Groot placaatboek vervattende alle de placaten, ordonnantien en edicten, der Edele Mogende Heeren Staten 's Lands van Utrecht: mitsgaders van de Ed. Groot Achtb. Heeren Borgemeesteren en Vroedschap der Stad Utrecht, tot het jaar 1728 ingesloten : verrykt met allerhande edicten van keyzer Karel en Philips den tweeden, handvesten, privilegien, octroyen, instructien, reglementen, resolutien, en andere aanmerkelyke stukken, Volume 3

Voorkant
by Jacob van Poolsum, 1729 - 1124 pagina's
 

Wat mensen zeggen - Een review schrijven

We hebben geen reviews gevonden op de gebruikelijke plaatsen.

Geselecteerde pagina's

Overige edities - Alles weergeven

Veelvoorkomende woorden en zinsdelen

Bibliografische gegevens