Pagina-afbeeldingen
PDF

nipulo, et stola, et cappa loco casulæ, et eodem modo A

abbbates assistentes; et amtequam incipiatur missa, dicant isti assistentes : Adest elerius, etc. Dicti vero abbates assistentes, baculos 229 tenentes in manibus, electus vero baculum non ferat, sed super altare ponatur, donec illum de manu episcopi recipias, sicque sedeant in ordine super scamnum ad gradum altaris, et dicto Confiteor a pontifice, etc., antequam inlroitus 'missæ incipiatur, dicant dicti assistentes : * Adest, Pater reverende, electus hoster ad benedictionem suam suscipiendam. Interrogatio ab episcopo facienda : Scitis hunc " fratrem electum idoneum ad abbatis officiuim? Responsio : Scimus, quantum humana fragilitas nosse simnl. Interrogatio. Est electus secundum regulam beati Benedicti a fratribus? fi Canonica in euim fratrum consensit electio. Interrogatio episcopi : Habetis inde scriptum ? â IIa!)emus. Episcopus : Legatur. Tunc legitur scriptum seu processum. Si autem ex provisione apostolica sit electus, abbates assistentes ipsum electum ad benedicendum præsentantes dicant : lleverende Pater, adest electus noster ad benedictionem suam suscipiendam. Interrogatio episcopi : Est canonice electus? Abbates : Provisiouis apostolicae in eum cauonica cousensit electio. 230 Episcopus : Habetis inde scriptum? Abbates : Habemus. Episcopus : Legatur. Tunc legatur provisionis scriptum, quo lecto dicat episcopus : Quia ergo in eum fratrum consentiunt vota, prius eum censemus apostolica auctoritate examinandum, si suum propositum et sancti Benedicui regulam velit ipse observare, sibique subjectos ut idipsum faciant diligenter instruere, resque locorum suorum hactenus dispersas injuste, quantum prævalet, congvegare, easque in usus Ecclesiæ et fra- rum, pauperuum etiam et peregrinorum distril)uere; sicque esse dignum ad ordinationem accedere; et ideo interrogamus te, frater, si vis secunulum regulam sancti N. vel Remedicti vivere! tibique subjectos ut idipsum faciant regulariter edocere? Ilesponsio : Volo. Interrogatio episcopi : Vis honis et rebus ecclesiæ til)i commissæ inil)i coadunatus fideliter custo, liam adliibere; et injuste dispersas, quantum prævales, recolligere, easque in usus ecclesiæ et fratruiu, pau{√ el peregrinoruin fideliter distribuere ? fi Volo. Interrogatio episcopi : Wis pauperibus et peregrinis benevolens et hospitalis esse ? % Volo. - Interrogatio episcopi : Wis ordinem tuum reli$ 231 habitu et sanctis moribus decorare? § (}10. Interrogatio "episcopi : Wis sanctæ N. Ecclesiæ, mihique (46) et successoribus meis subjeciionem et obedientiam exhibere secundum canonicam auctoritatem et decreta sanctorum poutificum ? ß Volo. - Episcopus: Augeat tibi Deus fidem et constantiam, ut promissa servare valeas et fideliuer adimplere. Cierus respondeat : Amen. Quo dicto incipiat episcopus antiphonam, choro eam prosequente. Antiphona : Coulirma hoc, Deus, quod operatus es in nobis a templo sancto tuo quod est in liierusalem, alleluia, alleluia. Psalmus: Exsurgat Deus. Et dicitur totus psalmus cum Gloria Palri, et Sicut erat, reincipiendo antiphonam Confirima. Et in casu quo fiet missa de alio quam pro abbate, post orationem diei dicitur oratio sequens sub uno Per Domuim.

[ocr errors][ocr errors]
[merged small][ocr errors]

Concefle, quæsumus, Domine, [al., add., huic | electo famulo tuo N., ut prædicaiido et exercendo, quæ recta sunt per exemplum bonorum operum animos suorum instruat subditorum, 232 et ætern;e rginumerationis mercedem a te piissimo Pastore percipiat. Per.

