Pagina-afbeeldingen
PDF
ePub
[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small]

Herode i ua mau Magoi la ninau pono aku la ia ia lakou i maopoopo ai ka manawa i ikea aku ai ua hoku la.

a Aigupita malaila e noho ai a olelo hou aku au ia oe, no ka mea, e imi mai auanei o Herode i ua keiki la e pepehi ia ia.

8. Alaila, hoouna aku ia ia lakou i Betelehema, i aku la, o haele oukou e imi pono aku i ua keiki la, a i loaa hoi, alaila e hai pono mai ia'u i hele aku hoi au e kukuli hoomaikai aku ia ia.

14. A ala aela ia lawe aku i ka po i ua keiki la a me kona makuwahine a holo aku la a Aigupita;

15. Noho iho la malaila a make o Herode; no ia ko ai ka olelo a ka Haku i oleloia maila e ke kaula i ka i ana I hea aku ai au i ka’u kamaiki mai Aigupita mai.

10. Aike hou akula lakou i ua hoku la, hauoli aela lakou me ka olioli nui.

16. A ́ike aela o Herode ua hokaia oia e ka poe Magoi, alaila ukiuki loa ihola ia, kena akula e luku aku i kamalii kane a pau o Betelehema a me na wahi a puni e kokoke mai ana, o kamalii mai ka lua makahiki mai a hiki

11. Komo akula lakou i loko o ka hale, ike akula

i ua keiki la me kona maku-i ka wa i ninau pono aku ai wahine o Maria, kukuli iho ia i ka poe Magoi i maopoopo la lakou, hoomaikai akula ia ai. ja, a wehe aela i kahi e waiho ai o ko lakou waiwai, mohai akula lakou ia ia i ka gula a me ka libano a me ka

mura.

12. Ai ka moe aoia maila lakou i hoi ole mai io Herode la, ma kekahi alanui e ae lakou i hoi aku ai i ko lakou aina.

9. A lohe aela lakou i ka ke alii, haele akula, aia hoi! ka hoku a lakou i ike ai ma ka hikina, lele akula ia i mua o lakou i ka haela ana, a kau pono maluna o kahi o ua keiki la.

i

13. A hala akula lakou, aia hoi! ua ikeia aku la ka anela a ka Haku e Iosepa ka moe i ka i ana mai E ala, e lawe i ua keiki la a me kona makuwahine a holo aku

17. Alaila ko aela ka olelo a ke kaula a Ieremia i ka i ana mai,

18. Ua lohea ka leo i Rama, ka mihi, ka ue ana a me ka kanikau nui, a e ue ana o Rakela no kana mau keiki, aole loa ia e na, no ka me aole aenei lakou.

[ocr errors]

19. A make Herode, aia hoi! ua ikea akula ka anela a ka Haku e Iosepa i ka moe ma Aigupita,

20. I ka i ana mai E ala ae e lawe i ke keiki a me kona makuwahine a e hoi

No Ioane Bapatite: MATAIO.

Kona hai ana aku.

aku i ka aina i Iseraela, ua 5. Alaila hele aela ko lemake ka poe i imi mai ai erusalema a me ko Iudaia a pepehi i ke keiki nei. pau iona la a me ko kahi a pau e kokoke mai ana ma Ioridane.

21. Ala aelaia iluna a lawe akula i ua keiki la a me kona makuwahine a hoi hou aku ia i ka aina i Iseraela.

22. A lohe ihola ia ua huli ke kau o Herode ma Iudaia ai ia Arakelau i kana keiki, alaila makau aela ia i ka hele malaila, a ua aoia mai no hoi i ka moe hele e aela ma ke kau wahi o Galilaia.

23. Hele akula ia i ka kulanakauhale o Nazareta ka inoa, a noho ihola ilaila; pela

6. Bapataizoia ihola lakou eia i Ioridane i ka hai ana mai i ko lakou hewa.

17. A ike akula ia ua nui maila ka poe Parisaia i hele mai a me ka poe Sadukaia i kona bapataizo ana, i aku la in ia lakou E ka poe ohana moonihoawa, na wai oukou i ao aku e holo i pakele ai i ka inaina ke kau maila mahope?

8. E hua ae oukou i ka

i ko ai ka olelo a ka poe kau-hua e ku ai me ka mihi: la, E iia'i oia he Nazarene.

9. Mai hoaano oukou € ohumu ai i loko, he kupuna ko kakou o Aberahama, ke i aku nei au ia oukou e hiki no i ke Akua ke hoolilo i keia mau pohaku i mamo na Aberahama.

MOKUNA III.

Kahai aku o Ioane Bapatite.

A

IA mau la i hele mai ai o Ioane Bapatite i ka hahai hele ana aku ma ka nahelehele i Iudaia i ka i ana,

2. E mihi oukou no ka mea ua kokoke mai nei ke aupuni o ka lani.

3. O ka mea keia i oleloiai mai ai e ke kaula, e Isaia i 11. Owau no ke bapataizo kai ana mai a He leo no ke aku nei ia oukou i ka wai kahi e kala ana ma ka nahe- no ka mihi, aka hoi o ka mea lehele E hoomakaukau oukoue hele mai mahope nei o'u he

i ke alanui no Iehova, e hana i kona mau kuamoo i pololei.

4. A o ke kapa o ua Ioane la he hulu kamela, a o kona puhaka ua kaeiia i ka ili, a o kana ai hoi he uhini ia a me ka meli no ka nahelehele.

nui aku kona mana i ko'u, aole au e pono ke lawe i kona kamaa, nana oukou e bapataizo aku i ka Uhane He molele a me ke ahi.

