Alternatieve beloning en fiscus 2015

Voorkant
Wolters Kluwer Belgium, 1 jan. 2015 - 297 pagina's
Iedereen die een beroepswerkzaamheid uitoefent, wil hiervoor op de juiste manier vergoed worden. Wat in dit opzicht telt, is uiteraard het bedrag dat u na betaling van belastingen en socialezekerheidsbijdragen overhoudt. Het brutoloon van werknemers en bedrijfsleiders staat echter onder een enorme fiscale en parafiscale druk. 0De auteur gaat na of er alternatieve vormen van beloning bestaan die deze druk kunnen doen afnemen en waardoor u uw netto-inkomen kan verhogen. De auteur bespreekt in dit verband een aantal vaak voorkomende technieken. Zo komen o.a. aan bod: de voordelen van alle aard, de kosten eigen aan de werkgever, de aandelengerelateerde beloningen, salarissplitsingen en aanvullende pensioenen. Tot slot, toont de auteur aan hoe met alternatieve beloningsvormen flexibel kan omgesprongen worden. 0Fiscale rulings (o.a. inzake belastingvrije sociale voordelen) en wetswijzigingen (o.a. inzake de fiscaliteit van pensioenen) werden bijgewerkt tot 31 januari 2015. De impact van de Zesde Staatshervorming en de nieuwe fiscale antimisbruikregel worden eveneens besproken.
 

Wat mensen zeggen - Een review schrijven

We hebben geen reviews gevonden op de gebruikelijke plaatsen.

Geselecteerde pagina's

Inhoudsopgave

VOORWOORD
11
HOOFDSTUK 1 HET GEWONE LOON
13
HOOFDSTUK 2 VOORDELEN VAN ALLE AARD
33
HOOFDSTUK 3 SOCIALE VOORDELEN EN CULTURELE VRIJSTELLINGEN
91
HOOFDSTUK 4 KOSTEN EIGEN AAN DE WERKGEVER
123
HOOFDSTUK 5 AANDELENGERELATEERDE BELONING
145
HOOFDSTUK 6 WERKNEMERSPARTICIPATIE
165
HOOFDSTUK 7 NIETRECURRENTE RESULTAATSGEBONDEN VOORDELEN
179
HOOFDSTUK 8 SALARISSPLITSING
199
HOOFDSTUK 9 AANVULLENDE PENSIOENEN
233
HOOFDSTUK 10 FLEXIBELE VERLONING
261
BIJLAGE
279
Copyright

Veelvoorkomende woorden en zinsdelen

Bibliografische gegevens