Van stad en buitenie: Een institutionele studie van rechtspraak en bestuur in Weert 1568-1795

Voorkant
Uitgeverij Verloren, 2005 - 363 pagina's
0 Recensies
Reviews worden niet geverifieerd, maar Google checkt wel op nepcontent en verwijdert zulke content als die wordt gevonden.

Met de komst van Alva en zijn leger in augustus 1567 brak een nieuwe fase aan in de Opstand. De heer van Weert, graaf van Horn, beter bekend als Hoorne, was een van de eerste slachtoffers van de nieuwe Raad van Beroerten. Wat gebeurde er met de heerlijkheid Weert nadat Hoorne in 1568 op de Grote Markt te Brussel was onthoofd? Jos Wassink beschrijft hoe Weert zich als onderdeel van het Spaanse, later Oostenrijkse Overkwartier van Gelre steeds meer moest schikken naar de centrale regering te Brussel en het gewestelijk bestuur te Roermond. De sterke positie van het communalisme en het feodalisme in Weert zorgde er echter voor dat de centrale overheid minder greep had op de bevolking dan elders het geval was. Totdat de Fransen in 1795 radicaal een eind maakte aan het Ancien Régime, behield Weert zijn 'status aparte' binnen het Overkwartier van Gelre. Dr. Jos Wassink (1955) studeerde geschiedenis aan de Gelderse Leergangen te Arnhem en aan de Katholieke Universiteit Nijmegen. Hij is gemeentearchivaris van Weert. De geschiedenis van rechtspraak en bestuur in Weert is het onderwerp van het proefschrift waarop hij in 2004 is gepromoveerd aan de Radboud Universiteit Nijmegen.

 

Wat mensen zeggen - Een review schrijven

We hebben geen reviews gevonden op de gebruikelijke plaatsen.

Inhoudsopgave

Voorwoord
9
Ontstaansgeschiedenis van het lokale bestuur en stadsvorming
29
De centrale regering van de Nederlanden en het gewestelijk bestuur van Gelre
43
De burgemeesters en de billeteerburgemeesters
58
De gilden
72
Verhouding stad buitenie
85
Rechtsbronnen 5
95
Civiele rechtspraak in eerste instantie
104
Openbare orde en veiligheid
201
Schutterijen
208
Schansen
219
Openbare werken
237
Watervoorziening
244
Schouw van straten en waterlopen 249 3 Schouw van straten en waterlopen
251
Maatregelen tegen besmettelijke ziekten en zorg voor hygiëne
258
Landbouw en veeteelt
265

Marktrechtspraak en overige civiele rechtspraak tot 1704
111
Civiele rechtspraak na de invoering van het Gelderse Land en Stadsrecht in 1704
118
In hoger beroep bij de schepenstoel van Aken
125
Strafzaken
133
Straf en verzoening
139
Vrijwillige rechtspraak
151
Andere akten
157
Gildenkwesties
164
Regelgeving en verordeningen
171
De belastingen
188
Nijverheid en handel
273
Sociale zorg en onderwijs
285
Andere stichtingen voor armenzorg
292
Conclusie van deel III
303
Slotbeschouwing
306
Résumé
323
Bijlagen
345
Curriculum vitae
361
Copyright

Veelvoorkomende woorden en zinsdelen

Populaire passages

Pagina 357 - Alberts, Overzicht van de geschiedenis van de Nederrijnse Territoria tussen Maas en Rijn, Deel II, 1288-± 1500 37 Francois Vanduffel, Industrialisatie en verandering: Lommei tussen 1890 en 1914 38 Drs.

Verwijzingen naar dit boek

Bibliografische gegevens