Pagina-afbeeldingen
PDF
ePub

simi in se continet, Trinitatis lide insignita demon- A vinilale neutrum horum, sed semper esse habet. stratur. Per coccineum colorem opora misericordie Triforme est corpus Christi, eorum scilicet qui glici pupillis et viduis intelligimtur; per fimbrias qui staverunt mortein et moriluri sunt. Prunum scilicet dein sinistri lateris sollicitudo figurallir vilic activæ. sinctum et immaculatum, quod sumplum est ex MaPer dexirum quod fimbriis carei, quies contempla ria Virgine ; alterum, quod ambulai in lerris; tertive; per amplitudinem brachiorum largitas eleemo lium, quod jacet in sepulcris. Per particulam obsynaruin. Per casulam qe super omnia ornamenta Talie misse in calice ostenditur corpus Christi qui in:luitur, sanctitas el justitia, quibus sicerdotalis r. surrexit a mortuis; per comestam a sacerdote vel gloria per omnia sulgere debei, designatur; pro a populo, ambulans auhuc super terrain; per reliFoc quod duplex habetur inter humeros, proximio ctam in altari usque in finem missä, jacens in seriul cura el compassio, et in se pra mentis inten puleris usque in finem sæculi. tio, el per aliami duplicitatem in piciore, doctrina in populo, verilaspuc qua debet ornari in mente.

De his qui ordinaverunt missari. Per calceamenta linea qu:e candore nitent, el linee Consequentia missam celebrandi jam ad integrim vicaniur, ad currendum in ma'um prohiben!ır, composita ab apostolis et apostolicis ministris. Epi419 et in bonum sestinare horla!ilir'. Per sandilia stolas quippe et Evangelium recitabat Ecclesia is que desuper palent, sed subtuis soleis a terra pedes antiquorum traditione, quae indigesta sunt in liproleibeni, priedlicatores cælestia non deere ascen bro qui appellatur Comes , quen ad Constantdere neque lerrenis inhiare lignralur.

lium 421 Bieronymus scripsisse dicitur. Alex'nPalliuin quo super omnia orn: menta archipresul der Vil pap: qui instituit aquam ff. add. usium beatilur significat lorynem quem solebant legilime nedicendi el aspersionem, inseruit memoriam Doconstantes accipere. Per circuluin quo circa humeros minica passionis ad consecrationem Eucharistiæ. constringitur, limor et disciplina Domini, quibus se Primus Systus Vili papa'lıymnium Sanctus, sanctus, loluin suosque cocpiscopos sibi quidem subditos re sanctus. Telesphorus papa IX qui Quadragesimæ gere debel, designatur. Per duas lineas a summo jejunium sex hebdomadibus ante Pascha instituit, usque deorsum ex titraque parte, prædicatio utrius hyminum angelicum Gloria in excelsis Deo addidit. que Testamenti, el diluclio Dei et proximi sine in Danasius XXXV papa Credo in unum Deum solentermissione. Corporale cui superponitur corpus Do nibus diebus cantari instituit ex decrelo sanctæ miricum, non aliu:i quan lincum esse oportet, quo universalis synodi a CL episcopis Constantinopoli niam josephi linteum mundum legitur emisse, dum celebrale. innocentius XXXVIII papa decrevit corpus Dominican involvil (Matth. XXVII ); nam osculum pacis ad missam dari. Cælestinus XLI papa Tinium purum germen est lerræ, et Dominus verum introilus, gradualia, offertoria el communiones ex el purum corpus habuit, non simulalım; et sicui psalmis modulari antiphonatim instiluil. Leo XLIII linim per multos labores vel sudores pervenit ad papa in canone missie addidit Sanctum sacrificium, can lorem, ila Jesus Christus multis alleclallis pas immaculatam hostiam. Gelasius XLVI papa collectas sionibus migravit ab hoc seculo, et ad candorem re et prielationes composuit. Gregorius LXI prapa sirreciionis alfe immortalitatis perductus est. lla kyrie, eleison, Christe, eleison, el Allelnia extra ergo qui corp is Domini in se recipere desiderat, per Quinquagesimam, et in canone Die:que nostros in inillos bonorum operum labores et per castitatem mentis 420 el corporis debel se reddere mundum

lua pace disponas, atque ab alerna damnatione nos C

eripi, et in electorum fuorum jubeas grege numerari, aque candidum, quod ita placari debet, ut necinitium, et orationem Dominicam, per quam apostoli solam ne clinis, sic enim in sepulcro Domini sudarium inven

consecrabant, post canonem consecrationis addidit. cum est. Sulariumestligamen capitis, per caput divini Ad hæc omnia Sergius LXXX 422 papa hoc ultilas designarur, quia capui Christi Deus est; volutio all mun addidit, ut inter communicandumi Agnus Dpi tem hæc significat quia Christus qui in bumilitate a clero cantelur. Jabuil initium nascendo, et linem moriendo, in di

FUNDATIO X CLERICORUM COLLEGII DE ALBANIA

In ecclesia Rolomagensi, anno 1245.

