Capitvlatie ende articvlen van de Stadt van Ardres. De welcke es ouer gegeuen inde handen van den [...] aerts-hertoch ende cardinael van Oistenryck int iaer M.D.XCVI. den xxiij. mey. Met meer ander perticulier verhaelingen het belegh der seluer stadt aengaende

Voorkant
1596 - 8 pagina's
 

Wat mensen zeggen - Een review schrijven

We hebben geen reviews gevonden op de gebruikelijke plaatsen.

Geselecteerde pagina's

Veelvoorkomende woorden en zinsdelen

Bibliografische gegevens