Finita oratione prosternant se ante altare episcopus et electus etiam cum abbatibus assistentibus, et dicantur septem pœnitentiales [add. Psalmi], et fiant litaniæ. Et cum dictum fuerit Üt pontificem nostruur, surgat episcopus solus, et dicat : Ut electum istum, benefilicere digneris, te rogamus. Chorus respondeat, respondendo. Ut electum, etc. Episcopus. Ut electum istum beuefdicere et sanctififeare digneris, ue rogamus. Ut electum istum benefdicere, sanctifficare, et consefcrare digneris, te rogamus. Quo dicto iterato se prosternat episcopus, et finiatur litamia, qua dicta episcopus dicat sub silentio. Pater noster, et ad modum precum. Et ne mos. Chorus : Sed libera nos. Et post : Salvum fac servum tuum. Chorus : Deus meus. Episcopus : Dominus cuslodiat introitum tuum et exitum tuum. Chorus : Ex hoc nunc, Episcopus: Dominus custodiat te ab omni malo. Chorus : Custodiat animam tuam Dominus. Episcopus : Nihil proficiat inimicus in eo. Chorus : Et filius ini(I': iiatis. Episcopus : Esto illi, Domine, tui ris fortiiud.nis. Chorus : A facie inimici. Episcopus : Exsurge, Doinine, adjuva nos. Chorus : Et libera nos. Episcopus : Domiiie, Deus virtutum, converte uos. 233 Chorus : Et ostende. Episcopus : Domine, exauii. Chorus : Et clamor. Episcopus : I)ominus vobiscum. Chorus : Et cum spiritu tuo. Orationes sequentes ad mòdum orationis.

[ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors]

Exaudi, Domine, preces nostras quas in conspecui tuæ majestatis super hunc famulum tuum fundiumus, qui vice tui nominis ad gubernationem ovium tuaruin statuitur, ui eum respicere, et intervenientc l»*ato Benedicto patrono et gubernatore uostro benefdicere digneris; et qui ad redemptionem et protectioiiem nostram de cuelis descendisti, et mundo te Deum et summum [ al., siummum et verum] Pastorem exhibuisti, dicens: Ego 234 sum pastor bonis (Joan. xi, 14), te invocamus, te suppliciter deprecamur, ut huic servo tuo quem pastoralitatis [al., pastoralis officii] culmen subire voluisli, tua boiiitas adsit, et benedictio omnibus diebus vitæ suæ; protege eum, IXomine, et defende ab omnibus visibìl, usum eu invisibilium adversitatibus inimicorum, dirige gressus ejus in viam pacis et justitiæ; et largii e tuarum dona virtutum, justitiam, temperantiaim [al , add. prudentiam, charitatem, sobrietatem, paiieii

(46) De abbatum subjectione et obedientia episcopis suis vide S. Bernardum, I. iii íe consider., c. 5,

et tract. De oflic. episcoporum, c. 9.

tiam], fortitudinem et longauimitatem, constantiam A novi abbatis pro oblatione. 0blatione facta remaneant

i .superabilem, fidem non fictam, spem inconcussam, mientem devotam, humilitatem perfectam, inuelligentiam rectam, benignitatem, modestiam, unan :mitatem, pacem, concordiam, castitatem, abstimentiam, vigilantiam, discretione:m, rectitudinem, scientiam, pietatem, consilium, et in cunctis actibus b )nis inviolatam perseverantiam. Aufer, Domine Jesu Christe, ab eo quidquid pravum et distortum, et [al., est] quidquid saluti contrarium, quidquid animæ noxium [al., nocivum], superbiam, jacianuiam, vanam gloriam, elaiioném, quidquid ad ultimum displicens esse potest. Circumda eum interius et exterius tuæ protectionis auxilio, ut te defensore sil tutus, te protegente securus, te docente scius. Ostende ei viam per quam ambulet, tribue ei ihesauros sapientiæ ut 235 sciat et habeat unde wova et vetera proferat, fac eum in omnibus tua sequi vestigia, et de sua ministratione gaudium bonum

adipisci, ut post hujus sæculi excursum, cum ante B

tribunal tuum venerit, cum multiplici fructu animarum illud [al., add. ei] præmium etiam largiaris cum omnibus quos tibi repræsenta!)it, quod fidelibus dispensatoribus luis pro tuo nomine laborautibus in terris te promisisti [al., repromisisti] daturum esse in cœlis; qui cum Deo Patre, etc. Aimen. li Tunc tradat ei regulam episcopus, legendo regulam, d Itcens ' Accipe regulam a sanctis Patribus nobis traditam : f regendum et custodiendum gregem tibi a Deo creditum, quantum ipse tibi Deus constituerit, et huinaua fragilitas permiserit. Postea det ei baculum, legendo, dicens :

Accipe baculum pastoralis officii quem præferas catervæ tibi commissæ ad exemplum justæ severitatis el correctionis.