(Ex chartulario archieviscopali Rolomay.)

PETRUS miseratione divina Albanensis episcopus D qui continue in eadem ecclesia residebunt, quod (59) universis præsentes literas inspeciuris, salu quidem in receptione sua firmabunt proprio jurztein in Domino.

menin, qui etiam in eadem ecclesia omnibus horis Beneficiorum que a nobili Rotomagensi Exclesis in ereruni, nisi propter infirmitatem vel aliam caumuliipliciter recepimus non immemores nec ingrali, Sim sullicienieni, honestam el riecessariam, fuerit dignum esse judicamus et anime nostræ valle ne impediti. De his autem clericis erunt quatuor subcessarium, ui, el si non possimus ei pro lot bene diaconi, tres diaconi, el tres sacerdotes, et nullus ficiis a nobis ei ab ipsa perceptis respondire con ponitur nisi vigesimum primum annum elatis sue digne, saltem et aliquid repeidamus qro culills ati compleverii, et qui bene sciat legere et cantare. Hi gmentelur divinus, el per hoc decor et bonor ipsius a lem clerici ex causa necessaria qualilei die deesse in posteruin conservelur. Hinc est quod diligenti poterunt una hora, dummodo omnibus aliis horis consideratione przehabila ad honorem Dei, et glo. inlersinid; quod si non interfuerint omnibus aliis riosa: Virginis, et B. Romani, in quorum bonore est horis, stipendium quod debent illa die percipere dicta ecclesia fabricata , ad præsens duximus ordi subtrahatur eisdem. Nullus autem a Malutinis, nandum, ut per archiepiscopum qui pro tempore Missa, 10.1a, ei Vesperis impre se poterit absenfuerit in Rotomagensi ecclesia ponanior, seu insti tare; quoniniu si una de istis loris defecerit, iuantuuntur 423 in ea decem clerici idunei et honesti vis omnibus aliis Boris interfucrit debito sibi siis

(69) Petrus de Coilemedio, qui fuit Rotomagensis archiepiscopus.

pen!io privetur illa die, nisi propter imminutionem A ut in pouendis, seu instituendis in eadem eclesia de licentia cantoris vel hebdomadarii facia, vel ex dictis clericis, babeat pre oculis solum Deum, et alia causa honesta, sullicienti , idonea el necessaria caveal ne in præjudicium divini 427 cultus, quem se valeal super hoc excusare. Sane quilibel clerico ad decorem domus Domini in ea cupimus ampliari, piim istoruin singulorum percipiet duodecim libras propier affectionem, vel preces, vel ut forsitan proTuronenses annuatim quæ pro rata per aliquein de videatur persone potius quam ecclesiæ, gratia super ecclesia fide dignunu el juratum 424 ad hoc fa hoc uli fiat, cum nostra intentionis silul sine acce. ciendum, per cantorem de consilio majoris archidia- ptione personarum, idonei, bonesli, et utiles ad sereoni el thesaurarii, si presentes fuerint, vel eorum viendum ceclesiæ assumantur. Volumus insuper et alterius qui præsens exstiterit, deputalum, qualibet ordinamus ul, si archiepiscopuis qui pro lempore die distribuantur fideliter. Ita lamen quod ea quæ fuerit, praedictos clericos, vel aliquem ex eis cum propter defectus subtrahentur clericis memoralis, loca vacare contigerit, a tempore scientiæ ulira per eumdem archidiaconum, qui nulli in hac parte wensem in dicta ecclesia ponere seu instituere disgratiam faciet, conservabuntur fideliter, et per tulerit, decanus et capitulum vices ejus suppleant ; manum cantoris, majoris archidiaconi, el thesal - et si ipsi ultra alinm mensem boc facere distulerint, rarii, allt duorum es ipsis in pios lists, prout expe ad decanum, majorein archidiaconum, cantoren, dire vi !erint, expendantur. Ad hos autem reddillis thesaurarium, qui pro tempore fuerint, illa vice deemendos et assignandos, deputamus wille el quin rolvalur poleslas. gentis libiras Turonenses, volentes ut per manus ve Cæterum si aliquis de prædictis clericis absens nerabilis Odonis Rotu:gensis archiepiscopi amici B esse voluerit ab ecclesia, et causa morandi ad locum nostri litteratissimi, necnon magis ri Hugoni, Pisani alium se transferre, anic recessum suum per menKolonagensis, Petri de Papia, el Guillelmi de Re sem tenebitur boc publice denuntiare capitulo, el zeana, Ro!omagensis ecclesiæ archidiaconoruin , archiepiscopo, si præsens fuerit, vel illi qui fuerit Joannis de Campis, Guillelmi Laudii, et Hugonis de loco ejus, ut sic co recedente provideatur quod loco Alumnia, canonicorum Rolomagensium, si præsen. illius substilualur alius, ne propler repentinum ejus les fuerint, vel saltem per manus duorum aut trium recessum coniugal ecclesiain ad tempus unius serex ipsis qui presentes exstiterint, una cum archi vitoris ofticio defraudari. Insuper ordinamus el voeniscopo qui pro tempore fuerit emantur, et assi. Tamuis ul de redditibus viginti 428 sex librarum gnentur ad faciendum prædicta. Quoil si memoratum Turonensium , quas apud Locum-Veris [Gallice , archiepiscopum amicum nostrum, vel aliquos, aut Louiers) emimus, quas exnunc Rotomagensi ecciesie aliquem de jain dictis, antequam ista el 425 alia dimus, tribus vicibus in ceclesia predicta fiat comquæ continentur iuserius compleantur, contingat niemoratio nostri annuatim, videlicet in die nostri decedere, futurus archiepiscopus succedat loco dicti obilus, et in aliis duobus terminis per archiepiscoarchiepiscopi, et loco inajoris archidiacovi ejus pumi, decanum, el capitulum assignandis, ita quod siiccessor; loco vero prædicorum ducrum aliorum

