Pagina-afbeeldingen
PDF
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small]

Hoc finito reges recedant per alam ecclesiae ante A _ Ad missam tres reges regant chorum, qui Kyrie,

fontes, et intrent chorum per ostium sinistrum, et processio intret chorum, sicut consuetum est in domimicis, cantore incipiente hoc responsorium :

[blocks in formation]

Fons l)omitatis, Alleluia, Sanctus et Agnus canuent. 0fficium Eece advenit. Epistola Surge, illuminare, ;)raedicti famuli cantent graduale Omnes de Saba. v Surge , illuminare, offertorium Iteges Tharsis. JDeinde offerant reges, et omnes qui voluerint, etc.

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][subsumed][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors]

ne - Sci-Q u - bi posue • runt eulum.

[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small]

1n die ordinationis episcopi manissime pulsetur et cantetur Prima; post quam eatur ad capitulum, ibi. que a decamo, archidiacono, canto e et cancellario ordimentur qui debent procedere ministri, sicut im majoribus mos est festivitatibus, hoc est, duo acolythi cum thuribulis, duo subdiaconi cum crucibus, septem acolytlii cum candelabris et cereis, septem subdiaconi cum Evangeliorum libris, septem diaconi cum sanctis r-liquiis, duodecim presbyteri induti planetis, acoly1hus induttts podere cum vasculo aureo chrismatis. Tertia pulsetur temporanee, et interim praeparet se domnus archiepiscopus sandaliis et 216 cæteris omnibus usque ad dalmaticam. Tunc in luiiur cappa, et teneiis baculum pastoralem in manu procedit e sacrario. Similiter omnes episcopi eaeeant induti. Ipse autem electus necdum induatur sandaliis, sed tantum alba, et stola, et cappa ; nec ferat baculum, sed ponatur super altare cum annulo, usquedum consecratus accipiat de manu archiepisco, i. Venientes au!em in ecclesia, ponantur sedes ita : Domnus m;etropolitamus sedebit verso dorso ad altare ; sedilia vero carterorum episcoporum ponantur ante oculos metropolitani. Sedes autem ipsius electi ponatur in medio, non tamen ad majus altare. Comprovinciales autem epi

scopi offerani electum domn6 metropolitano, his vèr- D

bis : Reverende Pater, postulat sancta mater Ecclesia N. ut hunc præsentem presbyterum ad onus episcopatus sublevetis. Et respóndeat metropolitanus: Scitis illum dignum esse? Et episcopi : Scimus et credimus illum esse dignum, quantum humaua fragilitas sinit nosse. Et respondeant omnes : Deo gratias. Tunc metropolitanus ad episcopos : Audiamus, si placet, quid de tanta consecratione sancti Patres statuere. Tunc cancellarius legat distincte et aperte ad intelligendum haec decreta, dicens: Jube, doimne, benedicere. Et domnus : Quidquid in nobis Christo displicet, hoc sanctus Spiritus emundet. 217 Ex Decretis Anacleti papæ. Anacletus episcopus universis episcopis in lialia constitutis. Tunc metropolitanus ad electum : Audisti, charissime, quod antiqua sanctorum Patrum institutio docet et præcipit ut is qui ad ordinem episcopatus

eligitur, maxime ut legimus in canone Carthaginensi, antea diligentissime examinetur cum omni charitate de fide sanctæ Trinitatis, et interrogetur de diversis causis et moribus quæ huic regiumini congruunt, et quæ necessaria sunt retinere secundum Apostoli dictum : Manus memini cito imposueris (1 Tim. v, 22). Et ut etiam is qui est ordinandus antea erudiatur qualiter sub hoc regimine constitutum oporteat conversari in Ecclesia T)ei, ut irreprehensibiles sint qui ei manus ordinationis imponunt. Eadem divina auctoritate et præcepto interrogamus te, dilectissime frater, cliaritate sincera, si omnem providentiam tuam, quantum tua capax est natura, divinæ Scripturæ sensibus accommodare volueris? (45) Interrogatio. Wis ea quæ ex divinis Scripturis intellexeris plebem, cui ordinandus es, et verbis docere et exemplis? Responsio. Volo. Interrogatio. Vis per Dei gratiam et tuam diligentiam talis esse qualem episcopum 218 esse debere docet Apostolus, videlicet, Sobrium, prudentem , pudicum, ornatum, hospitalem, doctorem, nou viuolentum, non percussorem, sed modestum, non litigiosum, non cupidum ? (I Tim. iii). § Volo. Interrogatio. Wis castitatem mentis et corporis , Deo donante, cuslodire, et in ea filios tuos euutrire? à Volo. Interrogatio. Wis beato Petro et sanctæ Romanæ Ecclesiæ esse subditus secundum statuta Patrum? É. Volo. Interrogatio. Wis sanctæ Rotomagensi Ecclesiae, mihique et successoril)us meis obediens esse et subdiuus? È Volo. Interrrogatio. Wis milii et Ecclesiæ meæ professionem fagere, sicut mos antiquitus constitutus 0btinuit ? § Volo, et paratus sum in omnibus obedire. Interrogatio. Pauperibus et peregrinis, omnibusque indigentibus vis esse propter nomen Domini affabilis et misericors? ô Volo.