Deinde prosequatur missam, et dicatur Epistola ad Timotheum : , Omnis Scriptura divinitus inspirata, » ele. (II Tim. mi , 46.) Et Evangelium secundum Lucam : • Quis putas fidelis servus? » (Luc. xii, 42.) Credo iu unum Deum Patrem. 0ffertorium; et tunc offerat abbas novus duos magnos panes, 236 duos potos vini [al., duo barilia vino plena], duas torchius cum pecunia in torchiis infixa usque ad devotionem

novus abbas et assistentes in locis suis ante altare, et tunc domnus episcopus procedat in missa, et lavet manus suas dicendo : Lavabo inter innocentes, etc. Et tunc administratur una hostia pro abbate novo. Sequitur secreta.

Munera, quaesumus, Domine, suscipe placatus, et [al., add. hunc] electum famulum tutini seriper[al., add. et] ubique misericorditer protege. Per Dómiimum.

Et post fractionem fit benedictio ad populum, prout missa celebratur ad voluntatem celebrantis. 1'ost Agnus Dei episcopus dat pacem novo abbati, et comfruttnmcat eum.

Communio : Unam petii a Domino, hanc requiram etc.

Postcommunio. 0ratio.

Hæc nos communio, Domine, purget a crimine, ac electum famulum tuum benignâ pietate couservet. Per Dominum.

Missa rite peracta, antequam episcopus recedat ab altari, duo abbates assistentes abbati ordinato, unus ad dextram et alter ad sinistram, ducant ipsum aul majus altare ante conspectum episcopi, et ibidem faciat abbas ordinatus professionem suam super altare ad modum qui sequitur :

Sequitur professio.

237 Ego frater N. humilis abbas N. talis loci, Deo etTsanëtæ matri Ecclesiæ, N. et tibi, Pater N. tuisque successoribus debitam subjectionem et obedientiam a sanctis Patribus constitulam, secundum regulam sancti Benedicti, ore promitto et mauu propria confirmo. Tunc faciat abbas cum penna et incausto [Gallice, encre] crucem in fine cedulæ de manu sua propria; et postea ducatur in sede sua per archidiaconum dicentem : Sta, et tene locum a Deo tibi delegatum; potens est enim Deus ut augeat tibi gratiam. Statimque cantor incipiat: Te Deum laudamaus. Quo finito dent ei omnes fratres osculum pucis, genua flectentes ante patrem a Deo sibi constitulum.

BENEDICTIO ABBATIS CANONICORUM.

Ex eodem Pontificali. ms.)

Electio abbatis canonicorum eodem ordine quo superius digesta est electio abbatis monachorum, et Όmnibus ecdem ritu expletis, psalmis, litaniis, et precibus, dicat super electum has benedictiones. 0remus. 0ratio.

Adesto supplicationibus nostris, omnipotens Deus, et quod humilitatis nostræ gerendum est ministerio uu;e 233 virtutis impleatur effectu. Per DomiIuu1ll.

Benedictio.

Benefdie, Domine, hunc famulum tuum N. quem ad regimen animarum eligimus, ut sit ei fidelissima «•ura subditorum ad bona provocare, seipsum irreprehensibilem custodire, bona semper agere, prava viuare, studium in divinis habere. Illumina, Domine, eor ejiis gratia Spiritus tui, cujus plenitudine repletus mundana despiciat, prospera contemnat, in Adversis fortis et insuperabilis existat, odio habeat Superbiam, diligat humanitatem, amplegtatur chariùíem, præ oculis semper habeat castitatem, dile

(47) iiic aliquid desse videtur.

ctioni Dei et proximi semper vacet [ms., vocetur], vitia reprehendat, contra superbos erectus existat, errantes ad viam veritatis reducat, bonis se parem

