Aangifte vennootschapsbelasting 2016 (Reeks beroepsvereniging voor Boekhoudkundige Beroepen, nr. 3)

Voorkant
Maklu, 25 apr. 2016 - 1275 pagina's

Deze publicatie bespreekt de vennootschapsbelasting aan de hand van het aangifteformulier. De keuze om deze materie technisch te benaderen (de zogenaamde negen bewerkingen) werd gemaakt vanwege de vaststelling dat men in de meeste gevallen in eerste instantie in aanraking komt met de vennootschapsbelasting via dit formulier.

Eerst wordt het toepassingsgebied onderzocht. Vervolgens worden de verschillende vakken van de aangifte grondig uitgediept. Hierbij wordt de vereiste aandacht besteed aan de interactie met boekhoudrecht en -techniek. Waar nodig wordt tevens kort ingegaan op de andere belastingen (voornamelijk btw en registratierechten) en het vennootschapsrecht. In de tekst wordt op verschillende plaatsen verwezen naar aanbevolen literatuur voor verdere uitdieping of studie van bepaalde problemen.

Door deze unieke aanpak is het boek veel meer dan een traditionele belastingalmanak – die doorgaans slechts beperkt wordt geconsulteerd – en kan dit werk het hele jaar door als handboek worden gebruikt.

Deze uitgave is onmisbaar voor elke beoefenaar van een boekhoudkundig beroep. Met zijn talrijke verwijzingen naar fiscale rechtspraak vormt het ook een zeer waardevol naslagwerk voor fiscale juristen.

 

Wat mensen zeggen - Een review schrijven

We hebben geen reviews gevonden op de gebruikelijke plaatsen.

Inhoudsopgave

Andere in de balans vermelde reserves
175
Overlopende rekeningen van het actief
336
Aanpassingen in meer van de begintoestand der reserves
347
nisatieplan en uit de vaststelling van een minnelijk akkoord code 019
370
Aanpassingen in min van de begintoestand der reserves
375
Voorzieningen voor risicos en kosten
402
Herstelling
415
Uitgedrukte maar niet verwezenlijkte meerwaarden
427
Verdeling volgens oorsprong
861
Definitief belaste inkomsten en vrijgestelde roerende inkomsten Code 099 098
878
Aftrek voor risicokapitaal Code 104 103
899
Investeringsaftrek code 107
956
427
959
434
965
447
971
452
980

300
441
335
448

Overige edities - Alles weergeven

Veelvoorkomende woorden en zinsdelen

Over de auteur (2016)

Philippe Salens†en†Christ Taghon†zijn zaakvoerders van het kantoor Cnockaert & Salens. Dit kantoor legt zich toe op het verstrekken van fiscaal en juridisch advies aan ondernemingen, bedrijfsleiders, aandeelhouders en hun raadgevers (boekhouders, accountants, advocaten, notarissen, ...).

Bibliografische gegevens