendi, qui gaudent Deo avertilur el prosperatur, tanto perditioni lit etiam in delictis. et lætantur cum male fecerint, proximus, quanlo zelo disciplinæ invenitur alienus: ei exsultant in rebus pessimis. Ei quidam sapiens quo contra Psalmisla de Moyse, et Aaron, et Samuele dicit : Qui semper vincit non semper bene vincit. dicit : Quia invocabant Dominum, ct ipse exaudiebal Quando enim nobis diabolus vincendi libidinem illos, in columna nubis loquebatur ad eos. Custodiesuggerit, debemus recordari sententiæ beati Gregorii bant lestimonia ejus, et præceplum quod dedit illis in capitulo decimo hujus opusculi supra positæ, qua (Psal. xcviii); et more prophelico conversus mox dicit sæpe se vidisse, quod cum se ad ferien ad Dominum dicit : Domine Deus nosler, lu exaudiedu graviter rhinoceros, id est temporali pole bas eos : Deus, lu propitius fuisti eis, et ulciscens in slale fullus accenderet, el quasi elevato cornu omnes udinventiones eorum. Propitialio quippe Dei,

PATROL. CXXVI.

ژن

est delinquentem corripere. Cum judicamur, inquit, A disti, ut perniciosas excommunicationum maledictioa Domino corripimur, ut non cum hoc mundo damne nes in eos etiam qui erga te non inde peccaverunt mur (1 Cor. xI); et : Qui in bonis ducunt dies suos, exereres : quasi non in te, sed in illum ipsa periut scriptum est, in puncto ad inferna descendunt (Job cula, quæ de eisdem maledictionibus, imnuinebant, XII). Hinc enim Psalmista de Domino dicit : Immis- redundarent. Qui le ad hoc provocavit ut taliter siones per angelos malos, viam fecit semilæ iræ suæ innoxiis malediceres, cum de his qui non judicio (Psal. LXXVII). Cor quippe Dominus prioribus meri- justitiæ , sed livore vindictæ maledicunt, dicat tis aggravatum juste permittit etiam subsequentibus Apostolus : Neque maledici regnum Dei possidebunt malignoruin spirituum persuasionibus falli : quod (I Cor. vi). Et hoc peccatum exstitit pæna præcecum digne in culpam trahitur, realus ejus in pæna dentis contumaciæ insolentis peccati, et causa adhuc cumulatur. Unde et iræ suæ Domino viam facere subsequentis peccati : quia cum voluisti ostentare est, in eos, qui punire in se causas recte noluerunt, nihil te contra rationem in ipsa excommunicatione districte judicando dilatare : ut qui illuminati agere parochiæ tuæ fecisse, et verecundiam irrationabilis reeta noluerunt, juste cæcati adhuc faciant unde am facti a te depellere, et non esse ila le subdilun plius puniri mereantur, de quibus dicit Apostolus : Metropolitanæ prælationi , ut non libere quidquid Ut impleant peccata sua semper (1 Thess. 11). Et hinc B velles in parochia tua sine meo consultu agere voce angeli ad Joannem dicitur : Qui nocet, noceat posses, meque prævaricatorem canonum esse, quia adhuc, et qui in sordibus est, sordescat adhuc (Apoc. quod ligasti in parochia tua præsumpsi absolvere, xxII). Et bine David dicit : Appone iniquitatem super et non esse soluta quæ solvi , quin potius sedes iniquitatem eorum, et non intrent in justitiam tuam apostolica, et omnes illi per quos Deus sacros cano(Psal. Lxvu). Et hinc per Moysen dicitur : Nondum

nes suo Spiritu condidit, ac per hoc ipse Deus, si completa sunt peccata Amorrhæorum (Gen. xv). Hinc recte intellexisses, absolvit, nisi contra ea quæ tibi per eumdem Dominus dicit : Nonne hæc condita sunt et parochiæ tuæ scripsi, tecum sentirent, atque in apud me, el signata in thesauris meis? In die ullionis

