Pagina-afbeeldingen
PDF

calus, et pro heresis prædictæ reatu hujus judicii A tra fas, nostræ cathedræ inthronizari percupientis

argumento convictus, virgam et anulum episcopalem apostolico confusus* reddidit, sicque dignitate, qua injuste est sublimatus, recessit juste privatus. Aliquamdiu tamen res ecclesiæ illius ope ducis Gotifridi invasit, sperans se quomodolibet in cathedram suam posse restitui. Demum vero cum hac spe frustraretur, renuncians omnibus quæ possidere videbatur, ad conversionem venit, et in monasterio Pomposa jam se mouachum fecit (57). Nortmanni Romam invadere voluerunt hostiliter, seu a duce Golifrido eis interminante cessaverunt. MLXVIII. Heinricus rex natalem Domini Coloniæ celebravit, Pascha autem... Hic adolescentiæ suæ errore seductus, legitimæ conjugis adeo obliviscitur, et tam nefandis criminibus involutus esse diffamatur, ut etiam principes ejus eum regno privare molirentur. Totus ille annus pluvialis ***. MLXIX. Pax et reconciliatio in populo in natali Domini apud Goslare regali edicto sub sacramento sunt confirmatæ. Heinricus reae gentem Leuticorum devastat. Dedo marchio Saxonicus regi rebellat, set postmodum coactus ad deditionem renit. 0udalricus abbas Augiensis obiit, pro quo quidam }1eginwardus de Hiltinisheim abbas Symoniace, frauribus rebellantibus, a rege vix substituitur. Rumaldus Constantiensis *** episcopus, pius admodum et humanus, qui et domus episcopalis, quæ suo tempore corruii, recuperator solertissimus, et æcclesiastici thesauri ampliator et provisor attentissimus, hujus mundi umbraticas deserens vanitates, ultimum diem 2. Non. Novembris feliciter clauserat, et in eadem domo quam construere jam inceperat, officiose sepultus est. Ea tempestate Symoniaca heresis non ut olim clandestina, quin potius publica eu inreverenti majestate undique nostrauibus eu absque personarum acceptione efferata principabatur, et columbinam sanctæ inauris æcclesiæ pulchritudinem purulentiæ suæ contagiis quam miserabiliter confoedaverat, quae denique quemdam Karlomannum (58), Parthenopolitanum canonicum Harcispurgensem autem præpositum, non per ostiuim set aliunde, per mmaceriam scilicet, caulas Constanliensis cathedræ, ipsi regi ejusque '*" consiliariis data et promissa non modica sacrilega pecunia nec non beneficiis æcclesiasticis, intrare coegerat ***. Ita emptor ille miserrimus gehennalis miseriæ, con

[ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors]

sime industrius satis nitebatur, et totius cleri et populi canonicam Sigifridi (59) fratris illorum , regii quoque capellani, quem sibi episcopari expetiverant, electionem frustrari omnifariam *** moliebatur.

Gotifridus duae (60) inter seculares præstantissimus et in recorda:ione peccatorum suorum ad compunctionem lacrimarum facillimus, in erogatione elemosinarum largissimus, tam ex toto rebus et thesauris suis in pauperes et æcclesias dispensatis ut ferme nudus nudæ crucis bajulus resideret, et tam perfecta et lacrimosissima poenitentia alter *° ex altero effectus, ut hinc ad supercœlestis municipatum curiæ feliciter illum emigrasse fas non sit *** dubitare, in illius manus spiritu suo commendato, cujus gratiæ devotissimus suspiravit, coelestibus ex toto suspensus gratulanter exspiravit. IIic demum apud Viridunum, ubi etiam defuuctus est, 9 Kalcnd. Januar. idoneis omnino exequiis tumulatus, in pace requiescat.

MLXX.

Rex natalem Domini , Frisingiæ egit, indeque partibus illis pertransitis in purificatione sanctae Mariæ Augustam pervenit ***. IIIuc ergo fratres Constantienses pro suo electo per regis suffragium acceptando cum venirent, prædicto Symmoniaco ass illo vellent mollent urgente, regis comminatoria satis jussione pro eo illis superimposita tristes domum remeabant. Sic ille anathematicus episcopalem cathedram pervicax invasor sibi infeliciter usurpavit. Nee mora, mox ad quod venit opus studiosissime administravit, scilicet ut deterius venderet quod male comparavit, et uu furaretur, et mactaret oves alienas et perderet. Vasa sacra, vestimenta missalia, tabulas altaris argento coopertas furtive dilaminavit; aurum, gemmas, et omnem (ecclesiasticum thesaurum: in suos suorumque usus utpote fur sacrilegus præsumptuose disperserat (BERN. a. 1071). Hoc a fratribus Alexandro papæ per litleras ex toto querelose intimato, apostolica auctoritate interdixit eis, ne omnino communiearent ei; simulque archiepiscopo Mogontino litteris missis præcepit, nisi se heresi prædicta expurgaret canonice, quod nequaquam episcopum eum consecraret. Set ipse regis et commercialium suorum sese promissis et auctoritate qual.tercumque defendendo, causam suam ad ustjue secundum ai.n:im protelavit.