linoqirodne lermino canonicis qui interfuerint officio archidiaconorum, succedant decanus et cantor me septem libræ Turonenses, el clerieis de choio qui inorali. Q:10:4 si aliqui ex eis antequam isla el alia istorerunt triginta solidi distribuanlıır, prout in que continentur iuferius compleantur decesserint, eadem ecclesia fieri consuevil, residui vero decem in exsecntione priedlicta ipsorum successores loco C solidi in die nostri oliius in pane per manus bebidocorum succedant, ita quod archiepiscopus cum ips's madarii pauperibus erogentur. Porro volumus ul, oinnibus, si presentes fuerint, vel saltem duobus quandiu Dominus per suam misericordiam dederií alt tribus ex eis, supradicta el alia quæ dicuntur nobis vitam, in eadem prædicta ecclesia in octavis inferius exsequantur.

nativitatis B. Mariæ Virginis missa de eadem gloriosa Vorum si de supradictis mille et quingentis libris Virgine celebretur, et canonicis qui intererunt illi Puronensibus ullra summam centum viginti libra missie septem libræ de supradictis viginti sea libris, l'un ejusdem monetæ quam dicti decem clerici pro et clericis de choro qui intererunt triginta solidi sho vicli percipient annuatim, aliqui redditus emi disuribuantur, prout esi in eadem ecclesia consuetum; po:erunt, volumus quot illud quod superfuerit in crastino vero omnium sanctorum qua die duni emplis redditibus supradictarım centum viginti li- vixerimus, volumus in dicta ecclesia' pro animaJirarum conveilatur in omplionem reddituum ad bus antecessoruin nostrorum archiepiscoporum, et emendun cappis chorial's annis singulis pro cle pro animabus parentum nostrorum qui ex lioc sevicis memor.ili:. Nos enim intendimus quod quilibet culo transierunt commemorationem fieri, discicorum, si lieri poterit, habeal annualim unum cap buentur 429 canonicis qui interfuerint officio sepin chorialem, quæ vizinti solidorum Turonensium plem librie, el clericis de choro qui intererunt tripretium non excedat. Isti autem clerici simul in una ginla solidi de pecunia supradicta, in illa eriam die domo jacebunt, ad cujus is captionem 426 ducen decem solidi de supradicia summa in pane pauperilas libras deputamus ad præsens; in eadem etiam bus per manus hebdomadarii erogentur; residuæ domo similiter simul comedent, si commode lieri 1) vero octo libre et dimidia Turonenses, distribualpolerit, et archiepiscopus qui pro tempore fuerit ad tur cauonicis et clericis de choro prædictæ ecclesiae, boc eos arcare poterii, si videril expelire. Preterea qui intererunt missæ de sancio Spiritus, quam xil si aliqn's de supradictis clericis se habuerit inho Kalendas Junii in dicta ecclesia volumus, dum vinesie, vel circa divinum Officium negligens exstiterit xerimus, solemniter celebrari, ita quod canonici se:1111 remissus, vel ex culpa sua ad serviendum eccle plem libras percipient, et clerici de choro triginta sie inhabilis facius fuerit, ad denuntiationem de solidos; ita quod nec canonici, nec clerici aliquid cani, majoris archidaconi, thesaurar i el cantoris inde percipiant, nisi interfuerint dictæ missa. Cila qui pro lempore fuerint, alii duorum ex ipsis, eum rum postquam vocante Domino transierinis ex licc sine magna discussione archiepiscopus amoveat, et mundo, fial de prædictis viginti sex libris quod sualium sulisiilul !oco ejus. Non eniin intendimus ut perius est expressum. prædicti clerici sint perpetui, sed potius tempo Insuper volumus ul, de redditibus sexaginta et rales, ut videlicet tantiu ipsi percipiant supradicta decem solidorum Turonensium quos dudumi apud quandiu servient ecclesie et lioneste se habuerint, Locum Veris enimus et in dicta ecclesia ad usuma sicut decet. Veruntamen si propter senectutem, deputavimus lampadarum, nisi dicta lampades arvel propter infirmitatem supervenientem, vel alias deant in ecclesia die ac nocie, illi redditus in die sine culpa sua ad serviendum ecclesiæ minus utiles nostri obitus cl aliis duabus commemorationibus facti fuerint, nolumus quod propter hoc debeant quæ fient in ecclesia Rotonagensi pro nobis, per moveri, ne videatur aillictis illictio superaddi. manus hebdomadarji crogentur in pane, ila quod Videal alitem archiepiscopus, qui pro tempore fuerit, tertia prs prædictorum quolibet iermino 430 6x

