Het winkellandschap van Amsterdam: Stedelijke structuur en winkelbedrijf in de vroegmoderne en moderne tijd, 1550-2000

Voorkant
Uitgeverij Verloren, 2013 - 472 pagina's

Overhangende luifels, uithangborden, uitstallingen op de stoep en sobere interieurs waren ooit typerend voor de winkels in Amsterdam. Aanzicht en interieur van de winkels hebben de afgelopen eeuwen echter grote veranderingen ondergaan. Clé Lesger beschrijft deze in samenhang met ontwikkelingen in de architectuur, technologische innovaties en de opkomst van warenhuizen en andere grootschalige winkelvoorzieningen. Ook de wensen, voorkeuren en koopkracht van het winkelend publiek spelen een belangrijke rol. Daarnaast laat Lesger zien, dat de locaties van de winkels vanouds aansluiten bij patronen van toegankelijkheid in de stad. Die zijn op hun beurt verbonden met de structuur van het stratennetwerk zoals deze tijdens stadsuitbreidingen en andere grote ingrepen in het stedelijk landschap tot stand is gekomen. Pas in de tweede helft van de twintigste eeuw is met de opkomst van moderne winkelcentra in de nieuwste buitenwijken een fundamenteel ander bewinkelingspatroon ontstaan dan dat van de vooroorlogse delen van Amsterdam. De vele afbeeldingen en kaarten in het boek brengen de veranderingen ook fraai in beeld.


 

Wat mensen zeggen - Een review schrijven

We hebben geen reviews gevonden op de gebruikelijke plaatsen.

Inhoudsopgave

De locatie van het Amsterdamse winkelbedrijfomstreeks het midden van de achttiende eeuw 132
xc
Winkels buiten het stadshart 141
xcix
Vormen van toegankelijkheid en het stratenpatroon in Amsterdam 147
cv
Urban improvement in Amsterdam 154
cxii
Detailhandelspraktijken in Amsterdam 172
vii
Nieuwe dynamiek in Amsterdam ca 18501939 193
xxviii
De spreiding van consumenten en winkels in een groeiende stad 201
xxxvi
De verzakelijking van het koopproces 211
xlvi
Winkels in Berlages PlanZuid 263
xxx
winkelexploitatie als bijverdienste 273
xl
Deel
lxxiv
Stagnatie verval en heroriëntering van het winkelbedrijfin de oude stad ca 19402000 335
xxvii
Het winkelbedrijfin de oude nieuwe wijken ca 19402000 372
lxiv
Het winkellandschap in de naoorlogse wijken ca 19502000 389
lxxxi
Voor en achter de winkelpuien ca 19402000 415
4
continuïteit en discontinuiteit in het Amsterdamse winkellandschap 433
29

Het winkelbedrijfin de oude stad ca 18501940 223
xlviii
Het winkelapparaat aan de radiaalstraten buiten de city 238
xlviii
Winkels in de Jordaan 244
xlviii
Winkels in de Pijp en Rivierenbuurt 254
xxi
Lijst van geraadpleegde bronnen en literatuur 446
35
Lijst van tabellen 464
64
Copyright

Veelvoorkomende woorden en zinsdelen

Bibliografische gegevens