De lange schaduw van de grondwetgever: perswetgeving en persmisdrijven in België (1831-1914)

Voorkant
Academia Press, 2012 - 531 pagina's
Toen de jonge Belgische natiestaat in 1831 een eigen grondwet kreeg, werd de volksjury opnieuw ingevoerd, niet alleen voor misdaden, maar ook voor politieke misdrijven en persmisdrijven. Dit boek gaat dieper in op deze laatste categorie, want in de afgelopen twee eeuwen is de juryrechtspraak in perszaken van een romantisch ideaal naar een constitutioneel fossiel geëvolueerd. De assisenhoven behandelen immers al lang geen perszaken meer en de grondwettelijke bepalingen zijn in de praktijk zo goed als dode letter geworden. Het verschil met de negentiende eeuw is groot. Het verhaal achter de persprocessen is meer dan het relaas van de negentiende-eeuwse grenzen van de persvrijheid. Het beschrijft ook hoe een generatie ambitieuze jongeren in 1831 een staatsmodel uittekende op grond van haar eigen zelfbeeld, maar mettertijd pragmatisch met de grenzen van de persvrijheid moest schuiven om haar positie te kunnen handhaven. De negentiende-eeuwse persvrijheid stond dan ook lange tijd in de schaduw van de grondwetgever.0.
 

Wat mensen zeggen - Een review schrijven

We hebben geen reviews gevonden op de gebruikelijke plaatsen.

Inhoudsopgave

Een parade van malcontenten en subversieven
101
Vechten voor de utopie De persprocessen van de radicaaldemocratische
132
Besluit
148
Eenzame getuigen De zeldzame persprocessen ter illustratie van
164
Besluit
181
Onder Franse druk Persprocessen en perswetgeving ten gevolge van
211
Besluit
230
Echos van een geradicaliseerde beweging Persprocessen in reformistisch
246
Besluit
269
Copyright

Veelvoorkomende woorden en zinsdelen

Bibliografische gegevens