Judasevangeliet

Voorkant
Rodolphe Kasser
Forlaget Lille Måne AS, 2007 - 152 pagina's
Judasevangeliet var forsvunnet i 1600 år før det ble funnet i en hule i ørkenen i Egypt. The National Geographic Society har gjennomført en inngående gransking av de gamle papyrussidene for å verifisere ektheten og alderen. Prosessen gikk blant annet ut på å bruke en strengest mulig karbon 14-metode på prøver av teksten, og å benytte ledende filologer til å tolke teksten. Denne boken inneholder den første utgivelsen av Judasevangeliet i nyere tid.
 

Wat mensen zeggen - Een review schrijven

We hebben geen reviews gevonden op de gebruikelijke plaatsen.

Inhoudsopgave

FORORD til den norske utgaven
7
JUDASEVANGELIET
25
Irenaeus av Lyon og Judasevangeliet
98
NOTER
131
UTGIVERENS KOMMENTAR
149
Copyright

Veelvoorkomende woorden en zinsdelen

Bibliografische gegevens