Versamelinge der brieven van den heere Keuremenne aen de heeren theologanten van de seminarien van Gend, Brugge, Ipren &c. over het soogenaemt seminarie-generael, waer in ontdeckt worden alle de heymelyke geschiedenisse voorgevallen ten dien opzigte

Voorkant
 

Wat mensen zeggen - Een review schrijven

We hebben geen reviews gevonden op de gebruikelijke plaatsen.

Geselecteerde pagina's

Overige edities - Alles weergeven

Veelvoorkomende woorden en zinsdelen

Bibliografische gegevens