Pagina-afbeeldingen
PDF
ePub

DRUKKERY VAN L. HEBBELYNCK,
Predikheeren-Lei, 29.

i

(# 27 & 2 2.

[merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small]

haYven van het werk : De Belgische Moerbeziënboomplanter en Zywormopvoeder, enz.

[merged small][merged small][merged small][ocr errors][graphic]

KRUIDBOEK.

DERDE AFDEELING.

BEschRYvING DER vooRNAEMSTE PLANTEN EN GEwAssEN, DIE IN - BELGIE GROEIJEN EN GEKWEEKT WORDEN.

G><E) ELFDE HOOFDSTUK. EK. Kaempferia. – Kaerdendistel. – Kaeskenskruid. - Kalabas. Kalfsvoet. – Kalmia. – Kalmuswortel. - Kamellia. - Kamserboom. – Kamillebloem. – Kampernoelie. - Kaneelboom. Kankerbloem. - Kapperboom. - Kapucine-Kerse. - Karwei.

Kastanjeboom. - Kastanje-Equinaboom. - Katoenboom. - Katoengras. - Kattekruid. – Keizerskroon. – Kelkbloem. - Kemelhooi. – Kemp. – Kersenboom. – Kervel. – Keule. - Kina. - Klaver. - Klaverzuring. - Kleefkruid. - Klein Borzekruid. - Klein Kliskruid. - Klein Penningkruid. - Klimme. - Klimop. - Klisse. – Klokbloem. – Klokskenskruid. - Knavel. - Knoopgras.

Koekoeksbloem. – Koelreuteria. – Koetarwe – Koffyboom. Kolokwinte. - Komkommer. - Koninginneboom. - Kool.

Koriander. - Krachtwortel. – Kraegdraegbloem. - Kraenbek. Krakebezie. - Kransbloem. – Krieken over zee. - Krieklaurier. Kromhals. – Kruidnagelboom. – Kruisbloem. - Kruisdistel. Kruiskruid. – Kruiswortel. – Krulvaren. – Kuisboom. - Kweappelboom. - Kwendel. t

Kopbloem. – Koraelbloem. - Koraelboom. - Koraelkruid.

KAEMPFERIA, in 't fransch Kempfère, in 't latyn Kaempferia, is onder de familie van het indiaensch Bloemriet gesteld,

en onder de 1° klasse van Linnaeus, Monandria monogynia, planten die met één meeldraedje bloemen en maer één stampertje hebben. De lange Kaempferia (Kaempferia longa van Jacquin) is eene langlevende plant van de Indiën, die met dikke, vleezige wortels groeit, en groote, schoone bladen, die van boven groen zyn en langs onder een roodachtig kleur hebben, en uit welker wortels in mei gemeenelyk een schacht spruit, door andere gevolgd, waerop zich meest in juny 6 of 7 eenbladige bloemen in bloeischeeden verloonen, die purperachtig en zeer lieflyk met wit, rood en zwartachtig violet geaderd zyn. De Kaempferia galanga van Linnaeus is eene langlevende kruidplant van de Oost-Indiën, met dikke wortels en groote, eivormige, steellooze bladen. Deze twee planten, die sedert 1816 alhier te lande zyn ingevoerd, moeten hier in de warme serren gekweekt worden en kunnen door de gebobbelde wortels vermenigvuldigd worden. Zy worden, met de Kaempferia rotunda, in de Indiën veel in de velden geplant, om alle slach van kruidetende dieren mede te voeden, daer zy door den vetten aerd harer wortels en bladen zeer voedzaem zyn, maer te walgachtig om van de menschen geëten te kunnen worden. Zy worden hier, om hare wonderlyk schoone bloemen, van veel liefhebbers geacht.

KAERDENDISTEL, Volderskaerden, in 't fransch Cardère, Chardon d foulon, Chardon a bonnetier, in 't latyn Dipsacus, is onder de 12e klasse, 5° sectie van Tournefort gesteld, der pypbloemdragende kruidplanten, door Jussieu onder de familie van de Steekdistels, en onder de 4e klasse van Linnaeus, Tetrandria monogynia, planten die met vier helmstyltjes bloemen en maer één stampertje hebben.

De Kaerdendistel (Dipsacus fullonum van Linnaeus) is eene tweejarige kruidplant van Europa, die alhier in Vlaenderen en ook in de provintie Antwerpen, in de meerschen en kanten der vochtige velden groeit, van het zaed dat zich gemeenlyk door de overstroomende waters verspreidt, met gelakkelde stengels van omtrent 1 meter hoog, en steellooze, getande en gekerfde witach

« VorigeDoorgaan »