Deductie ofte verantwoordinge van de heeren burgermeesteren ende ses-en-dertigh raden der stadt Amsterdam, op ende tegens de Propositie by ... den heere prince van Orangien, overgelevert ter vergaderinge van de ... Staten van Hollandt ende West-Vrieslandt

Voorkant
1650 - 8 pagina's
 

Wat mensen zeggen - Een review schrijven

We hebben geen reviews gevonden op de gebruikelijke plaatsen.

Geselecteerde pagina's

Veelvoorkomende woorden en zinsdelen

Bibliografische gegevens