Zonder (t)huis

Voorkant
Lannoo Uitgeverij, 2006 - 320 pagina's
Onderzoek naar de situatie in BelgiŽ.
 

Inhoudsopgave

VOORWOORD INGE VERVOTTE
13
INLEIDING
27
Globaal overzicht van het psychosociaal onderzoek over thuislozen
36
ONDERZOEKSOPZET
67
HET PROCES VAN THUISLOOSHEID
79
Keerpunten op weg naar herankering
111
Besluit
118
De begeleiding vanuit de thuislozenzorg
126
RELATIE VAN THUISLOZEN MET HET HULPVERLENINGSAANBOD
191
Aanbevelingen t a v de organisatie van het aanbod voor thuislozen
201
3336
203
KRITISCHE ANALYSE VAN HET AANBOD OP HET VLAK
209
Gezondheidszorg
231
Justitie
237
aanknopingspunten tot samenwerking met andere
255
INLEIDING
271

Samenleven in een opvangcentrum
134
Besluit
144
EERST EEN HUIS DAN EEN THUIS?
147
Beleidsmaatregelen getoetst
155
Besluit
161
DE SOCIOLOGISCHE ACHTERGRONDEN VAN THUISLOOSHEID
167
Wie is de thuisloze?
174
Van een sociologisch portret van thuislozen naar beleidsdomeinen
187
Specifieke onderzoeken naar psychosociale factoren in de ontwikkeling
273
Pijlers bij de aanpak van thuisloosheid
283
IMPLICATIES VOOR DE AANPAK EN HET BELEID VANUIT
291
ALGEMEEN BESLUIT
301
BIJLAGEN
307
BIBLIOGRAFIE
315
Copyright

Veelvoorkomende woorden en zinsdelen

Bibliografische gegevens