Deinde dicatur ei hæc oratio. II.ec omnia et caelera bona tribuat tibi Dominus, et cnstodiat te atque corroboret in omai bonitate. Et respondeant omnes: Amen. Interrogatio credulitatis. Credis, secundum intelligentiam et capacitatem sensus tui, 219 sancta m Trinitatem, id est, Patrem, et Filium, et Spiritu:m sanctum unum esse naturaliler alque essentialiter Deum omnipotentem, æternum et incommutabilem, neque tamen ipsum Patrem esse qui Filius est, nec Filium ipsum esse qui Pater est, nec Spiritum sanctum ipsum esse qui Pater aut Filius est, sed Patrem semper Patrem, Filium semper Filium. Spiritum sanctum semper Spiritum sanctum? f Credo. ` Interrogatio. Crellis quod Pater plenus Deus est in se, et Filius plenus Deus est in se, et Spiritus sanclus plenus Deus est in se, et tamen istas tres personas non tres Deos, sed unum esse Deum yivum, verum, ex quo omnia, per quem omnia , in quo omnia quae sunt in coelo et in terra visibilia et inwisibili;i? f, Assentior et ita credo. Interrogatio. Crellis Dominum nostrum Jesum Chrislum Deum verum , plenum et perfeclum , coomnipotentem et coæqualem per omnia Patri in diviniuale, temporaliter malum de Spiritu sanclo ex Maria semper Virgine cum anima ration li, duas habentem nativitates, unam ex Patre ælernam , alteram ex matre temporalem, Deum verum et hominem verum, proprium in utraque natura, atque perfectum, 220 non adoptivum, non phantasticum, unicum et unum Deum, Dei Filium, in duabus naturis, in unius personæ singularitate, impassibilem. et immortalem divinitate, sed in humaiiitate pro nobis et pro salute nostra passum vera carnis passione, die quadragesimo post resurrectionem cuin carne qua resurrexit et anima ascendisse in cuelum, et sedere ad dexteram Patris, inde venluruin judicare vivos et mortuos, et redditurum unicuique secundum opera sua? à Credo. Interrogatio. Credis panem, qui in mensa Dominica proponitur, panem tantummodo esse ante consecratioiiem, sed in ipsa consecratione ineffabili potentia divinitatis converti maturam et sul)stantiam panis in naturam et substantiam carmis, carmis vero non alterius, sed illius quæ concepta est de Spiritu sancto, el nata ex Maria Virgine? fi Credo.

(45) In Ordine et Pontificali romano legitur responsio : Ita ex toto corde ro'o in omnibus obedire et

comsen;ire.

[graphic]
[graphic]
[graphic]

Interrogatio. Similiter vinum quod aquæ mistum

in calice sacrificandum proponitür, vere et essenlialiter converti in eum sángùinem qui per lanceaim militis de vulnere Dominici laleris eumanavit ? § Credo.

Interrogatio. Credis unam, sanctam, calholicam et aposlolicam Ecclesiam, in qua hæc singularis gratia eflicitur, in qua unum 2231 datur baptisina, et vera omnium remissio peccaloruin? È Credo.

Interrogatio. Anathematizas omnem hæresim extollentem se adversus hanc sanctam Ecclesiam catholicam? ô Anatheimatizo.

Interrogatio. Credis veram resurrectionem ejus£lem carnis quam nunc gestas, et vitam æternáu? í} Credo.

