De Stammen Israels en hare Synagoge geloutert tot de offerhande en bediening des geloofs: Betoogt in een schriftmatige uitbreiding van den algemeenen sendbrief van den Apostel Jacobus. : Mitsgaders, de geestelyke lente ofte vernieuwinge van het gelaat des aardryks, onder de heidenen ...

Voorkant
By Gerardus Borstius, 1698 - 552 pagina's
 

Wat mensen zeggen - Een review schrijven

We hebben geen reviews gevonden op de gebruikelijke plaatsen.

Geselecteerde pagina's

Veelvoorkomende woorden en zinsdelen

Bibliografische gegevens