Pagina-afbeeldingen
PDF
ePub

Koopmaps io Quinquet. en Verhaege-de Naeyer en comp., Oliette-Olie,

zandberg Négocians en Huile d quin- Verplancke , kalanderberg

quet et Olliette. Brasseur, nederkauter

Koopman in fumoische

, koopman De Ghandt-de Clerck, hooge

Schalien.

Négociant en Ardoises. straete De Moor-Tielman, burgstraet

serger Van Reymenant, broeder en De Sorgeloose, langemunte

zusters, by s, michiels-brug. Lemayeur, $. jacobs-dieuw. Koopmans in Tabak.

straete Roselt, kleynep huydeveto Roselt, kleyneo buydevet. De Rudder, zoon, by 't kleyo

Négocians en Tabac. tershoek

begynhof Vanderschelden (wed.), key- Du

erschelden (wed.), Key-|Dullaert.de Muller (wed.), zerstraete

S. margueritestraete Verslycken, catalognestraete Fontev

Footeyo , beestemerkt Koopmans in Pek en Terre.

Irerbeke, hoek houtbriel Marchands en Poix et Gou

Kellecom-Ronsse, burgstraete

Legers, achterleye dron. De Cock (gebr.), nederkaut.

come Maertens, kooromerkt De Smet-Bossaert, s. jacobs

Scbelf haut-de Rym i bra

banddam Dieuwstraete

Van de Gebuchte, te putte Van de Vyver, ketelpleya Van de Waele, visscherye

Van den Kerckhove, kamer

til straete Koopmans in Pelteryen. Vander Straeten - de Smet,

Négocians én Pelteries. kauter Delmotte, garenmerkt Van Rullen, reep. Herman-ie Boodt, brabandd. Verhaeghe -de Naeyer en Hey man (gebr.), by s. and comp., zandberg

ne-kapelle Lantbeere, boogpoorte Koopmans in Venster-glas. Schaetsaert, priocenhof. Marchands en Verres-à-vitres

Block, drapstraete Koopmans in Potasse. Hamelinck, nederkauter · Négocians en Potasse. Scoefs, bestormstraete Baligand, kleyne penitence. Tack ( gezust.), onderbergen straete

Vander Beke, walpoortbrugBoëgé, onderbergen

straete Cristiaenssens, drapstraete De Cock ( gebr.), nederkaut. Koopmans io Verf-waeren. De Meulemeester (K.F.), Négocians en Teinturės, 2000, kwaedbam

Baligand , kleyae penitenceNuvtens ( J. P.), oudsten, straete gildėstraete

De Leu, goudstraete Vander Straeten - de Smet Delmotte, garenmerkt kauter

DeRudder de Moor , s. mar. Van Maldegbem eq 2000 gueritestraete lange steenstraete

De Rudder-Poelman, slyp. Van den Boer-de Baets, sa-l straete vaenstraete :

De Smet-Bossaert, so jacobsVan Rullen , reep

nieuwstraete

De Smet (P. F.), s. jacobse) De Gandt, oudstep, hoogstr. nieuwstraete

De Graet-de Fry, marjolynstr. Lateur-de Leu, vrydagmerki De Graet-Dart, veldstraete Van Lerberghe (J.),veldstraet Delille, veldstraete Verplancke, kalanderberg De Meersman.de Vinck, Vander Straeten - de Smet steendam kauter

De Mulder (wed.), boogeir,

De Vreese , garsleye
Koopmans ia Visch.

De Wilde, zoon, kalanderberg Négocians en Poisson.

Du Bois, brabanddami Brisous, burgstraete Dupont (joff.), onderstraete De Block, lievekaeye Fiers, ketelveste De Moor-van den Hende , Geniets-Pauwels (wed.), ga boutleys

renmerkt Janssens-Brisous, sluyzeken Gheldolf-D'baese, zaeymansi. Janssens, ibid

Gorleyn, peosstraete Pionoy, bennestege

Hoebrechts-de Groote, veldste Strobbe, oudburg

Jadot, wed. de Stoop, buerTimmerman, hoogpoorte dogterstraete Van deo Kerckhove, kamerst. Lutens en zoon, zandberg, Van Dorpe (wed.), ouuburg/Maes-Blommaert, koordwerke Van Kerckhove. Dirickx, bo Maes-van Loo, grooten buys

devettershoek

Montobio, wagedaerstraete.
Koopmans in Wolle.

Nutens, kaivermerkt
Négocians en Laine.