pendatur, suprajiciam autem summam mille et se- A magnam missam ministrabunt altari; ita quod inire plingentarum librarum Turonensium, quam exnunc ipsos singulis diebus pro rala æqualiter dividantur, tam ad emenduni reduilus, ut prædictum est, quam ei hoc lial per supradictorum manus, decano lamen etiam ad inceptionem domus deputamus, præcipi- Rotomagensi vocato, qui tenetur diligenler negotia inus per manus supradictoruin in thesauro Rotomil capituli procurare. Prædicta omnia volumus ill vila sensi deponi, consignari, et conservari diligenter et nostra exsecutioni mandari; el nisi in vita nostra, li leliler, donec completa sint ea quæ sunt de prir vel sallem intra annum post mortem nostram prædicta pecunia facienda. El quilibel corum bona fid: dicla exsecutioni mandenlur, ordinamus, disponipromillat quod non permillet dictam pecuniam in mus, et sub interminalione divini judicii injungimus alios usus converti, vel pro alio negotio unquam archiepiscopo qui pro tempore fuerit, ut prædictis tangi. Sane volumus ut spatium, antequam aliquid personis el successoribus eorum, ut mora postpnde supradictis viginti sex li. ris percipiant, com: sita pauperibus, piis locis, videlicet domibus lepromendationis nostre duo lermini per archiepiscopum sorum, pauperibus monasteriis monialium et Peliuna cum decano et capitulo assignentur. Ite: sepilis giosoruin, necnon et aliquibus pauperibus virginibus at memoriam reducentes defectum qui fiebai in inarilandis, si inveniantur, in promptu prædicta nomissis quic caniantur in majori allari beatæ Virgi stra bona studeant erogare. Nobis lamen polestatem nis, quem per constillutionem nostram volumus ali duximus relinendam disponendi el ordinandi aliter quando relevare, qui tamen ob negligentiam aliquo de dicta pecunia, nisi ea quæ pro ecclesia Rotomarum nonduin esi, sicut dicitur, relevaliis ; altenden gensi mandamus fieri, ut supra dictum est, in vilit tes quod nos, qui cano:icos ad serviendum noa B nostra celeriter impleantur. Volumus insuper ut compulimus, fuimus negligentes, ordinamis et dis praedicta omnia exsequenda dilecti socii nostri M. ponimus ad prædictam nostram negligentiam ex Peiri S. Audomari propler consensus (60) el prapiandam , ut slalim assignentur de bonis a Deo sentia requirantur. Hobis collatis quingentæ libræ Turonenses ad emen 432 Datum Lugduni, anno Domini millesimo Jos redditus, 431 qui deputentur presbytero dia ducentesimo quadragesimo quinto, in festo S. Laucono, el subdiacono canonicis qui in majori ad rentii.

FUNDATIO XVI CLERICORUM

COLLEGII CLEMENTINORUM

In ecclesia Rotomagensi, anno 1350.

(Ex archivis ejusdem collegii.)

