Wegwijzer der stad Gent en der provincie Oost-Vlaanderen ..., Volume 70

Voorkant
By Philippe Gimblet, 1839
0 Recensies
Reviews worden niet geverifieerd, maar Google checkt wel op nepcontent en verwijdert zulke content als die wordt gevonden.
 

Wat mensen zeggen - Een review schrijven

We hebben geen reviews gevonden op de gebruikelijke plaatsen.

Geselecteerde pagina's

Overige edities - Alles bekijken

Veelvoorkomende woorden en zinsdelen

Populaire passages

Pagina 156 - GroensÔraet n.Ľ n , en de burcelen van het materieel en do comutabilitcyt der artillerie en genie en van den depot van oorlog op den Boulevard van den Regent n.į 5).
Pagina 8 - Feb. leu 4 uren en half 1 1 kwaert voor 5 uren 21 ten 5 uren i Moert kwaert naer 5 nr. 1 1 ten 5 uren en half 2 1 kwaert voor...
Pagina 29 - ... regt , te weten : 1/5 Voor den minderen afstand dan 600 meters. 2/5 Voor den afstand van 600 tot 1000 meters. 3/5 Voor den afstand van 1000 tot 1500 meters. 4/5 Voor den afstand van 1500 tot 2000 meters.
Pagina 58 - ... het derde deel van eenen brief van het zelve gewigt, doch alleenlyk wanneer het stael of monster...
Pagina 84 - Alle vrydagen, des winters ten 3 en des zomers ten 4 uren naer middag , uyt het Steurken , garenmerkt. Ryd alle woensdagen nae Astene en Deynse.
Pagina 178 - Kerkmeesters; in de gemeenten van eene bevolking boven de 5ooo' zielen is den raed van negen en in alle de andere gemeenten is hy van vyf Kerkmeesters. Den Pastor of Desservitor en den Burgemeester zyn van rechtswege leden van den raed. DEKENY VAN GEND. Parackie S. Baefs. JB Ost, honorairen kanonik, pastor van ie classe ; E Haegeman, E. van Uriessche en
Pagina 8 - April ten 6 uren 1 1 kwaert naer 6 uren ai ten 6 uren en half i Mey kwaert voor 7 ur. ii ten 7 ur., tot den i Auy.
Pagina 69 - Geurts, alle vrydagen, des winters ten 4 en des zomers ten 5 uren naer middag , uyt de Wapen van Zeeland, koornmerkt. — Komt aen te Geud om 9 uren des morgeuds.
Pagina 362 - er in de vlaemscbe tael gegeven. De tweede afdeeling, voor de Stom-Doove van het vrouwlyk geslacht, is ingericht in een deel der voormalige abdy van Terliagen , waer by het voormalig Kleermakers-Godshuys en kapel van S.
Pagina 23 - Klirnboomen , par hectoliter, 8 centimen. Gedroogde Erwten , par hectoliter , 8 centimen. Keirnmelk, par wagen, kar of kordewagen , 8 centimen. Granen van alle soorten , par hectoliter, 8 centimen. Zaden , par zak van minder dan eenen hectoliter, 8 centim. — Idem , par zak van meerder dan eenen hectoliter, 16 centim.

Bibliografische gegevens