Fiscale fraude (Reeks Politie Praktijk Boeken)

Voorkant
Maklu, 2007 - 168 pagina's
Overzicht van de strafrechtelijke afwikkeling van gevallen van belastingfraude volgens de Belgische wetgeving.
 

Wat mensen zeggen - Een review schrijven

We hebben geen reviews gevonden op de gebruikelijke plaatsen.

Inhoudsopgave

Fiscale fraude
17
Start van het onderzoek
25
Verder verloop van het onderzoek
41
Enkele theoretische begrippen
131
Toekomstige ontwikkelingen
153
Gebruikte afkortingen
163
Copyright

Overige edities - Alles weergeven

Veelvoorkomende woorden en zinsdelen

Populaire passages

Pagina 165 - ... van de wet van 16 januari 2003 tot oprichting van een Kruispuntbank van Ondernemingen, tot modernisering van het handelsregister en tot oprichting van erkende ondernemingsloketten en houdende diverse bepalingen; 6" in voorkomend geval, het feit dat de vennootschap in vereffening is.
Pagina 152 - Wet van 1 1 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financiŽle stelsel voor het witwassen van geld...
Pagina 164 - In het openbaar verzoek tot verlening van volmachten mag overeenkomstig artikel 30 van het koninklijk besluit nr. 185 van 9 juli 1935 op de bankcontrole en het uitgifteregime voor titels en effecten geen gewag worden gemaakt van het optreden van de Commissie voor het Bank- en Financiewezen.
Pagina 150 - WIB: behoudens tegenbewijs mag de raming van de belastbare grondslag, zowel voor rechtspersonen als voor natuurlijke personen, worden gedaan volgens tekenen en indiciŽn waaruit een hogere graad van gegoedheid blijkt dan uit de aangegeven inkomsten.

Bibliografische gegevens