C in qualibet processione solemni. Ordinamus insuper Clemens (61) episcopus servus servorum Dei ad per

quod singuli dictorum clericorum seu capellanorum peluam rei memoriam.

duodeciui, in sacerdotio constitutorum, ut præferCredila nobis a Domino plurima talenta pensan tur, sex singulis in capellis ipsius ecclesize secrelc tes, el considerantes allente quod ab co cui plus per seipsos, vel impedimento legitimo impediti, per committitur plus exigitur, utique deterremor, ne alios idoneos sacerdotes, per integram unam hebdo. no; qui plus cæteris in hoc mundo accepisse aliquid madam perpetuo celebrent unam missam, et quod cernimur, inde ab Auctore mundi gravius judicemur, singuli aliorum sex unain similiter missam celebrent quia cum adauctis donis donorum crescant etiam per :liam unam 434 hebdomadam successive ; rationes, pressi pondere peccatorum digne famulari quodque ipsorum quilibet die illa qua, ut pr:emittiDomino non valemus. Vi igirur gratiæ divinæ præ tiir, celebrabunt, ulira prædiclos quatuordecim et mium, quod merita nostra non exigint, aliorum duos denarios, percipiant alios denarios qualuor patrociniis consequi mereamur, ad Dei omnipoten monciæ ejusmodi usualis. Statuimus ctiani qnoil

laudem et gloriam et lcalæ Mariæ Virginis Ma dicti sexdecim clerici seu capellani omnes invicem tris ejus, aliorumque sanctorun honorem, et pro in capella Sancti Joannis, quæ in eadem ecclesia nosira, ac præderessorum ac progenitorum , no- sita est, semel in septimana qualibet congregentur, liorumque fidelium animarum salute in eccle cl, quandiu in humanis egerimus, de Trinitate, vel sia Rolômagensi, quid nos divina dispositione de sancto Spirilli, aut de beata Virgine, sive de bea433 dudum habuit in sponsum, el nunc iu patrem tis apostolis Petru et Paulo, seu de sancto Martiali, ac dominum recognoscit, ut in ipsa quoque ecclesia D et postquam bujus incertæ ac labilis consummaveper hoc circa divinum cultum decoris el bonoris rimus vitæ cursum, de morluis celebrent solemniter suscipial incrementa, sexdecim perpeluorum cleri unam missam; quodque sacerdos hujusmodi missam eurum, scu capellanorum numerum, sive collegium solemniter, ut prædicitur, celebrans, viginti quatuor, auctoritate apostolica instituimus ac etiain ordina diaconus vero el subdiaconus sacerdoti ininistrantes mus, el cos capellanios seu clericos Clementinos, cidern, quilibet corum decem el ocio, et reliqui Clementis videlicet pape VI, volumus nominari, dictorum clericorum seul capellanorun, videlicet auciorilate slaluentes eadem quod dictorum sesde qui fuerint in hujusmodi celebratione præsentes, cim clericorum seu capellanorum duodecim in sa singuli videlicet eorum singulos duodeciin alios decerdotio, et duo in diaconatus ac reliqui duo in narios qualibet videlicet die, qua in qualibet scsubdiaconalus sint ordinibus constituti ; quodque pliinana solemniter missa bujusmoili celebrabitur. ipsorun singuli singulos denarios quatuorderim ut fertur ultra, qualordecim el duus ac quatuor diebus singulis percipiant pro eorumdem stipendis, alioj denarios supradictos monet:e percipiant auteel ultra quatuordecim prxdicios denarios, alios dictie. In hujusmodi aulein percepijone 635 den:duos denarios usualis monele perpetuo percipiant riorun qualuordecim eisi!en clericis seu capellinis (60) Hic aliquid leesse videtur.

(61) Qui fui: Petrus Rngerii Roton, arcliepiScopus

corun)

pro corum stipendiis, nt præmillilor, slalulorum praesentiu:a c!um integritate persolvi. Quam se! subscriptum modum volunus et statuimus perpetuo quod domun sive manerium, aut hospilium, ! observanduni, videlicet quod in Malutinis el majori præmittitur, eligenda sen etiam eligendum dictis ac pro defunctis Missis, necnon Vesperis, qualibel capellauis seu clericis exomne damus, concedimus, scilicet Missarum et Horarum prædictarum duos, et donamus, el illam seu illud pro ipsorum cohali. ac in aliis, videlicet, Prima, Tertia, Sexta, Nona el tatione communi, etiam depulamus eidem nuntio ; Complelorin, Horis ac in agendis etiam inortuorum, eadem nihilominus auctoritate mandavies quod tam videlicet Placebo et Dirige, in dicta ecclesia celoran estimationis doinus sive manierii aut hospitii cum dis, singulis scilicet loris el agendis bujusmodli sin adjacentibus sive contignis viridariis, sive hortis huguilos denarios noneta hujusmodi singuli clerici seu jusmoili quam ctiam aliain opporliinam pecuniam capellani præsentes duntaxat Malutinis, ct Missis, pro reparatione domus seu manerii aut hospitii hunecuon Vesperis, Horis et agendis percipiant ante jusinodi, ac pro disponendis ei ordinandis in illa Talis.

