Vlaems recht dat is Costvmen ende wetten ghedecreteert by de graven ende gravinnen van Vlaenderen. Waer by ghevoeght syn d'interpretatien, concessien caroline, ordonnantien politiqve, hanseryen, &c, Volume 2

Voorkant
Ghedruckt by Maximiliaen Graet [Boekdrukker], 1664 - 1158 pagina's
 

Wat mensen zeggen - Een review schrijven

We hebben geen reviews gevonden op de gebruikelijke plaatsen.

Geselecteerde pagina's

Bibliografische gegevens