Vrouwen in de vormgeving in Nederland 1880-1940

Voorkant
010 Publishers, 2007 - 598 pagina's
Over de brijdrage van vrouwen aan de toegepaste kunst en industriële vormgeving in Nederland tussen 1880 en 1940. Het boek gaat uitvoerig in op de deelname van vrouwen aan tentoonstellingen, de ateliers, winkels en galeries die zij startten en leidden, de netweken die zij voor hun werk gebruikten en de uiteenlopende vakgebieden waarin zij werkten. Bevat een stukje over de Nederlands inzendingen voor het Palais des travaux féminins op de Exposition Universelle et internationale in 1910 in Brussel.
 

Wat mensen zeggen - Een review schrijven

We hebben geen reviews gevonden op de gebruikelijke plaatsen.

Veelvoorkomende woorden en zinsdelen

Populaire passages

Pagina 582 - Is Female to Male as Nature is to Culture?" in Michelle Zimbalist Rosaldo and Louise Lamphere, eds., Women, Culture and Society (Stanford: Stanford University Press, 1974).
Pagina 334 - DER FRAUEN Ehret die Frauen! sie flechten und weben Himmlische Rosen ins irdische Leben, Flechten der Liebe beglückendes Band, Und in der Grazie züchtigem Schleier Nähren sie wachsam das ewige Feuer Schöner Gefühle mit heiliger Hand.
Pagina 556 - Kunst aan het volk") ineengezet door de commissie voor schilderkunst en die voor architectuur en nijverheidskunst, gedurende de maand Januari 1906 in het Stedelijk Museum, Amsterdam. Amsterdam 1906. Joh. Muller. OuDsAmsterdam, door JHK, (Naar aan» leiding van een tentoonstelling van Oude Kunst bij Fred.
Pagina 559 - AJ Enschedé, De geschiedenis van het museum van kunstnijverheid en de school voor bouwkunde, versierende kunsten en kunstambachten te Haarlem, der Nederlandsche Maatschappij voor Nijverheid en Handel 1877-1927, Haarlem 1928.
Pagina 571 - Bekroonde beantwoording van de door de vereeniging «Tesselschade» gestelde prijsvraag : «Kunst toegepast op vrouwelijke handwerken.» (Met 17 afbeeldingen.) Post 8vo.
Pagina 345 - Na de activiteiten voor de kunstweefschool komt zij voor met een werkstuk op de Exposition Internationale des Arts Décoratifs et Industriels Modernes te Parijs in 1925.
Pagina 326 - De boekbinder of volledige beschrijving van al het gene wat tot deze kunst betrekking heeft.
Pagina 564 - Eerste Internationale Tentoonstelling van Moderne Decoratieve Kunst te Turijn in 1902; Verslag van de Nederlandsche Afdeling, Haarlem zj Ellens, H., 'Het Goed Recht der zoogenaamde Nieuwe Kunst' (lezing gehouden voor het genootschap 'Bouwkunst en Vriendschap' te Rotterdam op 31 januari 1900), De Opmerker xxv, 1900, p.
Pagina 484 - De Plant in hare Ornamentale Behandeling met eene Inleiding over de Zinnebeeldige Voorstelling (Groningen 1888), en diens tweede vrouw Elizabeth Engelina Maria Schmier (Leiden 1846).
Pagina 38 - Oorspronkelijk is het kunstnijverheidsproduct gemaakt voor tantes en enkele kennissen in het Gooi Het afzetgebied is iets verruimd en wordt nu gevormd door artistieke intellectuelen, vertederde vrouwen en koopkrachtige lieden of maatschappijen, die zich kunnen veroorloven te etaleeren dat ze 'smaak' bezitten en dat ze met de moderne beweging mee willen gaan.

Bibliografische gegevens