vel in illo necessariis oflicinis pro cohabitione cleriStatuimus quoque quod dicli clerici seu capellani

seu cappellanoruin ipsorum , de pecuniis in missis ct al is canonicis Horis, diurnis pariler el dicta camere collectis jam el colligendis inantea riocturnis in eadem ecclesia pro lempore celebran per curadem hac vice cuin integrirale persolval; !is, intersint continue, nisi de pelila et obtenta li Diclisque decano el capitulo districtius inhibemtis

cntia decan, vel cantoris seu hebdomadarii ejnsdem ne de pecunia quam pro prelio domus sive hospitji ecclesiæ qui pro tempore fuerint, aut decani przelali, aut manerii hujusmo ti ab eodem nuntio, vel alio proul consueliim est in similibus fieri de ali s capel- B nomine nostro solvente recipiant. Præterquam in janis el clericis ipsius ecclesie qui ab eadem eccle emptione perpetuorum redditum pro cadem ecsia luerint lunc ab eiles. Ceterum, ul predicti clu clesia emendorum quisquam 439 expendere non rici seu capellani, sicut spe præmii, sic poene for præsumant, suspensione decanulni, el capitulum, thidine ad premissorum observantiam in 'ucanlar, prædictos singularesque personas capituli prædicti ordinantei, 436 adjicimus ui, si qui clericorum excommunicationis sententiic ipso facto subjacere seu capellanorum por dolorum missis, Visjeris, volentes, si contrarium præsmipserint all intare. Floris ei agendis bujii modi, vel earum aliquibus vel Pecunia vero, que de pænis absentic clericorum alicui non interfuerint per: 0 aljier in erciesia me seu capellanoruin oliveniet prædiclorum, in reparamorala, di triiulionibus, aut distr batione missa tione!i el conservationens domus sive manerii aul rum, Horarum, agendarum, alil missx, vel llora, hospilii hujusmodi per dictos decanum el capitulum sive agendæ, quibus vel cui non interfuerint, et quas deputelur fideliter, el integraliter convertatur, de. seu quam essent si præsentes existerent missis, putando, sicut præmiliiuir, per dietos decanum et Hloris, agendis, vel 11.issp, seu llora, ac agen:fic capitulum super inspectione, scriptione ac relatione hujusmodi percep uri, priva i sint ipso facto. ltern del cluuin prixdictorium, de salario per eos illi proordinanus quod, per ilictum decanum et dilectos plerea constituto exinde primitus satisfacto, sicut filios, capitulum eccle:ive, unus aliis clericus extia satisfit custodi aliorium scxdecim clericorum seu cafillmerum cle:icorum, sell cap llanerim bujiis:nodi pellanorum, vocalorum de Darnestallo, instintorum de; uleiur singulis septimanis qui absentias et alios in cadem ecclesia ab antiquo. delectus dictorum clericorum sen capclanorun sex с

Statuimus insuper ac etiam ordinamus quod nuldecim videat et fideliter redigat in scriplaram, et

lus ad clericalus seu capellanias hujusinodi in chia de illis in filie septimane, cujuslibet relationem ricum seu capellanum recipiatur aut etiam admillafiiciat plenariam et fidelem ei qiiem dictus decanus tur, nisi psalterium et antiphonarium per historias el capitulum duxerint ad hoc eligendum, cui (sicut corde lenus recilaverit; vel si talis non posset forzi. præmnillilur) deputando per diclos decanuim el capi lan reperiri, saltem qui ad psalterium et antiphona

un certum quid ul commissum sibi oficiun rium, hujusmodi prescripto modo recitandum, infra fidelius et diligentius exerceat deputetur. Dictis biennium a receptionis suze tempore computanduin quoque clericis seni capellanis hujusmo:li quatuor habil s 440 sil el aplis. Sine de circumspectione ac decim aliorum denariorum stipendia pril

probilaie ecli lilii Joannis de Novancuria, archidictorum, juxta prescripiam ordinationem nostram diaconi Vulcassini Franciae, in e::dem ecclesia , 437 in line spiimane cujuslibe! per dicios deca - plenam Domino fiduciam obtinentes, volumius, et Bum et capituluni persolvantur, relentis prius atqne auctoritate praedicta etiam ordinamus quod quandiu deductis per decanum el capiiudom supradicios iis egerimus in humanis, ipse vel si contingere cum quæ pro ipsorum clericorum el capellanorum pænis interim ab hac luce subsirali, ali ad aliam dignilaobseritie fuerint reducenda. Deniville intiienti's tem promoveri ; sive si archidiaconus Vulcassini qua loia el quam sit jucunda, juxta Prophele Francie in dicia ecclesia desinerei, alius quem ail Testimonium, fratrum habitatio in umumn (Psal. hoc duxerimus eligendum clericatus seu capellanias CXXXII, 1); anctoritale prelicta statuimus, volumus hujusmodi lam hac vice primaria quam deinde sucac etiam ordinamus quod dicti capellani seu ciesiri cessive, quoties illos vel illas vacare contigerit,