Quanoane-Goedeman, bra-
Coben eo Levison, beestem banddam
Herman-de Boodt, brabaodd. Spilleux, oragnesiraete
Lantbeere , hoogpoorte Thiebaut, garenmierkt
Toeffaert-Daveloose, oudburg Toussyns ( gebr.), korte rid :
Van Beneden, steendam derstraete

Van Baveghem(joff.), kamerst. Koopmans in Wynen.

Van de Kerckbove-de Fry, Négocians en Vins. 5. jaostraete Adet, s. salvatorstraete Van den Berghe , oudsten, Bailliu en comp., oudburg 1 princenhof, Bernaert en comp., onderstr. van de Woestyne, wolvestege Berreyans - Malengié, hoogstr, Van Hove , oudsten, goudsts. Blommaert-Dufour, brabandd. Van Meurs-de Fliones, recol. Charlier, wyogaerdstraete lecteo-pleya. Christophe (wed.), hoogpoon Van Petegbem, by s. michiels De Clerck, nederkauter Verhelst, onderstraete , D.: Crom, nederpolder | Vispoel, kortedagstego

a termanstrae

[graphic]

Fabriquen, Manufacturen euss.

Fabriquen van Aerdewerk. Vanderhaege, hoogstraete Fabriques de Poierie de terre. Van Lemmens,lang violettest. Arens, waeystraere

Van de Sype, ketelpoorte Bailliu, buyten de brugschepoorte

|Depot van den gezuyverden Bousse, steendam

Rozyn-Azyn der fabrique Bousse, brabanddam

van Loven. Cocut, buyten de bragsch: -Depôt du Vinaigre de la poorte

fabrique de Louvain. Cocut, s. salvatorstraeten Laporte, brabanddam

Canon, drongenhof Lobel (wed.), kortryksche

Barometer- en Thermometerstraete Fabriquen van Ameldonk. 1

Fabrique de Baromètres, Fabriques d'Amidon.

Thermomètres etc. Andries, muy de

Lesy-Peellaert, b. kerststraet De Rudder, chartreusestraete! De Smet-van Hoecke (wed.). Fabrique van Been-zwart.

buyten d'aptwerpsche poort Fabrique de noir Animal. Duprez (L.), slypstraete Van Aken en comp., MariaDuprez(P.), huydevetterken kerke. Hogge, voormuyde Lancksweert, paeliogstraete

Blauwverweryen. Leys, lieve

Teintureries en Plett. Poppe, achterleye

Braeckman, vogelezang Schoutteten (geb. vuf. De Graeve, zilverstraete Hy windgat

Gruloos en de Roo , ibid Sibille , zoon, ibid

Malfeyt-Baertsoen (wed.) Stepman, muyde

boogpoorte Thienpont, s. salvatorstraetelOndereet, by h. kerst Van Hoecke, buyten de brug-Roelant, oude veste schepoorte

Scheirens, oudburg Vereecken , ibid

Van Brabander-Verkyn, ra.

botweg
Azynleggery en.
Magasin de Vinaigre de

Fabriquen van Bleek-Blauw,

"Lakmoes enz. Bierre.

Fabriques de Bleu d'azur, Bove, boogstraete Delsande, beestemerkt

Tournesol etc. De Plancke, kortrykschestraet De Vos, zakebandstraete Dufour, brusselschestraete Huyghenbaert, huydevetterk. Felix, coupure

Schoutteten(gebr.)vyfwindgat Goethals, watermolenbrugge Stobbelaers-de Moor , lange Tydgat, S. pieters-nieuwstrae steenstraete Van Berla ere, Steendam (Vervaet, steendam

[graphic]

Bloempelderyen. : Lammens', s. jansveste

- Farineries. ; . Leys-Poelman, voormuyde Claes , langemunte

Maes-van Loo , huydeveto De Bast, boogstraete

tershoek De Bast , zuyvelstege Molyn , nederkauter De Moerloose (wed.), beg-Molyn-Begyn, garepmerkt. gynengracht

Moeyard , chartreuzenham Gevaert (wed.), , kortryk-Parasie en kinder. Blanckaerta schestraete

so margueritestraete Ghys, oudburg

Peelers, voormuyde Vereecke, steepdam

Plecincx, houtbriel

Raes, plattensteeger Fabriquen van Brey-katoen. Rubbens , garenmerkt Fabriques de Coton-d-tricocer. Saeyman, hoogsıraete De Rousseau, bolsсraete

Speelman-Gerardie , coupure Toeffaert , boek hoye

Stockman, chartreusestraete
Story-Nuytens, brugsche-

1. poortstraete Brouweryep. - Brasseries. Tollenaére, veirstraete Bekaert, veldstraete

