Heylige en roemweerdige persoonen, dewelke in de tien eerste eeuwen bezonderlyk medegewerkt hebben om de Roomsch-Catholyke religie, in geheel Nederland, uyt-te-breyden, vast-te-stellen en te bewaeren; als ook de vyanden en vervolgers der zelve religie, Volume 2

Voorkant
P.-J. De Haes, 1809
 

Wat mensen zeggen - Een review schrijven

We hebben geen reviews gevonden op de gebruikelijke plaatsen.

Geselecteerde pagina's

Overige edities - Alles weergeven

Veelvoorkomende woorden en zinsdelen

Bibliografische gegevens