Pagina-afbeeldingen
PDF
[ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][graphic]
[ocr errors]
[merged small][merged small][merged small][ocr errors]

Dit jaar is der Juliaansche Periode het . . 6541. - sedert de stichting van Rome . 2581. - sedert de Unie van Utrecht . . 249.

- sedert de herstelling van Neder-
land . . . . . . e e - e - - - - - - 15.

Quatertempers.
Den 27 en 29 februarij en 1 maart.
Den 28, 5o en 51 mei.
Den 17, 19 en 2o september.
Den 17, 19 en 2o december.
Verspringende Feestdagen.

Septuagesima, 5 febr. | Pinksteren, 25 mei. Aschdag, 2o februarij. | H. Drievuld., 1 junij. Paschen, 6 april. H. Sacramentsd,8junij Kruisd., 12, 15 en 14mei. | H. Kruisverheff,14sep. O. H. Hemelv., 15 mei. | Advent, 5o november.

Jaargetijde.

De lente beg. 21 maart. | De Herfst beg.. 22 sept. - Zomer – 21 junij. | – Winter - 21 dec.

[ocr errors][merged small]

Dit jaar zullen er slechts twee Zonsverduisteringen plaats hebben, waarvan geene in deze streken van Europa zigtbaar zijn. De Maan wordt dit jaar niet verduisterd.

De eerste Zonsverduistering zal plaats hebben den 14 April, tusschen 7 ure 's morgens en 1 ure 's namiddags, en in geheel Africa en Aszië zigtbaar wezen.

De tweede zal plaats hebben tusschen den 8 en 9 October 's nachts, en zal zigtbaar zijn op de Oost-Indische Eilanden.

[merged small][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][merged small][merged small][merged small]

1 dingsd BESNIJDEN.Is 2 woensd s Alardus 3 donderd s Genoveva 4 vrijdag s Pharaïlde 5 zaturd s Eduard 6 ZoNDAG H. 3 Koningen 7 maand s Cletus 8 dingsd s Gudula 9 woensd s Passchasia 1o donderd s Agathon 11 vrijdag s Theodosia 12 zaturd. s Arcadius 13 ZoNDAG s Godefridus 14 maand s Hilarius 15 dingsd s Maurus 16 woensd s Marcellus 17 donderd s Antonius Er. 18 vrijdag s Piet.st. te Rome 19 zaturd s Canutus Geboortedag van de Prinses van Oranje. 2o ZoNDAG H. Naam Jesus 21 maand s Agnes 22 dingsd s Vincentius 23 woensd s Raymundus 24 donderd s Timotheus 25 vrijdag s Paulus bekeer. 26 zaturd s Polycarpus 27 ZoNDAG s Johann. Chrys. 28 maand s Valerius 29dingsd s Franc. de Sales 3o woensd s Aldegonde 31 donderd s Petrus Nolasc.

[ocr errors][merged small][merged small][merged small]

1 vrijdag s Ignatius Geboortedag van

de Prinses Freder. 2 zaturd Maria Lichtmis 3 ZoNDAG Septuagesima '4 maand s Johanna 5 dingsd s Agatha

6 woensd s Amandus 7 donderd s Romualdus 8 vrijdag s Johan de Matha 9 zaturd s Apollonia ro ZoNDAG Seragesima I 1 maand s Eulalia 12 dingsd s Severinus 13 woensd s Benignus 14 donderd s Valerianus 15 vrijdag s Faustinus 16 zaturd s Juliana 17 ZoNDAG Ouinquagesima 18 maand &# 19 dingsd Geboortedag des eersten ZOOnS Van den Pr. v. Oranje. 2o woensd Aschdag 21 donderd s Pepinus 22 vrijdag s Pieters st. Ant. 23 zaturd s Felix, Belijder 24 ZoNDAG Quadragesima # 25 maand s Mattheus, Ap. > 26 dingsd s Alexander 27 woensd Quatertemper 28 donderd Geboortedag van Prins Frederik. 29 vrijdag Quatertemper

j

« VorigeDoorgaan »