Francia civili laborat discordia. — 0tto dux;

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][merged small][merged small]
[merged small][ocr errors][merged small]

;am dudum duæ Bajoariæ, cum sociis suis im pentecoste regi ad deditionem venit. Karlomaunus, Constantieusis ille appositus, ?x præcepto Alexamdri papæ !abito Mogontiaci concilio (6t) a canonicis Constantiensibus constaiiter ob prædictam heresim et tot sacriiegio perpelrata, per accusatorias litteras objecta iili, synodalitem convictus, utpote qui contra æcclesiasticæ regulæ disciplinam egisse negare non potuit, ;ecclesiam scilicet per precium adeptus, de sede,quam symoniace invasit, confusus abjiciebatur; non tamen publica, ul oporteret, depositione. ßex quippe quantum maxime polerat, ipsi favebat; cui etiam virgain episcopa!em mom in concilio synodali, set in camera sua, adhuc corde indurato rebeliis et invitus reddiderat. Et si huiusmodi sententia nondum consecratum exspectat et damnatum '°, quid erit de consecratis ? et si hoc de cpiscopis, quid fiel (le presbiteris? Ecce argumentum depositionis a majori ad minus. Et cum juxta præcepta sanctorum Patrum nulli cle• ricorum, fas sit ignorare statuta canonum, de multis unum hoc breve ex decretis sancti Nicolai papæ cap tulum memoriæ non pigeat commendare : « Qu' cumque presbiter per precium æcclesiam fuerit adeptus, omni modis deponatur, quoniam contra æc<1esiasticæ regulæ disciplinam dinoscitur egisse. Qui at, leui, alium presbiterum iegitime ad æcclesiam ordìnatum per pecuniam expulerit, eamque sibi taliter vendicaverit, quod vitium male diffusum summo studio emendandum est. » Otto Goslarensis canonicus lúarlomanno a rege substituitur. Quidam Roupertus, abbas IBabinbergensis, Augienseir, abbatiam dato regi multo auro Symoniace ipiravit; qui postmodum anathematizatus expellitur (62).

Bajoariæ proditionis in regem reus a quibusdam A

[ocr errors]

J MLXXII. Rea natale Domini . . . . . . . . *** et pene sime difficultaue bellorum sibi rebellantes superavit. Petrus Damiami piæ memoriæ cardinalis episcopus, jam dudum mundo crucifiaeus, 7 Kal. Mart. (65) migravat ad Dominum. Cui domnus (Jeraldus Cluniacensis monachus, scientia scripturarum insignis et moribus prædecessori suo non impar, in episcopatum successit. Adalbertus ; Bremensis archiepiscopus obiit. Cui Liemarus successit. I{eæ multa sibi munitissima castella construacit in partibus Saxoniæ et Thoringiæ, et plures sibi muni:iones injuste usurpavit, unde multorum animos contra se excitavit. His etiam diebus Mediolanensis æcclesia episcopo decedente aliquamdiu vacat. Cui quidam maxima data peccunia regi et suis consiliariis, successit. Quem a papa excommunicatum rex consecrare præcepit. Clerus autem alium sibi idoneum elegerat, qui *** ab illo coactura jurisjurandi expulsus dicitur (64). - MLXXIII. Rex natale Domini . . . . .*. . . *** Roudolfus dux, Alemanniæ, et Bertholdus dux Caramtaniæ, et Welf dux Bajoariæ a rege discesserunt, quia aliis subintroeumtibus consiliariis, suum consilium apud regem non valere perspexerunt. Theodericus comes poenitentia ductus pro facinore quod in beatum Chounradum Trevirensibus præsulem deputatum commisit, licet multa pericula obstarent, ardenti tamen fide cum multis aliis Jerusalem coepit ire. Qui cum Laodiciæ mare navigio cœpissent intrare, subita tempestate circumventi, statimque ob enebrata die quo irent incerti, post quatriduum *** procella semper eodem motu navim conquassante, nocte coelesti lumine ad se descendente saepius exhilarantur. Deinde non jam mortem in periculis timentes, set vitam æternam praemeditantes, marinis fluctibus a peccatorum emundati sordibus, 15 Kal. Martii naufragantes '*' migraverunt ad Dominum, Theodericus comes, Wilderold, Marchuward, et cum illis numero 1 15. Ilerimamn ws marchio, filius ducis Bertholdi, adolescens adhuc ad evangelicam jam tendens perfectionem, cum (65) u.rore et filio unico, omnibus.quæ possederat relictis, Christi secutor verus, et ntid:is nudæ crucis bajulus, Cluniaci revera monachus efficitur. !bi solo hoc uno parum plus ai:no regulariter omnino conversatus, 7 Kalend. Maii feficiter migravit ad Dominum; crebris revelationum oraculis *** pro