D in una eademque domo invicem habitent, ac etiam per-enis idoncis, scientibus vel habilibus, el aplis commorentur; quodque, per dictos, decanuin et ad sciendum psalteriam el antiphonarium, ut price capi:ulum, :c diluci:um filium Bertranduin Charili dicitur, recitari, auctoritate mostra conferal el archidiaconum, Augi in caem Ecclesia apostolice assig:let. Q!lodque nobis ab hac luce subtractis ipsosedis mantium, ita vel umum, domius sive manerjuin rum vel ipsarum libera dispositio ad diclos deranum 2011 hospiim cum adjacentibus, seu contiguis eidem el capitulum pertineat pleno jure. Quibus etiam dedomui, sive manerio aul hospitio, viridariis sive carro el capitulo, illis ex cisdein clericis seu capelli burtis, domibus vel maneriis, sive hospiliis, quas vis qui ultra duos menses absentes fuerint sine causir Si'll que dicii sec:inns el capitulum habent in ci legitima abeccl. sia stipradicta, vel pro aliis justiscali. vitale Rolomagensi. Pro qna habitatione capellano · sis clericalibus seli capellaniis eorum hujusmodi (pose Fill seu clericorum, hujusmodi idonca seu idu lamen decessium nostrum) privandum, el clericalls b.eum el suiliciens eligalur, et habita de domo, sive seu capellanias tujusmodi per bujusmodi privationem !!: nerio, allt hospitio con adjacentibus, seu conii vacantes, personis aliis idoneis 441 (ni praefertur) uis viridariis, seu hortis hujusinodi, æstimatione scientibus psalterium et antiphonarium recitare, vel fibili, pretium quod illa vel iliad fnerit valere com aplis et habilibus ad recitandum eadem conlerendi perta sive comperium, dictis decano 438 et ca plena el libera sit facultas. De libris quoque, necnon nitulo, vel alio vei aliis corum nomine, per cumdem calicibus et aliis ornamentis ad missas el alia diD'!Riu de pecuniis Camerie apostolice collectis vina oflicia, per clericos se! capellanas celebrziua, D#!, el colligendis innatea, mandamus tenore in ipsa ccclesia opporima decenter dualus provin

ac

videndun, el pro suportatione onerum primisso- & et capitulum nobis io promotione nostra aid apicem, rim aniruos redditis trecentarum el viginti libra. apostolicæ 443 dignitatis annuation pro salute rium parvarum Turonensium, quos emi et amortizari nastra, quandiu videlicet egerimus in humanis, ac fecimus, et alios redditus ducentarum el viginti postquam migraverimus ab hac luce pro remedio librarum aliarinn, quos præter domum sive mane animæ nostræ perpetuo celebrandas (r. add. stallerium, vel hospitium hujusmodi emi volumus et rinti, unam videlicet nonas Maii, qua videlicet die mandamus, et pro quorum emptione per eumdem assumpti fuimus ad officium apostolicæ servitutis, nuntiun mille septiaginta scuta aurea dictis capi el aliam die illa qua voluerint decanus et capitului tulo (add. et decano] jam assignata sunt, et resi intedicti, prædictis aliis duabus missis per nos in duum per cum solvi præcipimus lenore presentium, dicia ecclesia institutis, ut præmittitur, celebrandis el jubemus. Exnunc auctoritate deputamus eadem, in suis diebus el ordine, remanentibus consuelis. dictisque lecano et capitulo hnjusmodi redditus tam Cæteruni ne forsan ex decani absentia contingat empio; (sicut pracdicitur) quam emendos exnunc voluntatem et affectionem nostrain circa præmissas cium annus, concedimus ei donamus, el volumus ordinationes, aut earum aliquas vel aliquam impequod lii eal dictis decano el capitulo possessionein diri, vel etiam retardari, adjicimus declarantes quod ejusmo li re:Idituum, ui mibicunque et in quibuscun præmissa omnia et singula volumus per diclos deque consistant, auctoritate ipsorum propria capere canuin el capitulum, non vocato nec exspecialo ei nancisci, cosque in risus hujusmodi converiere, dicto decano, si forte fuerit absens, (seryara tamen juxta moduin 442 et formain superius expressos ; alias forma) ordinationem hujusmodi adimpieri. ita tamen quod licli decanus et capitulum pro se B Volumus insiiper quod præsentes litteræ ac singula suisque successoribus jurent et bona fide promit et omnia instrumenta, tam de ipsius concessione tall, ac se efficaciter obligent quod, pro reparatione domus sive manerii aut bospilii quam de emplione el conservatione hujusmodi domus, manerii seu reddituum emplorum jam, el emendorum eliam, ut hospilii, ulira pecuniam pænarum ei condemnatio præfertur, ac de promissione obligationeque cap:nem hujusmodi expensas necessarias facient el sub inli prædicti, necnon inventarium de libris, para. ibuni, el quod hujusmodi relditus fideliier colli mentis et calicibus pro celebratione niissarum el gent, illosque necnon res, loca et bona, in quibus aliorum 444 divinorum ofliciorum depulalis, ac cousistunt, defendent el conservabuni, pro viribus, etiam depůlandis, eorum copia dictis capellanis seu sicul alia bona el jura eorum communia ; et quod clericis per diclos decanum el capituluni, in publica clericis seu capellanis eisdem stipendia eorum , forma dala, in archivo publico ipsius ecclesiæ conordine præscriplo perpetuo de dictis redditibus serventur. Nulli ergo omuino hominum liceat hanc emplis elemendis, cum integritale persolvent; paginam nostrorum ordinationis, institutionis, slaquodque satisfacient aliis duobus capellanis perpe illorum, voluntatum, mandatorum, dalionum, con liis, in eadem ecclesia per nos cun præeramus ei cessionum, ordinationum, deputationum, præceptodenı hactenus institutis, juxta ordinationem nostram rinn, et jussionum infringere, vel ei ausu iemerario super liäec dudum factam de stipendiis eorumdem; contraire. Si quis autem hiec allentare presumpsepro quibus etiam stipendiis certos redditus duximus rit, indignationem omnipotentis Dei ei beatorum alias deputandos, sicuil apparet per instrumenta Perri et Pauli apostoloruin ejus se noverit incursupublica quæ exinde sunt confecta ; el quod solemni

