Algemeenen koophandel-almanak of wegwyzer der Stad Gend, en alle de steden van de provincie Oost-Vlaeneren [...].

Voorkant
Snoeck-Ducaju
 

Wat mensen zeggen - Een review schrijven

We hebben geen reviews gevonden op de gebruikelijke plaatsen.

Geselecteerde pagina's

Inhoudsopgave

Overige edities - Alles weergeven

Populaire passages

Pagina 136 - Van den 19 october tot den i february beginnen de lessen ten 5 uren , >en eyndigen len 7 uren 's avonds. Van den i february tot den 28 dito , van 5 uren en half tot 7 uren en half, en van den i maerte tot den 18 dito van 6 tot 8 uren.
Pagina 148 - GESTICHTEN TOT GENEZING DER KRANKZINNIGE. Deze inrichtingen , ten getalle van twee , waer van de «ene bestemd is voor mannen en de andere voor vrouwen...
Pagina 46 - Maerte quart naer 5 ur II ten 5 uren en half 2i quart voor 6 uren i April ten 6 uren 1 1 quart naer 6 uren...
Pagina 14 - Uylwendige harde Zeep, gezeyd spaensche Zeep, gemaekt met roet, het pond, 4 cents. Uytwendige harde Zeep, gemaekt met fruyt-olie, het pond, > S cents.
Pagina 49 - Die administratie is saemengesteld van eenen raed , en eenen bureau van kerk-meesters. In de gemeenten van meer als 5000 zielen, is den raed van 9 raedsheeren saemengesteld ; in al de andere gemeenten zyn'er maer 5.
Pagina 14 - Vensterglas, bladeren van 4° duymen vierkant of daer boven, par kas, i gulden 5o cents. Half wit en -wit Vensterglas, bladeren beneden de 4° duymen, par kas, 5o cents. ONDEHSCHEYDENH VOORWEBPE».
Pagina 17 - Beyde-Sicilien , 3." den 7 april 1816 der artshertogjnne van Oostenryk. Marie-Louise-Beatrice-Antonia-Josepbine-Joanna Tan Modena-Brisgau , hertr. 10 nov. 1816 met Charlotte-Aujusta van Beyeren, geb. 8 feb. 1792 , keyzerin, gekroond koningin van Hongarien den aBsept.
Pagina 19 - Koning den 5 feb. 1818, gekroond als Koning van Zweden den ii mey 1818 en als Koning van Noorwegen den 7 sept.
Pagina 135 - Alle twee jaeren deelt zy pryzen uyt aen de leerlingen, en alle dry jaeren...
Pagina 134 - Yyitieude eeuwen bevinileu , uyt de eerste drukken van 1^66 tot i4<19> "i1 1 schoone bedendagsche nytgaven en uyt een gedeelte der schoone boekverzameling van den hoogleeraer Lammens, aen de hoogeschool algestaen.

Bibliografische gegevens