[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors]
[ocr errors]

Mart. illem in Necrologio. (64) Ughellus, Ital. Sacr. t. IV, p. 114, inlrusum

Gothofredum, alterum Othonem nominat. Uss. (65) Mlinime ita Bernoldus, qucm scriptor Semblaexsistens. Romæ Alerander papa decessit. Pro quo venerabilis Ililtebrandus IRomanæ æcclesiæ archidiaconus, vir prudens, sobrius et castus, communi omnium consilio erpetitur papa constituendus. Quo audito, sese inparem tanto honori immo oneri reputans, inducias respondendi vix imploravit ***; et sic fuga elapsus aliquot dies ad Vincula sancti Petri occultatus latuit. Tandem viae inventus et ad apostolicam sedem vi perductus, papa 158us *** ordinatur, et Gregorius VII appellatur. Cujus prudentia non solum in Italia, set etiam in Theutonicis partibus refrenata est sacerdotum incontinentia; scilicet quod prædecessores ejus in Italia prohibuerunt, hoc ipse in aliis Ecclesiæ catholicæ partibus prohibere studiosus attemptavit. Tota Thoringia et Saxonia regi Heinrico rebellant propter prædictas munitiones et alia multa, quæ contra voluntatem ejusdem populi reae in eorum regione insolenter fecerat et inconsulte, et quæ ipsi diutius æquaninuiter pati et sustinere non poterant. Et facta conjuratione cum magna multitudine ex inopinato eum constringere, ad quos iHis erat animus, deliberabant. Ipse autem comperto illorum consilio, assumplo festinanter thesauro suo, prout temporis aruiculus concesserat, vix ab eis cum paucis Wormauiam evasit, et eo locorum ali'|uamdiu tunc infirmabatur. Dehinc disposita rex expeditione in Saxoniam, prævenientes eum Saxones, satisfactionem illi, si justitias majorum suorum illis concederet, unanimiter promittebant. Et facto pro hac pactione Herbipoli colloquio, nichil illic aliud post multas illorum et intolerabiles injustitiæ quam sustinuissent quærelas actum est, misi quod dedignanter regi falsam denuo satisfactionem in natali Domini se facturos juxta quorundam episcoporum et ducum prædictorum consilium condixerant. IHis ita peractis, unus quidam de consiliariis regis (liscedens ab eo, publicavit et accusavit eum apud duces prædictos, quod cum eo scilicet et cum aliis suis intimis consilium jam factum haberet, quod omnes quomodocumque interficeret; el se ipsum destinatum et maximis præmiis coactum esse in id ipsum facimus, palam protestatus est. Unde maxima discordia inter regem et principes effecta est, in tantum ut ipse vix evaderet insidias eorum, Wormatiam civium ope ingressus. lbi undecumque collectis auxiliantium copiis, exspectabat diem in quo se duello de incusa.ione prædicti facinoris expurgaret. Statuto demum

siaiius haud intellexisse videtuv

occultis et neglegentiis suis monitor adhuc fratrum A jurandum regis qno se expurgare voluit refutarent,

die adveniente, in quo se coram regni principibus

aut expurgaret aut regno pelleretur, ipse proditor illius, qui perduellis in eum exstiterat, subita morte obierat; el sic intentionis prædictæ causa, dum jus

dilata, ipse recollectis undique quoscumque potuit militum et fidelium suorum cuneis, coepit in dies parvipendere inimicitias adversariorum suorum.