0ratio. – Hæc tibi fides augeatur a Domino ad veram et

[merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]
[ocr errors]

;£ternam salutem [al. beatitudinem], dilectissime.

frater. Oratio ad missam. 'Adesto, DQmine, supplicationibus nostris, et quod no$træ humilitatis ageiidum est ministerio, tuæ virtutis impleatur effectu. Per.

Alia. Fropitiare, Doinine, supplicationibus nostris, et

chrismate et mysticæ delibutiouis liquore perfundat, et spiritualis l)enedictionis ul)ertate fecundet, ut quidquid sanctificaveris sanctificetur, et consecrata: manus istius vel pollicis impositio cunclis proficiat ad salutem. Per.

Benedictio baculi.

Omnipotens et misericors Deus, qui ineffabili bonitate votis supplicantium , assistis, quique ex tuæ pietatis abundantia aflectum petendi auribuis, I)aculo huic quem ad pastoralis oflicii signum in 223 tuo nomine dedicamus, tuæ benediclionis vim copiose infunde, ut eo pastor insignitus, sic populum tuum sollicite custodiat quatenus ab unitate Ecclesiæ nullatenus deviare permittat, sed infractum rellintegret, quassatum consolidet, seque una cuin grege suo integrum tibi atque iummaculatuiu, conservet. Per.

Benedictio annuli.

Deus, totius creaturæ principium et finis, n quo clausa sunt omnia, hunc aniiulum benedicere et sanctificare digneris; ul qui per eum famulo tuo honoris insignia concedis, virtutem et præmia largiaris, quo et discretionis habitum semper retineat, ei veræ fidei fulgore præfulgeat, sanctæ Triuiuauis quoque arinatus munimine, miles inexpuguabilis acies diaboli constauter eviucal. I'er.

Hic immittitur episcopus in caihedram episcopalem et dicitur hæc oratio.

Omnipotens sempiterne Deus, qui distinctis ordinibus omnem militiam cœlestem dignatus es in superuis sedil)us ordinare, quique beatum Perrum apostolum in cathedram honoris totius Ecclesiæ : sublimasti, el . Malllniam, ejus.lem coiisortem in throno aposlolico residere voluisti, quæsuluus, pro, tua inimensa misericordia, 224 éffunde grauiam tuam in loco islo, ut sil haec seules cathedra honoris et dignitatis in couspectu majestatis tuæ, ad laudem et gloriam nominis tui, ad honorem Ecclesiæ tuæ, ut quicumque in ea te eligenle resederit, requiescat super eum gratia septiformis Spiritus tui. . Per Redemptorem Dominum nostrum Jesum Cliristum, qui tecum vivit et regnal iu unitate ejusde.m * Spiritus sancti Deus. Per.

[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][merged small][merged small]

Hi sunt vocandi. Guillelmus de Arcis, filius IIu- A tus de Tot similiter, Goiffridus de Comanril, filia

berii, Rogerus Arundel, Guillelmus de Wernum. Ili sunt excommunicandi. Robertus filius Ilelgo

nis, Guillelmus de Poileio, Gunfridus de Falesia,

Gualterus diaconus de Sanclo Leodecario, IIerber

Ileltonis, filia Ansguoldi, Ricardus de Fonte, filia Benzelini, Radulfus de Argento, de filiabus Ansguoldi, quarum unaum habet Ricardus, alteram Gislebertus. Monachi pecuniam habentes.

MONITIO EPISCOPI AD ORDINANDOS.

(°r Pontificali ms. bibliothecae cathedralis Rotomag.)

. 225 In celebratione ordinum præmuniantur or 'i- B rale, praesentationem vel promotionem procuranti,

