Bron en bestemming: Essays over literatuur en christendom

Voorkant
Gompel&Svacina, 1 jan. 2018 - 174 pagina's

Rond het thema ‘Literatuur en christendom’ heeft Hans van Stralen zeer diverse essays geschreven die zijn geÔnspireerd op het gelijknamige college dat hij al enige jaren aan de Universiteit Utrecht geeft. In talloze literaire teksten is de relatie met christelijke thema’s direct duidelijk (men denke bijvoorbeeld aan PhŤdre, de jansenistische tragedie van Jean Racine). Maar na 1945 zijn de verbanden meer verborgen, zoals in het werk van Hugo Claus en Albert Camus.

Omdat we in een postchristelijke maatschappij leven, is het zinvol niet alleen deze sluimerende maar ook de evidente connecties zichtbaar te maken. Voorts heeft de auteur theoretische beschouwingen gewijd aan de verhouding tussen christelijke en literaire teksten en aan de verbanden tussen het gebed en het gedicht. Daarnaast behandelt zijn boek de bekering, de apologie en de erfzonde in de literatuur.

 

Wat mensen zeggen - Een review schrijven

We hebben geen reviews gevonden op de gebruikelijke plaatsen.

Inhoudsopgave

Een woord vooraf
7
Fictionele passie het lijdensverhaal van Jezus in de literatuur
23
Omtrent Claude over het Christusmotief in Hugo Claus
37
Een jansenistische tragedie
67
De man van buiten The New Member van Donald Barthelme
85
Negatief gesitueerd de relatie tussen de concepten erfzonde
107
Scherven over een dominant motief in het werk
131
Het poŽtische gebed over de geestelijke liederen van Gerard Reve
153
Namenregister
171
Copyright

Veelvoorkomende woorden en zinsdelen

Over de auteur (2018)

Hans van Stralen†studeerde theologie, filosofie, Nederlands en algemene literatuurwetenschap. In 1990 promoveerde hij in de literatuurwetenschap op het literaire modernisme; in 2009 verscheen zijn proefschrift in de theologie over bekeringen. Hij is als literatuurwetenschapper verbonden aan de Universiteit Utrecht en de Vrije Universiteit van Amsterdam.

Bibliografische gegevens