Ruotperto jam et a papa anathematizato, et a rege pariter propulsato, quippe ut juste sacrilego Symonis discipulo, tandem Eggehardus, unus ex Augiensibus fratribus et ab illis electus, abbus Augiensis efficitur, et juxta privilegiorum suorum statuta a prædicto papa post Pascha Iìomae consecratar (66). Ruotpertus autem apud Genginbach abbas effectus (67), ob beneficium quoddam quod æcclesiæ ministro cuidam auferre voluit ab eodem inlerfectus est (t8).

MLXXIV.

T II, inricus rex natalem Domini, quamvis in maximis periculis et angustiis, Wormatiæ celebravit. Dehinc collecto undique quorumcumque poterat auxilio, in purificatione sanctæ Mariæ Saxones adiit de repente. Qui vim belli umetuentes, ad deditionem eo pacto venerunt, ut munitiones praedictae destruerentur, propter quas seditio orta est; quod deinceps peractum est. Sic absentibus ducibus prædictis et cæteris regni primatibus, reconciliatus est rex Saxonibus simulatorie, et cum eis ad usque Goslariam pervenit, non multum tamen confidens in illis. Roudolfus duae et cæteri rebelles reconciliantur regi.

In hac quadragesima imperatrix *** et duo episcopi sedis apostolicæ legati cum ea de I{oma ad Phorzheim in Alemanniam ad regem venere pro ipsius regis moribus corrigendis. Rex Pascha apud Babinberg egit. Inde ad Nuorinberg ad matrem et ad cæteros apostolicæ sedis legatos perveniens, reum in eorum manus se, præsentibus episcopis Mogontino et 13remensi cum aliis multis, sub correctionis sponsione commisit, suumque au.rilium domno apostolico ad deponendos Symoniacos firmissime promisit. Ipsi etiam regis consiliarii omnnes res æcclesiarum injuste acquisitas se reddituros coram eisdem legatis sub sacramento promisere, quippe qui eas a Symoniacis emerunt, consilio suo indignos eosdem ad arcclesias;icum honorem adjuvando. Ilis ita dispositis, imperatrix et legati apostolicæ sedis redierunt.

Ea aestate rex expediuionem iii Ungariam movit

[blocks in formation]
[merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small]

nascitur. Autumnali tempore denuo repetens Ba- A nec decimis uti, nisi canonicæ constitutionis morima,

joariam, et in illis partibus aliquamdiu moratus, inde per Augustam et Augiam Argentinam devenit civitatem. MLXXV. Reae natalem Domini apud Argenturcum non parvis optimatum suorum gloriosus copiis officiose celebravit, et ibidem sub nomine propalato Pannonicæ quasi post Pascha mox reiterandæ expeditionis Saxoniam cum exercitu ex improviso adeundi ar1ificiosa jamjamque industrius intentione cum suis fidelibus moliebatur ; sic undecumque prudenter condueto non modico militaris apparatus collegio, tanto suas facilius ultum ire posse sperans iiijurias, quanlo adversariis suis inopinatiusjam totus ex loto animum intenderat. Synodus Romæ quadragesimæ diebus a papa Gregorio summo conatu colligitur, ob sedandas quomodolibet tot sine numero sanctæ matris æcclesiae scandalorum praesumptuosas inmanitates, et aliquantulum, quas modernitas nostra omnino ferme dedicerat et annulaverat, rememorandas observabiles canonicasque sanctorum Patrum constitutiones. Quippe qui contra spem in summe fortis agricolæ auxiliatoris spem non parum confisus, agrum Doininicum, quamvis multo jam ex tempore incuriosa prædecessorum suorum pigritia dumosis nimium usurpationum abusionibus asperrime satis fruticantem, nec non veternosa fructus æcclesiastici ejulabili obsolentia luxurianter prorsus silvescentem **", ipse tamen authenticis catholicæ et apostolicæ animadversionis securibus rite attemptavit expurgare; cujus spinas tribulos et zizania prædecessoribus illius facillimum jam tum suo tempore fuerat cum false disciplinali sensim demetere, tum sarculo doctrinali radicitus exsarire. Ergo regulas sanctorum Patrum authenticas per singula nunc us(|ue concilia rite constitutas proprium robur obtinere, toto sancto concilio judicante et concordante, apostolica auctoritate firmissime decrevit; et si quis his contumax refragari præsumpserit, a membris æcclesiæ omnino alienus sit. Dehinc præter cætera *uxta (70) auctoritatem sanctorum Patrum in eadem ynodo sententiam dedit, ut hi qui per Symoniacam eresim, hoc est inuerventu precii, ad aliquem sa

crorum ordinum gradum vel officium promoti sunt, D.