12. Aia no i kona lima kana peahi e maemae ai ia ia

10. Ke waiho ae nei ka koi lipi ma ka kumu o na laau, a o ka laau a pau aole e hua mai i ka hua maikai e kuaia i lalo a e kiolaia aku ia ke ahi.

[ocr errors]

lewale iona la, i mai la, a o ke keiki oe a ke Akua, e i mai oe i keia mau pohaku i lilo ai i berena.

kana hua a hoiliili ia i kana| hua palaoa i ka hale papaa, a e puhi aku i ka opala i pau ai i ke ahi pio ole.

4. Olelo aku la ia i akula, ua palapalaia mai, aole e ola ke kanaka i ka berena wale iho no, aia o ka olelo a pau mai ka waha mai o ke Akua.

5. Alaila lawe ai la ka diabolo ia ia i ka kulanakauhaile laa, a hoonoho aku la ia ia maluna iho o kahi oioi o ka Luakini,

6. A i ae la ia ia, A o ke keiki oe a ke Akua e lele iho oe ilalo, ua palapalaia mai E 16. A ua bapataizoia o Ie-kauoha oia i kono mau anela su pii koke ae la ia mai ka ia oe e hapai lakou ia oe i ko wai mai, aia ka! ua wehe lakou mau lima o kuia ko wa ae la ka lani ia ia, a ikea aku-wae i ka pohaku. la ka Uhane o ke Akua i ka 7. I aku la Iesu ia, ua paiho ana mai ua like me ka lapalaia mai no hoi, Mai hoao manu nunu, a kau ihola iluna aku oe ia Iehovai kou Akua. iho ona.

13. Alaila hele mai la Iesu mai Galilaia mai ma Ioridane io Ioane la i bapataizoia eia.

14. Hoole aku la Ioane ia ia, i aku la Owau kau e hapataizo mai e pono ai, ke hele mai nei anei oe io'u nei?

15. Olelo mai la Iesu mai la ia ia, E ae mai oe ia'u i keia wa: no ka mea pela kaua e pono ai ke malama i ka pono a pau; alaila ac akula ia ia ia.

8. Lawe hou aku la ka diabolo ia ia i ka mauna kieOkie loa, hoike aku ia ia i na aupuni a pau o ka honua a me ko lakou nani;

9. I mai la ia ia o keia mau mea a pau ka'u e haawi aku ia oe i na e kukuli mai oe e hoomana mai ia'u.

17 Aia ka! he leo mai ka lani mai i ka i ana mai la, ka'u keiki punahele keia, ua oluolu loa wau ia ia,

MOKUNA IV.

Ko lesu ai ole, a me ka hoowalewaleia.

[ocr errors]

10. I aku la Iesu ia ia E hele oe pela e Satana, ua palapalaia mai E hoomana aku kahi nahelehele i hoowalewa-oe ia Iehova i kou Akua, a e malama aku ce ia ia wale no.

LAILA alakaiia akula o
Iesu e ka Uhane ma

leia mai ai e ka diabolo.

[merged small][merged small][ocr errors]

ma ka mauna.

21. Hele hou aku la no ia, ike hou aku la no oia ia mau hoahanau elua, o Iakobo ke 13. Haalele ae la ia Naza- keiki a Zebedaio, a me kona reta, hele e aku la a noho iho kaikaina o Ioane, maluna o la ma ke kae-loko ma Kape-ka moku me ko laua makuarenauma, i ka mokuna o Za-kane o Zebedaio, e hono ana bulona a me Nepatali. i ka lakou mau upena; kahea aku la ia laua.

14. Pela i ko ai ka mea i i oleloia mai ai e ke kaula e Isaia i ka i ana mai,

22. Haalele koke aku la laua i ka moku a me ko laua makuakane, hahai aku la ia ia.

15. O ka aina o Zabulona, a o ka aina o Nepatali, ma ke kae-loko ma Ioridane, o Galilaia o na kanaka e,

23. Kaahele aku la Iesu ma Galilaia a puni, i ke ao ana aku i loko o ko lakou mau hale halawai, hai aku la i ka olelo maikai o ke aupuni, hoola aku la i ka mai a me ka nawaliwali a pau o na kanaka.

Ka Iesu hai ana aku

hooleiia Ioane i loko o ka halepaahao, hele e aku la ia i Galilaia.

16. O ka poe kanaka e noho ana i ka pouli, ua ike ae la lakou i ka malamalama nui, a o ka poe e noho ana i kahi malu o ka make, ua puka maila ka malamalama ia Jakou.

MATAIO.

may

E mihi oukou, no ka mea, ua kokoke mai nei ke aupuni o ka lani.

24. Kui aku la kona kau17. I laila ka Iesu ao ana lana i Suria a puni, halihali aku i kinohi i ka i ana aku,mai la lakou iona la i ko lakou poe mai a pau i loohia i kela mai i keia mai a me ka eha, o ka poe i uluhia o ka daimoni a me ka poe hehena, a me ka poe lolo, hoola aku la ia ia lakou.

25. He nui loa kanaka i hahai mai ia ia no Galilaia mai, a no Dekapoli mai, a no Ierusalema mai, a no ke kapa kahawai mai o Ioridane.

18. Hele aku la Iesu ma ke kae-loko o Galilaia, ike aku la ia i na hoahanau elua, o Simona i iia o Petero a me kona kaikaina o Anederea, e kuu ana i ka upena i ka loko, no ka mea he mau lawaia laua.

19. I aku la ia ia laua E hahai mai olua ia'u, e hoolilo au ia olua i mau lawaia kanaka.

20. Haalele koke iho la laua i na upena, hahai aku la ia ia.

[ocr errors]
[ocr errors]

MOKUNA V.
Ka mea e pomaikai.

KE ae la Iesu i ka nui o kanaka pii akula i ka mauna: a noho iho la ia,hele mai la

« VorigeDoorgaan »