D faciat. Expande [ms., expandi] ei, Domine, thesaugles super greg^m Dominicum tibi eommissum, A et postcommuio dicantur in missa, sicut dictum est

rum sapientiæ tuæ ut sciat et intelligat, cæterosque doceat verba sacræ legis tuæ, ut Veteri et Novo Testamento instructus voluntatem tuam faciat, et in finem usque perficiat. Dominator Domine, a cujus munere venit omne quod bonum est, da ei potestatem ligandi atque solvendi subditos, et ita rem ecclesiasiicam mòderari ut in nullo dissentiat a vero; sed ita ducat subditos ut coelestis patriæ faciat colonos, ipseque 239 in finem a te mereatur audire : Euge, serve bone et fidelis, quia supra pauca fuisti delis supra multa te constituam, intra in gaudium omini tui (Matth. xxv, 21). Quod ipse præstare digneris, qui vivis et reguas, Deus, per omnia sæeula sæculorum. Amen. Hic tradat ei episcopus regulam canonicorum, et legendo, dicat : (47) Accipe virgam pästoralem sollicitudinis, et sic vijuatenus sicut fidelis servus et prudens inerearis in rare in gandium Domini tui.

| Post haec legatur Epistola, et perficiatur missa usque ad offertorium; et tunc debet novus abbas acce'dere, et idem offerre duas torchias cnm pecunia ad voluntatem ipsius in ipsis depicta, cum duobus magnis panibus, et duobus potis timi. Collecta vero, secreta,

i

superius in ordinatione abbatis monachorum, et in ipsa missa debet novus abbas communicare ; cartera fiant, ut superius dictum est. Et antequam pontifiex recedat ab altari, faciat novus abbas professionem eodem modo, et omnia alia, quo supra dictum est in ordinalione abbatis monarluorum.

[blocks in formation]

240 , n ordinatione abbatissæ debet pontifer mis

sani Gelebrare, et eam benedicere cum duabus vel tritus abbatissis. Et antequam incipiatur missa vel introitus missæ, aliquae moniales de abbatia cujus est electu, ducant electam eraminandam coram pontifice pon.ificalibus induto et casula, et debet sedere in loco ?a: minationis dorso verso a I majus altare, et dicant tunc moniales anledictæ : Adest, reverende Pater, electa i.ostra ad benedictionem suam suscipiendam. Interrogatio episcopi : Est electa secundum regu]am sancti Benedicti a sororibus? Respondeant sorores : Canonica in eam sororum consensit electio. Et interroget episcopus : liabetis inde scriptum? Resi:ondeant sorores : Habemus. Episcopus : Legatur. Quo lecto, dicat episcopus : Quia ergo in eam sororum vota consentiunt, prius eam censemus, et caetera quæ sequuntur, prout superius digesta sunt in ordinatione abbatis monachorum. Et omnibus eodem ri u e cpletis, psalmis, litannis, versiculis, dicat pomuifea luis benedictiones quæ sequuntur. 0ratio. 231 Exaudi, Domine, preces nostras, et super hancTamulam tuam Spiritum tuæ benedictionis infunde, ut coelesti munere ditata, et majestatis tuæ dona [al., gratiam] possit acquirere et bene vivendi aliis exemplum præbere. Per Chrislum. Oremus. 0ratio. Omnipotentiam tuam, Domine, humiliter imploramus, ut super hanc famulam tuam , quam ad sacrum ordinem (id est, sacraiii l)enedictionem, seu ordinationem) assumere dignauus es, benedictionis unæ donum dignanter infundas, eique gratiam consecrationis tribuas, ut quod percipit te protegente ill;esum custodiat. Per Dominum nostrum Jusum Chris u m. Per omnia sæcula seculorum. Amen. Dominus v0biscum. Et cum spiritu tuo. Sursum corda. Habemus ad Dominum. Gratias agamus Domino Deo nostro. Dignum et justum est. Vere dignum et justum est, æquum et salutare nos tibi semper et ubique gratias agere, Domine sancte, Pater omnipotens, æterne Deus. Adesto precibus uostris, adesto votis, adesto famulatibus, adesto cons •crationibus, qui omnia per Werbum tuum mirabil ter dispensas et dispensanda ministras, qui diversis floribus 242 uuam semper exornas Ecclesiam, dum eam el virorum exeumplis et illustrium feminarum irradias institutis, qui etiam de inferiori [al., infirmiori] sexu hanc faimulam tuam servitutis tuæ applicare dignatus es famulatui ; effunde super haiic famulam tuam, quam in oflicium divinum fideliler dedicamus, gratiam Spiritus sancti , ut tibi omni tempore ejus servitus dignanter complaceat, eamque dextera potentiæ tuæ bene f dicere ét saucti f ficáre digneris in opus ininisterii tui condignum, quatenus actum ministrationis sibi creditæ fideliter exsequatur, et ejusdem sancti Spiritus septiformis grátiæ virtute corroboretur, Requiescat ergo super eam ,

precamur, Domine, spiritus sapientiæ et inteflectus, spiritus consilii et fortitudinis, spiritus sapient::e ei pietatis, et repleat eam spiritus timoris bomini.

