De preventieve en de repressieve toetsing aan bouwtechnische voorschriften in het publieke bouwrecht: Constructieve veiligheid nader beschouwd

Voorkant
Instituut voor Bouwrecht, 11 okt. 2017 - 379 pagina's
0 Recensies
Reviews worden niet geverifieerd, maar Google checkt wel op nepcontent en verwijdert zulke content als die wordt gevonden.

†In dit boek wordt de rol van het Bouwbesluit 2012 en het Besluit bouwwerken leefomgeving (de opvolger) bij de vergunningverlening en de handhaving uitgelegd. Niet alleen komt die rol voor de (technische) bouwactiviteit aan de orde in het geldende stelsel, maar ook in het wetsvoorstel Wet kwaliteitsborging voor het bouwen en in de Omgevingswet.

Vanuit zijn technische achtergrond en zijn werkervaring als jurist bij de bouwunit van de Raad van State geeft de auteur uitleg over het publieke bouwrecht. Het bevat een diepgaande behandeling van de uitspraken van de Raad van State. Ook behandelt hij de Verordening bouwproducten.

Dit proefschrift beschrijft zowel de voor- als nadelen bij de gedeeltelijke privatisering van het bouwtoezicht als bedoeld in het stelsel van kwaliteitsborging.

 

Wat mensen zeggen - Een review schrijven

We hebben geen reviews gevonden op de gebruikelijke plaatsen.

Veelvoorkomende woorden en zinsdelen

1a Ww aanhef aannemelijkheidstoets aannemer ABRvS artikel 1b Ww beoordeling besluit bestaand bouwwerk bestaande bouw bestuursrechter bevoegd gezag borgingsplan Bouwbesluit 2012 Bouwbesluit voldoet bouwbesluittoetsvrije bouwkwaliteit bouwpartijen bouwplan Bouwrecht bouwregelgeving bouwtechnische voorschriften bouwtoezicht bouwwerkzaamheden CE-markering constructieve veiligheid ECLI:NL:RVS EHRM eisen erkende technische oplossing Europese EVRM geldende stelsel gemeentelijke afdelingen bouw gerealiseerde bouwwerk gereedmelding gevolgklasse goed grond van artikel Haag handhaven hoofdstuk indien instrument instrumentaanbieder internetconsultatieversie juni Kamerstukken knelpunten kwaliteitsborger kwaliteitsborgingsinstrument kwaliteitsverklaringen leges Ligthart maken Meijer & Visscher memorie van toelichting Minister Blok Ministerie van BZK Neerhof NEN-(EN-)normen nieuwbouwvoorschriften nieuwe stelsel Nijmeijer omgevingsdiensten omgevingsvergunning Omgevingswet onderzoek Onderzoeksraad voor veiligheid opleverdossier Overveld paragraaf pilots preventieve toetsing private kwaliteitsborging PvdA regeldruk relativiteitsvereiste repressieve toetsing risicobeoordeling Scholten september 2016 stelsel van kwaliteitsborging tijdens de bouw toelatingsorganisatie toepassing toetst toezicht Tweede Kamer verantwoordelijkheid vergunning vergunningaanvrager vergunninghouder vergunningplichtige vergunningverlening Verordening bouwproducten volgens de regering volgt voorschriften voor bestaande VROM-inspectie Wabo wetsvoorstel Wkb woningtoezicht woonboten zoals

Bibliografische gegevens