Tydgat , .s. pieters-nieuwBrommaert (gebr.), sluyzekenl straete Boonaos , buyten de antwerp- Van Bambeke (wed. ), brug** schepoorte

schepoortstraete Bove-Liebaert, brugschepoort

brinna Van Beerlaere , steendam Straete

Van Crombrugghe, tusschen Claey's, boogstraete'

't pas Claeys,' buyten de dampoorce Van den Berglie, oudsten. Cufgnet, korte zilverstraete princenhof De Beer, tot Meulestede Van der Haegbed, brugsches De Bie, veirstraete

poortstraete De Buck-Roelandts, steepdam Van der Heggen, steendam De Dekeo, brabanddam Van der Stuyft-vap de Velde, De Graeve, buydevetterkenl boogstraete De Keukelaere, kuyperstraet Vander Sypt (wed.), ketelvest Delsande, beestemerkt

*Van den Driessche, tusschen De Meersman, spellenbruggel 't pas De Munnynck, tot Meulestede Van Lemmens, lange violet De Plancke, kortrykscbe- testraete straete :

Van Lerberghe (wed.), veldDe Rudder , achterleye s traete Duermael, houtbriel

Van Loo (joff.) , coriander. Dufour (J.), braband dari straete Dufour (P.É.), brusselsche-Van Schauwenberge, achterstraete

I leye Felix , zoon, coupure Van Schauwenberghe , 2000 , Franck-van den Abeele, kortel slypstraete , steepstraete

JVerniers , aieuwland Goethals, watermolenbrugge Vivé, lievestraete Hanssens , ram

Vossaert, tot Meulestede Hoogstoel, brabanddam Wademont-Claus, beggynenHuygenbaert, apostelhuyzen gracht Huys, są pieterspleyn Waldack, kortrykscbestraeae

N 5

Fabriquen van Carden voor|Lernous, koeystraete

katoen en wolle. Schryver. slypstra Fabriques de Cardes pour Temmermaa, vrydagmerkt coton et laine,

IT'emmerman ( zoon ), langeDe Pauw, s, lieveostraete

| muote Ottevaere brabandam, (Van Damme, schepeabuysFabriquen van Chocolat,

straete

Verguld, verguldenboofdFabriques de Chocolat.

straete jean , recollectenleye Leclerq - Fourez koning- fabriquep van Garen en Liat.

straete Lefebure. Walpoortbruggé Fabriques de Fils et Rubans. Lieoart , boogpoorte

Banneville (wed.), chartreu. Vanderhaeghe : Maya , bra- senham bandstraete

Casier, by h. kerst Van Meurs-de Flindes, recol- Thomas, chartreusenham lecteopleyn

Vercauteren, oudsien, voor

muy de Fabriquen van Coatings , Fri-Vervaet-Fowarge, steendam saerden, Baeyen, Vlaemiog ec Sargien.

Flesscben-blaezetye. Fabriques de Coatings, Fri. Verrerie de Bouteilles.

ses etc. De Vos , pieuwland

Speelman-Drieghe, buyten de Godefroy , Spellestraéte

kortrykschepoorte Kassel, buyten d'antwe psche.

Garen-Bleek 'ryen. poorte

Blanchisseries de Fils. "straete

Beyaert, s. lievenscraete Van Beneden, steen dam

De Rudder, reke Van Bree , spellestraete

De Smet, by bet rabot Vander Vaerensiypstraete van den Geerde, berouw Cylindermolens en Kålanders. , Garenspinderve. Moulins à Cylindre et

Filature de Lin. Calandres. Brabander , princenhof Speelman ( gebroeders ), de

Iderkanter Braeckman ( gebroeders ), in den ham

Garengwynderyen. :: Dauwe , chartreusestraete

Torderies de Fils. Devål, slypstraete Haemerlinck, in dep lam Bangeville (wed.), chårtreu. Roelant, oude veste

senham Verplancke, by de garenmerkt Coppejans, tot Meulestede

De Grave , zilverstraete Galon-weveryen, Renterghem (wed.), burg. Fabriqués de' Galons. Istraete

ww * . , Grosse · Peellaert, kalander-Thomas , tichellye berg

Thomas, lange violettestraete Grossé, 2000 , veldstraete Van Ghelder brabanddam Haelterman (weduwe, bra- Van Paemel, vrydag merkt bandstráete

Wauters-Lems, gewat

[ocr errors]
« VorigeDoorgaan »