B ConceJe ei quoque gravitatem actuum, censuramque

vivendi, ut in lege tua die ac nocte meditetur, màndata tua custodiat, dictis tuis obeliat, sacris lectionibus insistat, terrena et transitoria despiciat, atque omni tempore bonis operibus inserviat, omnem Iiijidinem pravæ voluptatis superet, amorem honesi;e castitatis teneat, ut tibi sponso venienti cum lampadibus suis inexstinguibilibus possit occurrere, et prudentum 243 virginum choro juugi; et ne cum stultis excludatur, regalem jantiam cum sapientibus virginibus licenter introeat. Al)undet in ea lolius forma virtutis, auctoritas modesta, pudor consians, intenta [al., innocentiæ] puritas, et spiritualis observantia disciplinæ. In moribus ejus præcepta fulgeant, ut suæ caslitatis exemplo cunctis sibi subjectis imitationem præbeat puram, et bonum conscientiæ testimonium ostendens, in Christo Jesu firma et stabilis perseveret , atque ita perceptum ministeriutn te auxiliante peragat, quatenus ad æternam remunera

C tionem te donante pervenire imereatur. Per Dominum

noslrum, etc. Tunc det ei regulam, et legendo dicat :

Accipe regulam sanctæ conversationis, simulque gratiam sanctæ benedictionis; et ut per hanc cum grege tibi credito in districti die julicii Domino iacontaminata repræsentari valeas, ipse te adjuvare dignetur, qui vivit et regnat in uiuitate Spiritus saiucti Deus, per omnia sæcula sæculorum. Amen.

Tunc det ei episcopus baculum, legendo dicens.

Accipe baculum pastoralitatis , quem præferas catervae tibi commissæ ad exemplum justæ severitatis et correctionis.

Sequitur oratio, et dicatur a pontifice ad modum orationis :

2344 Domine Deus omnipotens, qui sororem Moysis Mariäiii præeuntem cum cæteris virginibus [al., mulieribus] inter æquoreas undas cum tympanis et choris lætam ad littus maris venire fecisti, te suppliciter [supplices] deprecamur pro fideli famufa lua, quæ hodie in cauhedra materna super universas subditas [universis sibi subditis] sibi abbatissa coi;stituitur, ut ita canonica μ'}'}] notima tue;ilur cunctas famulas tuas [al., add. sibi commissas] , quatenus ad æternam gloriam te auxiliante cuum omnibus illis introeat læta, ibique exsultans [al., exsultantes] cum angelis, canens [canenles] caiiiica nova, sequátur [al., sequantur] Agnum quocumque ierit. Per Christum Dominum iiostrum. Amen.

[merged small][ocr errors]

BENEDICTIO IN SOLUTIONE SYNODI.

(Ex vetustissimo Pontifica!i ms. bibliothcct cathedralis Rotomurg.)

Christus Dei Filius, qui est initium et finis, com- A nerit evigilet fi,les vestra, vigilantiæ præmium de

plementum vobis tribuat charitatis. Amen. 245 Et qui vos [ms., nos] ad expletionem [al., absolutionem] hujus fecit pervenire concilii, absoluuos vos efficiat ab omni contagione delicti. Amen. Ab omni reatu liberiores effecti, absoluti [al., adjut] etiam per donum Spiritus sancti, feliöi reditu vestrarum sedium cubilia repetatis illæsi. Amen. Semper proficiat cura vestra, ut quando judex ve

Domino receptura. Ameu. Detque vobis potestatem prædicandi in populo, et uod aliis ore prædicatis, corde seimoer teirealis. mem. Exaudiat vos Dominus in tempore orationis vestrae, et det vo!)is consilium rectitudinis, ut evadere mereamini supplicium Acheroniis. Amen. Quod ipse præstare dignetur.

[blocks in formation]

Populum tuum, quæsumus, Domine, pio favore B es ex Virgine nasci. Amen.

prosequere, pro quo dignatus es in hac sacratissima

morte tuam mundo praesentiam exhibere. Amen. A cunctis eum adversitatibus pate:ma pietate

custodi, pro qiio in mundo hoc in tempere dignatus

246 Utinam te Rellemptorem suum semper intelligat, et tua im veraciter gratiam comprehendat. Amen.

Quod ipse præstare dignetur. Amen.

