De Gids; Nieuwe Vaderlandsche Letteroefeningen

Voorkant
General Books, 2013 - 212 pagina's
This historic book may have numerous typos and missing text. Purchasers can usually download a free scanned copy of the original book (without typos) from the publisher. Not indexed. Niet afgebeeld. 1895 edition. Uittreksel: ...mij allerminst te spreken, --het is aan anderen te wijzen op de vruchten van zijn groote en veelzijdige werkzaamheid, en de kracht die er is uitgegaan van zijn altoos opwekkend woord. Toch had ik ook reden om vast te gelooven in de deugdelijkheid van zijn weten. Een strijder die van Veths streven liever iets kwaads dan iets goeds getuigde, de hartstochtelijke Roorda, heeft eenmaal in een onwillekeurig eeresaluut van hem uitgeroepen of die man dan nooit wandelde, nooit at, nooit sliep, --en een andere libertijn die den kalmen kamergeleerde van nature slechts weinig kon genegen zijn, Douwes Dekker, moest neerschrijven dat Veth meer van Indie wist dan alle andere Indische specialiteiten te samen. Ik kan mij vooral heel goed begrijpen dat twee kostelijke eigenschappen die een elk in hem kon opmerken, een helder voorstellingsvermogen en een scherp geheugen, voortreffelijke rente in zijn arbeid moesten afwerpen. Want van hoe sterk in alles, die beide kwaliteiten tot het laatste toe hem eigen bleven, trof mij verleden najaar nog een aardig staaltje: Ik vroeg den ouden tuinliefhebber hoe het karakter van. den Hollandschen hofaanleg in het eerste kwart van deze eeuw toch was geweest, en in antwoord daarop teekende de grijsaard mij op staanden voet met zijn stok in het zand, eerst in hoofdverdeeling, en verder tot in de kleinste bizonderheden, met welke toen in zwang zijnde bloemen daar en welke planten weder hier stonden er bij, den aanleg uit van zijns vaders tuin, zooals die was zeventig jaar geleden, er allerlei bij vertellende zoo dat ik den tuin voor mij zag, --en mij overlatende aan de beschamende gedachte dat ik waarschijnlijk niet eens op slag mijn eigen tuintje zoo in kaart zou kunnen brengen. Maar neen het is niet over zijn...

Wat mensen zeggen - Een review schrijven

We hebben geen reviews gevonden op de gebruikelijke plaatsen.

Overige edities - Alles weergeven

Bibliografische gegevens