Arbeidsrecht in hoofdlijnen

Voorkant
Maklu, 2004 - 416 pagina's
 

Wat mensen zeggen - Een review schrijven

We hebben geen reviews gevonden op de gebruikelijke plaatsen.

Geselecteerde pagina's

Inhoudsopgave

Inhoud
15
Enkele belangrijke termen
24
Kenmerken van het arbeidsrecht
36
Documentatie
47
Het Franse taaldecreet
55
Tewerkstelling van buitenlandse werknemers
58
Bestrijding van discriminatie
67
Handhaving van het arbeidsrecht
74
Einde van de arbeidsovereenkomst
223
Willekeurig ontslag en rechtsmisbruik
255
Eenzijdige wijziging van arbeidsvoorwaarden
265
Sluiting van onderneming collectief ontslag
274
Kwijting voor saldo van rekening
281
Collectief arbeidsrecht
287
De vakbondsvrijheid en de verhouding tussen
293
De vakorganisaties van werknemers en werkgevers
299

Vereisten voor de geldigheid van de individuele
82
Aard en soorten individuele
88
Soorten arbeidsovereenkomsten
123
Deeltijdse arbeid
132
Duur van de proeftijd
138
Plichten van werknemer en werkgever
145
Plichten van de werkgever
148
De bescherming tegen geweld pesterijen en ongewenst
176
Roken op het werk
195
De georganiseerde verhoudingen tussen
311
de paritaire comitťs
358
De collectieve arbeidsovereenkomst
369
Werkingssfeer van de collectieve arbeidsovereenkomst
376
De binding van de collectieve arbeidsovereenkomst
382
Werkstaking en lockout
390
Lockout
403
Zaakregister
405
Copyright

Overige edities - Alles weergeven

Veelvoorkomende woorden en zinsdelen

Verwijzingen naar dit boek

Bibliografische gegevens