Gehuwd of niet--maakt het iets uit?

Voorkant
Intersentia nv, 2005 - 649 pagina's
 

Wat mensen zeggen - Een review schrijven

We hebben geen reviews gevonden op de gebruikelijke plaatsen.

Geselecteerde pagina's

Inhoudsopgave

Enkele afspraken
7
Hoe past informalisering van demografisch gedrag bij culturele
13
De feiten over trouwen
19
De feiten over nietgehuwd samenwonen
25
Informeel ouderschap in opmars
32
Meer kans op nieuwe partner dan op hertrouw
38
Martine Corijn en Koen Matthijs
47
Opvattingen over ongehuwd samenwonen in Vlaanderen
64
Thom Dorn
275
Alimentatie voor de expartner zonder huwelijk of geregistreerd
281
Het gaat minder goed
290
Algemene beschouwingen
307
Freek Schols
315
kunnen wij het maken?
323
Slot
330
Toch moeten hierbij de nodige preciseringen aangebracht worden
340

Macrosociologische duiding
73
Kees de Hoog
81
Nieuwe juridische mogelijkheden en neveneffecten
87
Trouwen scheiden en hertrouwen wendingen in de levensloop na
90
Conclusie
97
Wendy Schrama
105
Goederenrechtelijke knelpunten nader belicht
115
Enkele knelpunten terzake van de woning
131
Literatuur
144
gezinslasten gezinswoning
151
gemeenschap of niet?
161
Conventionele regeling vertrekkend van een scheiding van goederen
171
Besluit
177
Paul Vlaardingerbroek
199
Gevolgen van de afstamming
206
Adoptie
224
Gevolgen van de afstamming
238
Adoptie
252
Literatuur
345
Successiewet
363
Eindconclusie
373
Conclusie
395
Malva Driessen Als gehuwd wordt mede aangemerkt Over de te ruime gelijkstelling
399
Strijd met artikel 8 EVRM?
426
Literatuur
432
Gehuwd of ongehuwd binnen het socialezekerheidsstatuut van
463
Conclusie
478
Literatuur
485
Een vergelijking tussen gehuwden geregistreerde partners
503
De relatievermogensrechtelijke regeling
538
De regelingen betreffende de kinderen van gehuwden
556
Alimentatiehulp en bijdrageplicht van gehuwden geregistreerde
593
De erfrechtelijke regeling van toepassing op gehuwden
613
Tot voorlopig slot
638
Copyright

Veelvoorkomende woorden en zinsdelen

Bibliografische gegevens