mandi quod pure de peccatis sint confessi, et qui in sacerdotali ordine esse voluerint præparent se commumioni. Omnes etiam sibi provideant de vestibus necessariis, et quod habeant tonsuras competentes. Cum aguntur orfines,. fiat sermo, si placet; postea fiant iuhibitiones sequentes, si sint generales ordines et episcopo placuerit, ad terrorem male subintrantium, sub hac forma. Ex parte Dei omnipotentis Patris, et Filii, et Spiritus saiicti, et sub poena excommunicationis inajoris inhibemus ne aliquis ligatus infra scriptis impedimentis contra sanctorum Patrum decrela ingerat se ad ordines suscipien/los. Primo ergo, secundo et tertio mouemus et inhibemus, sub pœua amathematis, ne quis se ingerat ordinandum, nisi prius examinata persona, cum titulo matriculatus, et infra scriptus fuerit et vocatus, ne quis etiam mortalis peccati conscius, vel excommunicatus, aut suspensus ordines recipiat, nisi prius potestatem habemui confiteatur et del)ite absolvatur. Ne autem ignorans ignoretur, irregulares 226qui, secundum sacros canones, ab orlinibus prohibeiitur, duximus seriatim et per ordinem specificaiidos : Quicunque hoinicida; item, ecclesiarum incendiarius, seu earum fractor [ms. fractus] violentus; item, advocatus in causa sanguimis, vel notorius perjurus; item, exsecutor sævorum tormentorum in publicis administrationibus; item, Si uoui:, cus qui quodcunque beneficium vel vitulum iIIicile a:!eptus, vel religioiiem taliter est ingressus; item, inventor vel fautor Simoniacarum pactionum; item, apostata a fide vel religione, non reconciliautis ; item, qui ab episcopis hæreticis, schismaticis gratian! , sedis aposlolicæ non habentibus scienter äiiquos [ms. alios] ordines recipit; item, qui sub fal$o titulo vel ficto, aut alias paclo inito cum suo praesentatore de hujusinodi titul9 postquam ordinatus fuerit eidem restituendo, vel alias occasione hujusmodi cumdem non inquietando, vel qui annuam pensionem, vel quudcunque emolumentum tempo

[ocr errors]

sub quocunque promiserit colore; item, per saltuum ad aliquos ordines promotus; item, prius conjugatus, misi hoc faciat in casu a jure permisso; item, iiullus qui excommunicatus scienter ordines recipit aliquos, et in susceptis ministrare præsumpserit; 227 item, l)igamus, vel corruptarum maritus; item, "Deo sacratarum virginum violator; item, nullus sortilegus, vel necromanticus, vel prohibitarum artium doctor sive factor; item, morbo sontico vel eaduco, luna* tic », vel alio incurabili morbo laborans, aut corpore vitiatus; item, illegitimus, nisi cum eo fuerit dispeiusatum suflicienter; item, servus nativus præter conscientiam et voluntatem domini sui; item, nullus a terius diœcesis, nisi litteras dimissorias hal)uerit, ac etiam titulum suflicientem. Item, inhibemus quod nullus ordinem subdiaconatus accipiat, nisi sit aetatis xviii annorum, diaconatus xx, presbyteratus xxiii et xxv annum attigerit; item, iiullus religiosus de jure vel facto non professus; item, curatus * beneficiatus, qui infra annum non fuerit ordinatus in presbyterum a tempore curæ suscept;e, et pacificæ possessionis adeptæ, nisi ex dispensatioue, qua etiam rite sit usus; juxta constitutionem Cum exc.: item, nullus sine vero titulo, vel cujus titulus ad non titulum est redacfus, nisi in gratia speciali. Quibus omnibus et singulis durantil)us impedimentis supradictis, ut ab hujusmodi o dinum susceptione se abstineant, quousque cum eis fuerit dispensatum. 228 præcipimus sub pœiia excommunicationis stiperiiis adnotata, et bene caveatur de omnium mutilatioiie meml)rorum ordiiiandorum in sacris; ne sint etiam gibbosi, vel iuanci, vel alias corpore vitiati, propter scandalum cleri et Ecclesiæ evitandum. Quia res quam tractaturi estis satis periculosa est, fratres charissimi, moneo vos ut diligenter et honeste totius missæ ordinem, et consecrationem, et fractionem atque communicationem ab aliis janu doctis sacerdotibus discatis, priusquam missam vestram cantare præsumatis.

BENEDICTIO ABBATIS MONACHORUM.

(Ex eodem Pontificali ms.)

1,, ordinatione et benedictione abbatis per electio„Ä monacherum, primo venit ad altare indutus in

jontificali pro missa dicenda, et dicit Confi

teor, etc. Et postea debet sedere ante altare in sede sua præparata, et tunc duo abbates adducunt, novum abbátemi ante episcopum indutum amictu, alba, mu

« VorigeDoorgaan »