Van stad en buitenie: Een institutionele studie van rechtspraak en bestuur in Weert 1568-1795

Voorkant
Uitgeverij Verloren, 2005 - 363 pagina's

Met de komst van Alva en zijn leger in augustus 1567 brak een nieuwe fase aan in de Opstand. De heer van Weert, graaf van Horn, beter bekend als Hoorne, was een van de eerste slachtoffers van de nieuwe Raad van Beroerten. Wat gebeurde er met de heerlijkheid Weert nadat Hoorne in 1568 op de Grote Markt te Brussel was onthoofd? Jos Wassink beschrijft hoe Weert zich als onderdeel van het Spaanse, later Oostenrijkse Overkwartier van Gelre steeds meer moest schikken naar de centrale regering te Brussel en het gewestelijk bestuur te Roermond. De sterke positie van het communalisme en het feodalisme in Weert zorgde er echter voor dat de centrale overheid minder greep had op de bevolking dan elders het geval was. Totdat de Fransen in 1795 radicaal een eind maakte aan het Ancien Régime, behield Weert zijn 'status aparte' binnen het Overkwartier van Gelre. Dr. Jos Wassink (1955) studeerde geschiedenis aan de Gelderse Leergangen te Arnhem en aan de Katholieke Universiteit Nijmegen. Hij is gemeentearchivaris van Weert. De geschiedenis van rechtspraak en bestuur in Weert is het onderwerp van het proefschrift waarop hij in 2004 is gepromoveerd aan de Radboud Universiteit Nijmegen.

 

Wat mensen zeggen - Een review schrijven

We hebben geen reviews gevonden op de gebruikelijke plaatsen.

Inhoudsopgave

Verhouding stad buitenie
85
Rechtsbronnen 5
95
Civiele rechtspraak in eerste instantie
104
Marktrechtspraak en overige civiele rechtspraak tot 1704
111
Civiele rechtspraak na de invoering van het Gelderse Land en Stadsrecht in 1704
118
In hoger beroep bij de schepenstoel van Aken
125
Strafzaken
133
Straf en verzoening
139
Schansen
219
Openbare werken
237
Watervoorziening
244
Gemeintehuizen en stadhuis
251
Maatregelen tegen besmettelijke ziekten en zorg voor hygiëne
258
Landbouw en veeteelt
265
Nijverheid en handel
273
Sociale zorg en onderwijs
285

Vrijwillige rechtspraak
151
Andere akten
157
Gildenkwesties
164
Regelgeving en verordeningen
171
De belastingen
188
Openbare orde en veiligheid
201
Schutterijen
208
Andere stichtingen voor armenzorg
292
Conclusie van deel III
303
Slotbeschouwing
306
Resumé
323
Bijlagen
345
Curriculum vitae
361
Copyright

Veelvoorkomende woorden en zinsdelen

Populaire passages

Pagina 357 - Alberts, Overzicht van de geschiedenis van de Nederrijnse Territoria tussen Maas en Rijn, Deel II, 1288-± 1500 37 Francois Vanduffel, Industrialisatie en verandering: Lommei tussen 1890 en 1914 38 Drs.
Pagina 338 - De vorming der heerschappijen op het grondgebied in Limburg of die zich daarover hebben uitgestrekt, van de Romeinsche overheersching tot 1814-1817 (ontstaan der provincie Limburg)', Publication de la societe historique et archeologique dans le Limbourg, 47, 1911, pp.
Pagina 332 - Van Hertogdom Gelre tot Provincie Gelderland. Hoofdstukken uit de geschiedenis van Bestuur en Bestuursinrichting van Gelderland 1339-1989, hg.
Pagina 335 - Belgique (IXe-XIXe siècle), 1964-1966, 2 vol. (CRH, in-4°); RUWET (J.), Les archives et bibliothèques de Vienne et l'histoire de Belgique, 1956 (CRH, in-4°). Outre ses deux séries (in-4° et in-8°), la CRH publie des documents dans son Bulletin (tables en 1874, 1901, 1931 et 19421951) Textes juridiques dans Recueil des anciennes coutumes de la Belgique, depuis 1867.

Verwijzingen naar dit boek

Bibliografische gegevens