BENEDICTIO EPISCOPALIS .

Ad missam in Sabbato sancto.

(Ex eodem Pontificali ms.)

t)eus, qui mortem nostram ingressus inferni tar- C eunte peccato, non patiaris exsules fieri renascente

1a a in hac nocte devicisti• virtute divina, suscipe propitius familiæ tuæ preces humillimas voto sincer;e mentis ol)l:atas. Amen. Et quos veter ibus maculis baptismatis emundavit u.ula sacrata, per lavacrum tuæ prolectionis auxilio purgati, tales ante te præsententur in judicium, quales nunc processerunt ex l)aptismo. Amen. Et qui te miserante- revocati sunt in paradiso per

commisso. Amen. Et qui te semel agnoverunt [ms. agnovit] Principem universôlatis et Dominuiii, nunquam invasis sensibus in se tyrannizantem sentiaiit inimicum. Amen. Quoil ipse praestare lignetur. Benediclio Dei Patris et Filii.

VETUS ORDO

Ad instituendum canonicum regularem in ecclesia S. Laudi Rotomagensis.

(Ex ms. codice ejusdem ecclesia.)

247 Sequitur servitntn religiosorum professorum D - Flectendo genua sua, dicat.

seJinìum usum Sunc, i Laudi Rotomagensis. %λ. non tius post offertorium missae cum magis ro suo an:e majus ultare, dicat stando : Suscipe me, Domine, sccundum eloquium tuum, et viva:n.

Et non confundas me ab exspectatione mea. - Ter dicat hunc rersum. Finito versu, cantor incipiat antiphonam : Suscepimus, Deus, cum Gloria Pairi, et postea iterum Suscepimus, Deus. Idem. Magnus Dominus

s{*serere mei, Deus. Ecce quam bonum. Deinde cantor: Suscepimus, Deus. Postea litania a duobus cantatur usque Fili Dei, deinde prælatus benedicat habitum religionis sub iis orationibus. Signum Domini nostri Jesu Christi damus super hanc vestem ad custodiendum 248 divinum propositum, et ut Spiritus sanctus Trégnet in corde et in corpore suscipientis. 0ratio. Deus bonarum virtutum dator, et omnium l)enediciionum largus infiisor, exaudi preces nostras, et h c vestimentum, quod famulus tuus pro conservan:!o sanct;e co versationis proposito se ad induen£luin exposcit, benefdicere et sanctilicare digireiis. Per Dominum. Quo facto, aqua benedicta aspergatur; deinde novitius adhuc saeculari habitu indutus ad ordinatorem accedens, fleris genibus, stet ante eum, quem ordinator sæculari habitu eruens, dicat : , Exuat te Dominus veterem hominem cum actibus suis. Amen. Et induens eum lineo indumento, subjungat : Influat te Dominus novum hominem, qui secundum Deum creatus est in justitia et sanctitate veritatis. Fratres respondeant : Amen. Postea induatur cappa sive caputium (48). Deinde remittat se ante altare flexis genibus, et dicut prælatus preces sequentes. Salvum fac servum tuum, Deus meus, sperantem in te. Mitte ei, Domine, auxilium de sancto. 249 Et de Sion tuere eum. Nihil proficiat inimicus in eo. Et filius iniquitatis non noceat ei. Esto ei, Domine, turris fortitudinis. A facie inimici. l)ominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. 0remus. v$us, qui non vis mortem peccatoris, sed pœnitentiam et emandationem semper desiileras; miseriçordiæ tuæ suppliciter imploramus [auxiliiim], ut huic famulo tuio sæcularibus actibùs renuuiianti largæ tuæ pietatis gratiam infundere digneris, quatenus castris tuis insertus ita tibi militando stadium vitæ præsentis percurrere valeat, ut loravium æ13rn;e remunerationis te donante percipiau. Per Christum. Oremus, dilectissimi fratres, Dominum nostrum Jesu:m Christum pro famulo isto, qui accepto habitu religionis sibi servire festinat, ut üomet ei Spiritum sanctum, qui susceptæ religionis propositum in eo perpetuum conservet, et a mundi impedimento vel seculari desiderio cor ejus defendat, iit sicut muta£ur habitu, ita manus déxteræ suæ ei virtutis tribtiat incremenla, et ab omni cæcitate humana oculos e'us £gogriat; et lumem ei aeternæ gratiae 250 concedat. Qui cum Deo Patre et eodem Spirilu. Oremus. San£te Spiritus, qui te Deiim ac Dominum Deo Patri Filioque coæjualem revelare mortalibus diguatus es, immensam bonitatis tu;e gratiam pos! 11lamus, ut sicut ubi vis spiras, sic hiiii: famuló affectum dey9tionis indulgeas, et quoniam sapientia tua est c9nditus, tua quòque providentia giiberiietur, qtiem juxta consuetam gratiam unctio tua de omnil): s £!oceat, et per iutercessionem beatissimi patris nostri A'igustini, quem præcip:iuim hujus sanctâe institutionis legislatorem dedisli, et omnium sanctorum, eum vcraciter a vanitate sæculi converte, et sicut es 9tunitim peccatorum remissio, deprimentes impietatis obligationes in eo dissolve, ad óbservantiam hujus sancti propositi fac eum certatim fervere, ut in tri