C istem beati Martialis et anniversaria, per nos in Dalum Avenioni, octavo Kalendas Juwii, pontific dicta ecclesia facienda annis singulis hactenus or catus nostri anno vin. Sic signalum iu plicatura : Jinala, peragent, el duis missas quas ipsi decanus

De curia beati Slephanie

l'um.

INCERTI AUCTORIS

SERMONES SEX AD POPULUM.

Ex codice ms. Bigol.)

DE HONORANDIS PRESBYTERIS.

Sunt

SERMO PUIMUS.

D (Deul. xvii, 12). Tiem ail Samuelem, cum a Judæis

sperneretur, Dominus dicit: Non le spreverunt, sed

me spreverunt; el Dominus quoque in Evangelio : Dicil apostolus Paulus : Non est polestas nisi a Qui audit (inquit) vos, me audit ei eum qui me misit, Dro. Quae autem suni, a Deo ordinate sunt ; ilogue el qui vos spernil, me spernit (Luc. x, 16); el cum qui resistil potestati, Dei ordinulioni resistit (Rom. leprosum emundassel, Vate, inquit, ei demonstra le ill, 1-2). Audile, fralles charissimi, quid Apo sacerdoti (Matth. VIII, 4); el postea tempore quam stolis. Donini vobis clamai. Non

enim passionis alapam accepissel a servo sacerdotis, cumcontemnendæ potestates sive mundi 445 sive que ei disissct : Sic respondes pontifici? (Joan. XVII, Ecclesive, quia omnes ordinatæ sunt à Deo; et 22) adversus pontificem Dominus contumeliw nihil qui ordinalis a Deo contra licit et resistit, ordi dixii, nec quidquam de sacerdotis honore detraxit; nanti contumeliam facit. Oportet igitur nos doivi sed innocentiam suam magis asserens et ostendens: Nun papam nostrum, consiliatorem nostrum, visi Si male loculus sum (inquit), perhibe testimonium de lire el venerari; visilare, quia consilialoreni: ve malo; si aulem bene, quid me cædis ? (Ibid., 23.) nerari, quia pastorem: sunt enim episcopi Ecclesiz Tiem in Actibus apostoloruin, B. Paulus apostolus venerandi, sicut magistri, sicut vicarii Domini. cuin ei dictum esset : Summum 240 sacerdotem Tania reverentia voluit Dominus sacerdotes suos Dei maledicis? (Acl. XXI!), 4) quamvis eo tempore limuri el venerari, quod in Deuteronomio minalus Sacerdotium Judæorum destructun crucifixo Chrisiu est, dicens : Ei homo quicunque feceril in superbia ut crat, quantum ad Christianos, tamen ipsum, quam non erau liat sacerdoiem aut judicari, morietur vis inane nomen, verlorans Paulus ait : Nescicb.diile

« VorigeDoorgaan »