nullum in sancta æcclesia ulterius ministrandi locum habeant; illi quoque, qui æcclesias datione peccuniæ obtinent vel obtinuerint, omnino eas amittant. Nec deinceps alicui vendere eas aut emere liceat

aliquis præsumat. Nec illi qui,in crimine fornicationis jacent, missas celebrare, aut secundum inferiores ordiues ministrare altari debeant. Statuit etiam, ut si prænotati contemptores fuerint ipsius immo sanciorum Patrum constitulionum, populus nullo modo eorum officium, utpote a membris æcclesiæ abalienatorum, recipiat; ut qui pro timore Dei et officii dignitate corrigi noluerint, verecundia sæculi et objurgatione populi resipiscant. Oboedientibus autem et pro errore suo revera pœnitentibus apostolica mansuetudine et auctoritate a peccato suo solutis misericorditer indulserat; sic induratorum justus judex et ligator, ut vere poenitentium remissor pius et solutor catholica fide indubitanter credendus. lbi etiam regis consiliarios ob heresim Symoniacam, parvipendentes quod legatis ipsius per sacramentum promiserant , iterum analhematizavil (71). Quos ob id rex iudignatus minime devitavit. ln eadem synodo justa canonum statuta sententia depositionis simul et excommunicationis *** in Heinricum Nemetensem episcopum data est (72). Qui pro Symoniaca heresi jam diu apud Remanam sedem canonice delatus, el ab causam suam examinandam illud vocatus, venire contumax dedignatus esl. Nunc autem mirum in modum eadem die et hora qua Romæ judicialiter depositus gradu et episcopatu et excommunis faclus est, tunc ipse Spiræ more suo deliciose procuratus dum a mensa resurgit, mox tam acutissimo doloris spiculo guttur ejus letaliter præC focatur, ne dehinc nisi perraro verbum saltem, ct hoc ad usque mane diei sequentis vix proferre sufliceret,post meridiem morte amarissima ab episcopatu simul et vita periculose satis deponendus (73); ut in hoc miraculo ea virtus ver};orum Dei ul et verilas comprobaretur : Quæcumque alligaveritis super terram, ligata erunt et in cælo. — Ecce jam evaginatus Petri gladius judex fraudium scientissimus et in adversarios zelotes efficacissimus, quo ipse Ananiam et Saphiram de precio agri fraudantes et Spiritui saiicto mentientes mortaliter attigerat, quo Symonem quoque heresiarcham de illo suo c;elesti ascensu ad usque terras in quatuor frustra **° discerpendum, et dehinc ad usque inferos perpetuo daminandum dejecerat, nunc et semper ab omnibus Symoniacis ta* to sollicitius timeatur, quanto non est defensionis clypeus præter pueiiitentiaim perfectam, quo tam longus penetrabilis et inevitabilis vindex usquam præcaveatur. Prædictis autem et omnibus ferme apnstolicæ

[merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]

sed is statutis in diversas æcclesias aut per litteras
aut per mandata promulgatis, pene omnibus resisti-
tur; el inde maximum odium in domnum apostoli-
cui: et in perpaucos eos qui coiisentiunt ei, et
maxima scis:mata circt;inquaque , set maxime a
clericis, excitata sunt. Et quia causæ communes
sunt, præcepit dominus papa ob eas canonice difli-
:iendas Mogonciaci uiiiversale fieri concilium (74)
Quod jam archiepiscopus suis suffraganeis 16 kal.
Sept. observandum innotuii. Qui **" jam tunc in-
obœdientiam præmeditantes, contemplo apostolico
præcepto, infectum limiserant *°*.
fleinrico miserabiliter dccedenti 0utzmannus,
Spirensis æcclesiæ canonicus, successit. IIeinricus
rer pascha apud Wormatiam celebravit. Et post
pentecostem exercitum numero non modicum in Pan-
monias palam antea præparatum, tunc in Saxoniam
de repente promovit. Saxones autem et Thoringi
comperto jam dudum hoc invasionis tam dolos;e
consilio, et ipsi quantum pro temporis articulo po-
terant, facta conspiratione occurrere regi delibera-
bant ; ea tamen inteuti pactione, ut si quolibet
moliimine cum corporali sua salute et integri,ale
concessa, et paternarum legum et justitiarum jure
retento, regi possent satisfacere, ad deditionem ipsi
se humiliarent: sin autem, potius pr o vita. pro pa-
tria , proque suis omnibus inordinata hac regis
coactioue pugnando innocenter occumberent, qua:m
se ipsos absque culpa intolerabiliter discruciandos,
cumque suis omuibiis, ut antea solebant, regi
suisque militibus diripiendos et mancipandos inpiu-
denler contraderent.
Rex autem alia animosus intentione venera!, ea
scilicet, nisi al)sque omni conditione hujusmodi sese
reos in illius manus dedissenl, qui loiior suus esset,
omnino satisfactionem illorum recipere nollet; sin
autem, bello cum eis potius decertaret, quo usque
ad libitum suum reos in se perduellionis victos subi-
geret. Quod ipsi, jugum subactionis grave niinis,
immo potius omnino durissimum fore pensantes,
illud jam utpote impar el inportabile cervicibus suis,
non posse prorsus libero suo collo longius trahere,
queri:la satis proclamatione detrectabant.
Itex denique hoc eum suis et regni optimatibus
consilio minus salubriter communicato, acies ca-
strorum armis ofliciose instructas, prior in eos ex
inproviso appetendos artiliciosus ordinaverat. Et du-
ci'»us Alamannornm *** et Bajoariorum cum cohor-
tibus suis l)ellicosis ad primam coitionem, ut et se
lex habet Alemannica ***, ante se caute mimirum
pr;emissis, ipse se retro cum suis electissimis illis
fore praesidio et adjutorio prudenter satis destina-