A bulationibus et angustiis tua indeficienti consolatione

[ocr errors]

yaleat respirare, ut sobrie, juste et pie per veraiu h'militateiim atque obedientiam in fraiernâ charitate fun !atus, quod `le donante promittit, felici perseverantia compleat. Quod ipse præstare dignéris, qui cum Deo Patre et unigenito Filio ejus Domino nosiro Jesu Christo vivis et regnas Deus.TPer omnia sæcula saeculorum. Amen.

251 Tunc surgat novitius, et legat aperta voce pra[essignem suam propria manu scriptam.

Ego frater N. offerens trado me ipsum divinæ pietati in ecclesia beati Laudi servituriim secundum regulam S. Augustini, et promitto obedientiam doiuuo N. priori præfatæ ecclesiæ, et successoribus ejus canonice intrantibus.

Et ponens eam professionem super altare, fleris genibus oret, et prælatus incipit dicere ter hanc antiphonam : Confirma hoc, Deus. Chorus respondeat : Quod operatus es in nobis a templo sancto tuo qaod est in Jerusalem. Et repetatur ter. Sequitur oratio super eum :

Dominus vol)iscum.
Et cum spiritu tuo.
0ratio. 0remus.

[merged small][ocr errors]

Omnes quamvis per gratiam l)aptismi fratres simus in Christo, et unum Patrem habeamus in coelo, si ejus præceptis, prout possumus, obsequamtur; procul dubio tunc maxime unimur, quando oratiouiI)us et I)eneficiis invicem copulamur quemadmo .um primitiva Ecclesia, quibus cor unum et anima una erat; quo amore plures accensi mente, possessiones et faculiates rerum vendentes, congregatis cum matre Jesu in uiium pretia deferebant gaudentes, quæ apostoli accepta tribuebant omnibus, prout opus erat, sicque iste nihilominus Deo inspirante corum exemplo communitus nostris optat jungi consQrtiis. I icirco damus ei communem socielalem vivendi nobiscum, quantum a Deo possumus proinereri, et uostrum est largiri, quatenus cthm electis a remuneratore omnium boirorum valeat præmia repromissa pereipere : præstante Domino nostro Jesu Christo, qui cùm Paire et Spiritu saiicto vivit et regnat Deus per omnia s;ecula sæculorum. Amen.

Deinde novitius osculetur prælatum, postea superiorem, et omnes fratres a senioribus inchoando sicut sunt per ordinem; postea osculo pacis dato, 253 prælatus incipiat : Veni, Creator. Finito Veni, Creator; dicat prælatus : Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo.

Oremus. 0ratio.

Deus, qui renuntiantibus sæculo mansionem paras in cœlo, dilata hujus sanctæ congregationis tempbrale habitaculum cœlestibus bonis, ut fraterimæ teneantur compagine, charitatis, unanimes contineatiæ præcepta custodiant, solyrii, simplices et quieti, gratis sibi datam gratiam fuisse cognoscant ; concordet vita illorum cum nomine, professio senliatur in opere. Per Dominum.

Item prælatus faciat eum jurare, dicendo haec verba quæ sequtuntur.

Ecclésiæ jura, ordinis statuta, capituli secreta , nonne sic juras [ms. juratis] teiiere? Ilespondeat : lta.

[ocr errors]
[graphic]
« VorigeDoorgaan »