præfato sensu subscriberent. In hanc vesaniam ex reddam eis (Deut. Xxx11). Et quia eorum mala nar retributione justitie corruisti, ut sicut de aversore ravit, illico adjunxit : In tempore quo lapsus fuerit principe scriptum est : Qui peccarit, et peccare fecit pes eorum. Ecce atrocissima peccata illorum descri Israel (III Reg. xiv), contra erangelicam veritatem, buntur, et tamen ad ultionis diem adhuc subsequens el apostolicam auctoritatein, et sacrorum canonum lapsus aspicitur, quo eorum culpæ cumulentur. Ha constitutionem, de quibus promulgata sunt illa scripta, bent jam quidem unde feriri mereanur, sed susti

quæ per me in unum collecta, et tibi ac parochiæ luce nelur tamen adhuc peccatum crescere, al peccantes

с

constant esse directa, et ipse subscriberes, et alios possit acrior culpa cruciare. Jam meretur suppliciumi subscribere faceres, reclamantibus adversum te peccalum el causa peccati, sed exspectatur adhuc,

sacris regulis, ut inconsulto priore tuo nihil novi ut augmentum supplicii subroget peccatum et poena

facere presumas, quoniam quae ad generalem obpeccati. « Peccatum, inquit Gregorius (homil. 11 in servantiam omnium Domini pertinent sacerdotum, Ezech.), quod per poenitentiam citius non deletur, nihil sine primatibus oportet impleri. Sed quia aut peccatum est et causa peccati, aut peccatum est nervi testiculorum Behemoih perplexi sunt, cum his et pæna peccati; aut peccatum simul causa et pæna te explicare finxisti, te durius et multiplicius nexuipeccati. Omne enim quod prius committimus, pec sli, et super dolorem vulnerum tuorum ipse supercalum est : sed si citius pænitendo non tergitur, addens, alios solutos lecum conuexuisti, insuper et Justo judicio omnipotens Deus obligatam peccatis contra canones, et decreta sedis Roniane pontificum mentem etiam in culpam alteram permittit cadere, commenta ad hoc collegisli, quatenus te ut onagrum ut que flendo et corrigendo noluit mundare quod liberum a sede metropolitana monstrares, el me ut fecit, peccatum incipiat peccato cumulare. Peccatum prævaricatorem canonum, eisdem commentatioergo, quod pænitentiæ lamento non diluitur, pecca

D

num tuarum vinculis astrictum ininsolubiliter de. tun sinul est et causa peccati, quia ex illo oritur

monstrares, et adhuc etiam sicut de malo in pe. unde adhuc peccatoris animus altius obligetur. Pec- jus, ita de pejore in pessimum profecisti , ut catum vero quod ex peccato sequitur, peccatum si non solum tibi commissis clericis, sed et episcomul est et pena peccati, quia excrescente cæcitate pis illa figmenta compilata , el regi danda ostenex retributione prioris culpæ generatur, ut quasi jam deres, et mibi dari faceres, il per illa me conquedan sint in peccatore supplicia ipsa incrementa crederem, et adeo me tibi subjugarem, ut , sicut viliorum. » Peccatum quippe tibi fuit insolentiæ mandasti, verba evangelica et apostolica atque cacontumacia, cum sine causa, si tamen sine causa, nonica , que tibi et Ecclesiæ tibi commissæ dicontra domnum regem te irrationabiliter crexisti :

rexeram, igne cremarem, et me non solum a a quo peccato quia per humilitatis debitam et ra

gradu, verum et a Christianitale exuerem, ci potim tionabilem satisfactionem noluisti respicere, excgisti mortis mibi a le propinatum bibens , etiam homiut ageret et agi preciperet in te, unde amplius fu cida mei velut Judas pænitendo existerem, et in sore exagitatus te contra illum commoveres : qua hoc etiam gravius a Juda differrem, ut de lono commotione devictus, in peccatum subsequens inci facto me pæniteret. lloc namque poculum, quod

« VorigeDoorgaan »