Nederlands in het perspectief van uitspraakverwerving en contrastieve taalkunde

Voorkant
Academia Press, 2011 - 241 pagina's
Nederlands in het perspectief van uitspraakverwerving en contrastieve taalkunde", deel 2 van "Lage Landen Studies", geeft een goed beeld van het type taalkundig onderzoek dat uitgevoerd wordt door Neerlandici uit binnen- en buitenland. Zoals de titel al aangeeft, kent de bundel twee grote thema's. Aan de ene kant passeren recente ontwikkelingen in het onderzoek naar de uitspraak van het Nederlands als tweede/vreemde taal de revue. Ook het debat rond normativiteit en de huidige trends in het uitspraakonderwijs worden onder de loep genomen. Aan de andere kant staan recente theoretisch-methodologische aspecten van het contrastief taalonderzoek centraal en worden er nieuwe inzichten geleverd over de onderzochte talige fenomenen
 

Wat mensen zeggen - Een review schrijven

We hebben geen reviews gevonden op de gebruikelijke plaatsen.

Inhoudsopgave

Inleiding
3
Stemassimilatie in de tussentaal van Franstalige leerders
25
De waarneming van klemtoon door sprekers van het Nederlands
45
Begrip van contrastaccent onder het woordniveau bij Indonesische
65
De invloed van een muzikale opleiding op de perceptie van de prosodie
83
Uitspraakonderwijs Nederlands en normativiteit
101
Uitspraakonderwijs Nederlands aan anderstaligen
119
brug over troebel water?
143
EX COMPARATIONE OMNIUM INTERPRETUM
163
Het geÔntegreerde contrastieve onderzoeksdesign onder de loep
183
Verzoeken in de tussentaal van Franstalige NVTleerders
221
Over de auteurs
239
Copyright

Veelvoorkomende woorden en zinsdelen

Bibliografische gegevens