A verat. Saxones autem viso de repente hostium in-
cursu bellacium, quamvis stupidis et non injuste
perterritis, se ex consilio armare et acies suas in
pugnam juxta solitum fordinare; neque locus neque
tempus restaret, tamen inordinate, et prout arti-
cullis temporis momentaneus dederat, tumultuose
omnifariam arreptis armis pugnaces eos præstola-
bantur. Et sic bellum a nostralibus audenter in-
ceptum, durissime ab utrisque in alterutrum per-
mixtis aliquamdiu duraverat. Tandem vero Saxones
vim et impetum l)ellantium, utpote ad pugnam
omnimode instriictorum, diutius ferre non sufficien-
tes, fugam adierunt. Et ferme ad duo miliaria cru-
deliter eos fugientes insecuti sunt, dehinc auxilian-
tibus eis ab utroque latere duce Gotifrido et duce
18 Boemiorum (73). Et ceciderunt ex eis ad octo ferme
milia. Plures autem vulnerati, vix fiiga dilapsi sunt.
Nostrates tandem victoria quamvis cruenta potiti,
quippe ex eis plus quam mille quingenti *** intcr-
fecti sunt, pervasa illa patria et incen.liis praedisquc
ex magna parte devastata, infecta causa et rege
aliquantulum offenso, repatriabant. Otto autem
«quondam dux (73) '), el \1agnis d;ix , et cæteri
majores Saxonum adhuc in perlueflio;.e eadem cl
ratione qua prius deiuum post fugam rebelles et
pugnaces pertinaciter duraverunt.
Debinc igitur autumnali tempore rex item passim
recollecto el undecumque præmiis conducto militiae
non parvæ apparatu, Saxonum reliquias perdoman-
das sibique ab libitum suum mancipandas, commi-
natorio simul et promissorio sermocinio artificiosus
satis et iiiportunus aggreditur. Pium et pro certo
mitem, reconciliatorium, munificum, et in paternas
eorum leges et justitias cunctis sibi obtemperantibus
judicem rectoremque justissimum sese extunc in
posterum fore profitebatur, ct sub jurejurando, ut
aiunt, blanditiosus multum illud protestabatur; si
autem e contrario perduelles hujusmodi sermonibus
non acquiescerent, se illis, quoad viveret, duruin,
calumniosum, omnifariam inquietum, et ad ipsam
usque perniciem illorum inimicum, et direptorem
infestissimum experiendum et sustiuendum fore ,
minax satis et terrificus pertinaciter intentabat. IIis
et“hujusmodi in utramque pariem per suaviloquos,
illices, et corruptores internuntios minis et pro-
D missis astutissime viritim dissemina;is, tandem regi
etiam ob tot injurias illis illatas quasi dolo: em si-
mulanti pœnitentialem, nimium creduli et confiden-
tes effecti sunt, præsertiim cum praeter hæc, ut
aiunt, ipsis ex parte illius sanctissime clam jurata
sunt, imprimis exoptata vitæ securitas, pacis fidei-
que noii fictæ fœdus inviolabile, justitiarum leguin-

C.

[ocr errors][ocr errors][subsumed][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
« VorigeDoorgaan »