Wegwijzer der stad Gent en der provincie Oost-Vlaanderen ..., Volume 76

Voorkant
By Philippe Gimblet, 1845
0 Recensies
Reviews worden niet geverifieerd, maar Google checkt wel op nepcontent en verwijdert zulke content als die wordt gevonden.
 

Wat mensen zeggen - Een review schrijven

We hebben geen reviews gevonden op de gebruikelijke plaatsen.

Geselecteerde pagina's

Overige edities - Alles bekijken

Veelvoorkomende woorden en zinsdelen

Populaire passages

Pagina 122 - Idem, te Vracene. — JF de Jonghe, pastor. Damen van Maria, te Aelst. — JA de Trogh. Dienaressen der Arme of Zusters van Lieƒde van Gyteghetn , te Bressen van Maria, te Aspelaere. - £j. Lippens "?££&/£.
Pagina 20 - Troadius ss Thomas v. Cantelb., Polydorus,Crescentius ss David , Regnerius , Sabinus , Anysia ss Silvester , Melania , Coluraba , Potentianus TARIEF DER STEDELYKE RECHTEN VAN GEND.
Pagina 35 - CrtTO//'«n-Ferdinanda-Lniggia , geb. 6 nov. 1798, wed. 14 feb. 1820 van den hertog van Berry , zoon van wylen den koning van Vrankryk en Navarra Charles X, hertr.terlinktr-hand metdengraef Hectordi Lucchesi-Palli.
Pagina 6 - December kwaert yoor 4 uren , tot den 1 1 January, I December ten 8 uren , tot den II January, Yoorders...
Pagina 180 - D. van Hecke , schepen Ch. de Vos , idem F. de Cock , secretaris D. van Hecke, gem.-ontvanger J.-B. Barloo , veldwachter Zonneyhem, 386 tin»., 378/100».
Pagina 122 - Si moens, pastor. Idem , te Berchem. — JM van Eesbeke , pastor. Idem , te Oosterzeele. — E. Bracke , pastor.
Pagina 140 - Koornmarkt, i* open des morgends van 9 uer tot des middags en van 2 tot 5 uer namiddag. De biireeleu voor den ontyaugst der sledelyke regten aen »tads poorteuxyn open van hetopenen tot lietsliiy ten der poorten.
Pagina 68 - Zy zit des douderdags en vrydags voor Beroepen in Burgerlyke Zaken en op andere dag«u (maer meest des zaterdags) voor m verslag pleiiiiigen vereisschen.
Pagina 218 - Htaetschappy van Verzekering voor de Schepen dit de Binnen- Wateren van alle landen bevaren (De Voorzichtigbeid).
Pagina 27 - Paus sedert den H. Apostel Petrus. De raed van den Heiligen Vader of Heilig Collegie is in deszelfs voltalligheul zamengesteld , krachtens de bul van Z.

Bibliografische gegevens