Warachtighe ende verschrickelycke beschryuinge van vele toouenaers ende toouenerssen oft vandoysen, hoe ende waerom men die herwaerts ende ghentswaerts verbrandt heeft in dit teghenwoordich jaar 1589. Wat sy bedreuen ende bekent hebben. Oock van eenen toouenaer die hem seluen conste veranderen in eenen weirwolff, den welcken tot Bepper (dry mylen van Ceulen ghelegen) is gheinsticeert opte 31 octobris 1589 en wat boose wercken hy bedreuen heeft

Voorkant
Jan van Ghelen, 1589
 

Wat mensen zeggen - Een review schrijven

We hebben geen reviews gevonden op de gebruikelijke plaatsen.

Geselecteerde pagina's

Veelvoorkomende woorden en zinsdelen

Bibliografische gegevens